(12.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A pak se chci zeptat paní zpravodajky na proceduru. Já vím, že je možná brzo, ale mně to nedá. Body 8 a 9 jsou nesmyslně za sebou řazeny, minimálně poznámka za bodem 8. Dávám k vaší logické úvaze tento text, a teď to není vůbec o obsahu těch pozměňovacích návrhů: 8. návrhy E5 až E7 společně jedním hlasováním, poznámka: nehlasovatelné v případě přijetí návrhů D17 a D18. Z toho vyplývá, že o těch návrzích D17 a D18 by se muselo hlasovat dříve než o návrzích E5 až E7. Jinak ta poznámka nemá žádný smysl, paní zpravodajko prostřednictvím pana předsedajícího. Takže buď ty body přehodíme, 8 a 9, pak smysl má, nebo neplatí věta nehlasovatelné v případě přijetí návrhu D17 a D18, protože ty se budou hlasovat podle návrhu procedury až po bodě 8. To znamená, nemůžu hlasovat o bodě 8 podle toho, jak dopadne hlasování v bodě 9. Na tom bychom se pravděpodobně shodnout mohli.

Poprosil bych o stažení toho pozměňovacího návrhu, nebo té takzvaně legislativně technické úpravy, protože to žádný legtech není, ale pokud na tom trvám, tak říkám, jediná legitimně čistá cesta je navrhnout a přesvědčit Sněmovnu o opakování druhého čtení a tam to načíst. Nebo to prostě nechat být tak, jak to je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (Hlásí se poslankyně Valachová.) Tak moment, protože i s přednostním právem jste až třetí. Takže buď teď půjdete na faktickou a umožním vám to hned, nebo do obecné jste až třetí. Tam kam tedy? Tak faktickou, dobře, udělám výjimku, i když jste se přihlásila teď, tak na faktickou, ale potom přednostní právo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Chci jen rychle zareagovat. Samozřejmě právnička jsem, ale zásadně nedělám podrazy.

Co se týká návrhu na změny účinnosti, tak se to týkalo návrhu, který vzešel z legislativy Sněmovny, a s odkazem na to, že už k takové praxi došlo, byť to výslovně jednací řád neumožňuje. Já bych navrhla vyčkat ještě stanoviska pana ředitele legislativy a následně, pokud se ověří, že to opravdu nejde, tak samozřejmě ten pozměňovací návrh stáhnu.

A k té druhé věci. Pan předseda Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, je bystrý. Já už jsem dostala od legislativy před zahájením dnešního jednání úpravu skutečně jazykové chyby, která je v proceduře ústavněprávního výboru. Následně budu upravovat a číst proceduru tak, že bod 8 zní: Návrhy E5 až E7 společně jedním hlasováním. V případě přijetí je nehlasovatelné D17 a D18. A bod 9: Návrhy D17 a D18 společně jedním hlasováním, nehlasovatelné v případě přijetí E5 až E7. Myslím, že to je v pořádku. Jenom chci upozornit, že předřazení E5 až E7 odpovídalo vůli ústavněprávního výboru jako garančního.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Bartoška a následně pana poslance Bartoše, jestli tomu rozumím dobře. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já se krátce vrátím k předchozí diskusi. Nebudu v současné době polemizovat, zda to lze, nebo nelze hlasovat. Za klub KDU-ČSL mohu konstatovat, že změnu služebního zákona v současné době vnímáme jako naprosto účelovou, včetně toho, že se jedná o posilování politické moci směrem k výkonu státní služby. Za KDU-ČSL mohu konstatovat, že jednak podpoříme návrh na zamítnutí, a současně mohu konstatovat, že budeme proti změnám ve služebním zákonu. Vnímáme je jako účelové, které se v současné době šijí na míru vládní koalice, aby si mohli vyhazovat státní úředníky, jak jim bude libo. Tento návrh zákona je špatný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jenom krátce. Chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu Stanjurovi. Samozřejmě, hovořil jsem o státních tajemnících, nikoliv náměstcích. Udělal jsem chybu ve svém proslovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy v obecné rozpravě s řádnou přihláškou pan poslanec Marek Benda. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, říkal jsem to v prvním i ve druhém čtení a situace se stále jenom zhoršuje. My jsme nabízeli, že jsme připraveni se věcně bavit o tom, jakým způsobem má být upraven zákon o státní službě tak, aby mohl vyhovovat parametrům účinného řízení státu. Myslím, že jsou cesty, jak se k tomu dobrat. Jsou cesty například přejít z toho návrhu, který nám tady před čtyřmi lety do značné míry vnutili úředníci, a podle toho vypadá, na systém čtyřstupňového řízení na ministerstvech, vyjmout náměstky ze státní služby, tyto učinit podřízenými ministra s tím, že mohou řídit jednotlivé úseky v otázce věcné a nemohou je řídit personálně. Ale ta cesta, kterou se vydává vláda, je podle mého názoru opravdu naprosto mylná. Říkám vláda, protože nám tady bylo minule prezentováno, že se jedná o návrh, na kterém se dohodly koaliční strany a který tady přednášela paní ministryně Dostálová, i když původně ve vládním návrhu obsažena tato úprava nebyla.

Představa toho, že připustíme, že státní tajemníky pro státní službu, to znamená ty, kteří mají zajistit depolitizaci státní služby, kteří mají udržet ten odstup, ten distanc mezi přicházející politickou mocí a tím státním úřadem, může odvolávat vláda na návrh ministra, mně připadá - prostě to jste ten zákon mohli škrtnout úplně celý a mohli jsme se vrátit do zákoníku práce. A bylo by to možná nejlepší a nejjednodušší.

Ale v okamžiku, kdy připustím tuto tezi, tak je to jediné, že tedy možná na těch úplně nejnižších úrovních, zejména na územních pracovištích, opravdu máme zákon o státní službě, který mi zajišťuje, že pokud jsem státní úředník, tak mě nikdy nikdo nevyhodí, dokud neudělám chybu. To je krásné, územní pracoviště se asi samo o sebe postará. Ale na té ústřední úrovni pokud připustím, že ta osoba, která měla být odcloněním, odfiltrováním té státní služby od politického vlivu, je odvolatelná na základě politického rozhodnutí vlády, tak si myslím, že jsme veškeré představy o státní službě opustili, a domnívám se, že pokud ten zákon projde způsobem, jaký je v tuto chvíli navržen a jaký byl doporučen většinovým hlasováním ústavněprávního výboru přes protesty některých z nás, tak rovnou řekněte, že státní službu rušíte a že prostě celou vládu a státní aparát obsazuje premiér této země se svým konglomerátem, který má za zády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní sdělím jednu omluvu. Pan poslanec Vít Rakušan se omlouvá od 13 hodin z důvodu akce v regionu.

Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Mariana Jurečku. Prosím, pane poslanče, zatím jste posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, pane premiéře, vládo, dovolte mi, abych i já se vyjádřil k této novele ve třetím čtení. Především se k tomu budu vyjadřovat z určité životní zkušenosti, kdy za poslední čtyři roky jsem byl na ministerstvu, když jsme začali aplikovat tehdy přijatý zákon o státní službě a kdy jsme ho v loňském roce po zkušenostech z jednoho a půl roku fungování tohoto zákona novelizovali. My jsme tento zákon loni v dubnu 2107 před volbami novelizovali. Ta novelizace probíhala po diskusi napříč všemi resorty, byla tehdy koaliční shoda na tom, že po jednom a půl roce fungování toho zákona chceme některé parametry upravit. Myslím si, že k tomu tehdy proběhla velice korektní diskuse.

Přiznám se, protože jsem byl jedním z iniciátorů, tedy za Ministerstvo zemědělství, aby tato novelizace proběhla, abychom dokázali reagovat na některé poznatky, které jsme měli po jednom a půl roce, tak jsem nezaznamenal, že by tam někdo z ministrů za hnutí ANO navrhoval takové změny, které vidíme teď v této novele. Kladu si otázky proč. Proč před rokem v tuto dobu tak zásadní věci, které dnes máme schvalovat, nebyly navrhovány. Proč to nebyla taková potřeba. Nevím. Odpověď na to ať si dá každý podle svého svědomí, ale mně na rovinu přijde, i z té mé zkušenosti, že takovýto způsob, kdy státního tajemníka bude odvolávat vláda, to bych řekl možná při současném rozpoložení a fungování této vládní koalice, možná by bylo jednodušší do toho zákona napsat, že to je kompetence premiéra. Možná by to bylo čitelnější a průhlednější.

Opravdu si myslím, že přijetím této novely, pokud k němu dojde, a já bohužel předpokládám, že asi dojde, jednoznačně politizujeme státní správu, rozebíráme systém, který jsme tady za poměrně nákladné prostředky poslední tři roky budovali, a prostě rezignujeme na to, aby státní správa byla lepší.
Přihlásit/registrovat se do ISP