(11.00 hodin)
(pokračuje Benda)

A pak je tady samozřejmě ta druhá část, a myslím, že je správné, aby byla v tuto chvíli také zmíněna, a to je, jakým způsobem stát vypomůže zejména věřitelům, jakým způsobem se bude stát podílet na tom, aby se zjednodušila situace dlužníků, a to jsou zejména snazší možnosti daňového odepisování. Jedna část je v daňovém balíčku, který tady předevčírem předkládala paní ministryně Schillerová. Tam je ta část daně z přidané hodnoty. Tu další část, jak rychle rozpoznat a řekněme být schopni určit, že tato osoba už nikdy nic nesplatí, proto je zbytečné ten dluh za ni stále někde vést a je možné ho daňově uznatelně odepsat, budeme muset řešit až někdy v budoucnu. Chtěli jsme to otevřít i v této insolvenční novele, ale bylo by to příliš zatěžující. Víme ale, že ten problém existuje a že se potřebujeme s ním také nějakým způsobem vypořádat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Bláha, po něm paní poslankyně Válková. Máte slovo. (V sále je trvalý ruch.)

 

Poslanec Jiří Bláha: Já jsem rád, že to tady zaznělo, že mám ještě čas sem přijít. Je s podivem, že nikdo si neuvědomuje, když ten zaměstnanec jde k insolvenčnímu řízení, kolik dokumentů musí firma připravit pro toho zaměstnance, aby mohl to insolvenční řízení zahájit. A co se stane po tom insolvenčním řízení. Většina těch lidí, kteří spadnou do insolvencí, okamžitě odchází do šedé zóny, protože prostě plat deset, dvanáct nebo čtrnáct tisíc měsíčně mu nestačí na život. Takže ten podnikatel, jehož zaměstnanec spadne do insolvence, se potýká s problémem, okamžitě se potýká s problémem, co může udělat pro svého zaměstnance, aby si ho zachoval. Protože ten zaměstnanec, jestliže má povinnost zaplatit pouze 30 % a na tu povinnost 30 % z 800 tisíc mu stačí jenom čtyři tisíce měsíčně a v okamžiku, kdy bere 27 tisíc čistého a spadne najednou do skupiny lidí, která bude brát jenom 14 tisíc čistého, tak samozřejmě se tomu nechce podrobit a odchází do šedé ekonomiky, takže zaměstnavateli vystupují na povrch další povinnosti, kterými se musí zabývat. To znamená, jak se s tím vypořádat. V nejhorším případě, kde sežene dalšího pracovníka, protože většina lidí na práci je pouze z toho, aby ti, kteří pracují rukama, kteří jsou právě v insolvencích a v exekucích. Takže myslete na to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Válková je stále přihlášená s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Já bych jenom chtěla vysvětlit, že zřejmě můj kolega pan poslanec Bláha za hnutí ANO chtěl kolegyním a kolegům vysvětlit, do jakých faktických problémů se může dostat dlužník. Nicméně to, co tady projednáváme, je úplně o něčem jiném a myslím si, že každý z nás, troufnu si říci, se nemůže věnovat všemu. Takže vy se věnujete těm faktickým dopadům. My jsme tady předložili způsob, jakým právě krok po kroku řešit tu bezútěšnou situaci, kterou vy tady dramaticky, a jistě částečně oprávněně - částečně, říkám z hlediska právního to není tak, jak říkáte, líčíte. Čili já bych doporučovala, abychom od těch politických, faktických dopadů šli k tomu, co tady my jako Sněmovna můžeme, to znamená odsouhlasit novelu insolvenčního řízení, která výrazně zlepší postavení těch, o které vám tolik jde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Chvojka se hlásí s faktickou poznámkou - pane poslanče? Nebo do rozpravy. Můžete do rozpravy, takže do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Bláhu prostřednictvím samozřejmě pana místopředsedy. Pan kolega Bláha je takový, skoro bych řekl, nešťastník, který když už se nějaký bod blíží ke konci, tak on vystoupí s nějakou faktickou poznámkou, která je nesmyslná, a pak se o ní hodinu a půl bavíme. Já bych ho chtěl vyzvat, aby už to nedělal (smích v sále), protože pak o každém bodu jednáme o dvě hodiny déle, než to vypadalo. Ale reagovat bohužel musím, protože jak pan Bláha musí reagovat, tak pravdu nemá, ale líbí se mi na tom to, že pan Bláha má takový hezký hlas, mohl by mluvit audioknihy, které mám rád, a hezky by se přitom usínalo.

Ale já bych chtěl reagovat na to, co řekl. Ono to, co říkal, samozřejmě nemá logiku. Ten člověk, který jde do insolvence, on řekl, on jde do insolvence a okamžitě mizí do šedé ekonomiky. To je přece v rozporu. To je v jedné větě dvě tvrzení, která jsou v rozporu. Ten člověk, pokud chce vstoupit do oddlužení, tak musí mít právě nějaký příjem a musí doložit, minimálně v dnešní době, že nějaký příjem má. A pokud nedoloží, že nějaký příjem má, tak žádné oddlužení nikdy schváleno nebude. To znamená, do žádné šedé ekonomiky neutíká.

A to druhé tvrzení. On utíká do šedé ekonomiky a s tím mají potom zaměstnavatelé spoustu práce. To je přece úplně nesmysl. Kdyby utekl do šedé ekonomiky, tak žádnou oficiální práci nemá, nemá žádného oficiálního zaměstnavatele a je konec.

Chtěl jsem upozornit na to, že jste zase neměl pravdu, a prosím, zkuste už na mě nereagovat, ať to zase nevyvolá nějaké další faktické poznámky. Děkuji. (V sále je velký hluk. Poslanci mezi sebou hovoří a neposlouchají.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, já prosím o klid, abychom se navzájem slyšeli v Poslanecké sněmovně. Bude zde reakce pana poslance Bláhy, který se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já jsem rád, že tady všichni prostřednictvím pana předsedajícího vědí, jak to chodí v podnikatelském prostředí. Jsem za to opravdu rád, že máte přehled. Ale přesto vám ještě jednou popíšu, jak to funguje, abyste to opravdu věděli.

To znamená, že každý, kdo se chce nechat oddlužit, tak musí požádat svého zaměstnavatele, aby mu vypracoval dokumenty, které pak předloží insolvenčnímu správci. To je první krok. Když dojde k tomu oddlužení, tak ten dotyčný zaměstnanec zjistí, že mu nic jiného nezbývá, aby uživil svoji rodinu, než odejít od toho, kdo mu chce platit oficiálně, anebo se i zeptá toho svého zaměstnavatele - jsi ochoten mi platit načerno? A dokonce to dopadá tak, že zaměstnanci, kteří ke mně přijdou a mají již splacenou částku 30 %, jsou vyzýváni insolvenčními správci: řekni tomu Bláhovi, že teď když ti nedá ty peníze načerno, tak že se hodíš marod. To je normální praxe. Jenže vy žijete tady, ve zlatém pozlátku Poslanecké sněmovny, a já žiju tam, kde ti zaměstnanci to po mně vyžadují.

Uvědomte si jenom, že pokud chcete někoho soudit, tak si musíte zjistit informace. A informace jsou základ k tomu, abychom mohli něco řešit. Až si o tom budete chtít se mnou popovídat, jsem nakloněn tomu a rád vám to vysvětlím. Děkuji. (V sále je velký hluk. Je špatně slyšet.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozprava bude pokračovat faktickými poznámkami. Přihlášeni jsou paní poslankyně Richterová, pan předseda Stanjura, pan poslanec Benda, pan poslanec Veselý. Než dám slovo paní poslankyni Richterové, tak vás poprosím znovu o klid. Ta atmosféra tady není taková, abychom mohli pokračovat v jednání. Prosím všechny, aby se ztišili a mohli jsme v důstojné atmosféře dokončit projednávání tohoto bodu. (Hluk trvá.) Děkuji.

Paní poslankyně Richterová má slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych ráda, abychom se dostali k hlasování. Pouze chci věcně upozornit, že budeme mít šanci projednávat návrh, který sníží administrativní zátěž pro podnikatele. Ráda bych upozornila, že třeba dnes, když obecní firma spravující komunikace, což je konkrétně příklad Varnsdorfu, má skutečně zhruba třicet dva, třicet tři zaměstnanců, kteří mají každý několik exekucí, tak potřebují navíc k běžné agendě jednoho plného člověka na komunikaci s exekutorskými úřady. Takže to je obrovská zátěž. To pro malou obec prostě znamená minimálně půl milionu výdaj navíc v roce. To je fakt. Ale to prosím neřeší dnes projednávaný insolvenční zákon. Prosím, to bude řešit, pokud se to dostane na projednání, což věřím, že ano, novela exekučního řádu a přispěje ke zlepšení teritorialita exekutorů. To je v pirátském návrhu.

Prosím, vraťme se dnes k insolvencím a doprojednejme to. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP