(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem paní ministryně pro místní rozvoj. Slovo má paní ministryně Dostálová. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych se přihlásit k sněmovnímu dokumentu 1381. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Kláře Dostálové, ministryni pro místní rozvoj, za její vystoupení. Nyní paní poslankyně Ožanová v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, dámy a pánové. Můj pozměňovací návrh okomentovala v obecné rozpravě paní zpravodajka, paní poslankyně Valachová. Zazněly dva právní názory na to, zda se k němu mám přihlásit, či nikoli. Z důvodu právní jistoty se přihlašuji ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu číslo 1034.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Sněmovní dokument 1034, kde je odůvodnění. Nyní s přednostním právem zpravodajka paní poslankyně Kateřina Valachová. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se ke třem pozměňovacím návrhům schváleným ústavněprávním výborem, to za prvé, a zároveň se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v rámci obecné rozpravy, jak řekl pan kolega Bartoš, tzv. koaliční, číslo 1379.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové za její vystoupení. Místo kolegy Bartoška se hlásí pan kolega Výborný, pravděpodobně se přihlašuje k jeho pozměňovacímu návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1140. Kolega Jan Bartošek ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v rozpravě podrobné pan poslanec Jan Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já také v rámci právní jistoty a prevence, byť si myslím, že když můj pozměňovací návrh byl přijat na půdě ústavněprávního výboru, tak byl přijat a má podporu ústavněprávního výboru, tak se i přesto hlásím k té části 13, 14, 15 zmíněného záznamu ústavněprávního výboru ze dne 6. září 2018 pod sněmovním tiskem 132/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Není tomu tak.

Žádný návrh, který bychom hlasovali na konci druhého čtení, tzn. vrácení garančnímu výboru, zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, případně aby se garanční výbor zákonem nezabýval, nepadl, a mohu tedy ukončit druhé čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji paní zpravodajce Kateřině Valachové a končím bod číslo 10.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

7.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové
a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, která je u stolku zpravodajů, a já ještě před tím, než jí dám slovo, konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán také výboru hospodářskému. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 109/2 až 104 (správně: až 4).

Požádám, aby u stolku zpravodajů také své místo zaujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák, a případně požádám o vystoupení kolegy Nováka i pana poslance Jana Bauera, který je zpravodajem výboru hospodářského.

Nyní požádám paní zástupkyni navrhovatelů Kateřinu Valachovou, aby návrh uvedla. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych v této fázi projednávání Sněmovny znovu přiblížila poslanecký návrh poslanců a poslankyň sociální demokracie, jehož cílem je obnovení placení nemocenské od 1. dne nemoci. Jedná se o novelizaci zákoníku práce a obsahem tohoto návrhu je, aby každý, kdo je nemocný, mohl ze svého pojištění čerpat již od 1. dne nemoci 60 % z vyměřovacího základu.

Co se týká dosavadního projednávání v orgánech Sněmovny, tak poté, co novela prošla prvním čtením, zasedly hospodářský výbor a výbor pro sociální politiku. Hospodářský výbor nedoporučil novelu ke schválení plénu, naopak sociální výbor - tady podotýkám a zdůrazňuji, jako výbor garanční - novelu zákona podpořil a podpořil schválení plénem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, v rámci této novely mám za to, že více než jindy si vzájemně vyměňujeme názory na to, jak bychom měli zabránit zneužívání nemocenského pojištění, zneužívání pracovní neschopnosti. Chtěla bych zdůraznit, že tato novela má za cíl zcela něco jiného. Má za cíl to, a já pevně věřím, že se na tom nakonec všichni shodneme, potvrdit, že zdraví je nejvyšší hodnota, nelze s ním kupčit, a pokud máme nemocenské pojištění, měl by mít každý právo, pokud je nemocný, každý zaměstnanec od 1. dne nemoci mít důstojné finanční zajištění, aby nemusel nemoc přecházet a ohrožovat nejen své zdraví, ale pokud chceme mluvit o ekonomice, nakonec i veřejné finance, samozřejmě z jiného balíčku, veřejného zdravotního pojištění, ale domnívám se, že takováto v uvozovkách úspora se nám naopak desetinásobně prodraží.

Velmi často také slýcháme, že tzv. zneužívači pracovní neschopnosti využívají toho, že lékaři mohou až tři dny zpětně potvrdit zaměstnanci pracovní neschopnost. Tady je nejdůležitější zdůraznit, že podle zákoníku práce, a tak to prostě je, zaměstnanec vůči zaměstnavateli musí nahlásit svou nemoc bezodkladně. Tam nepotřebujeme nic měnit. To, že lékaři mají, řekněme, byrokratickou administrativní možnost pracovní neschopnost potvrdit až tři dny zpětně, slouží pro nemocné poctivé zaměstnance, kteří mají třeba chronické onemocnění, kteří utrpěli pracovní úraz, které ošetřila např. záchranná služba, a proto lékaři tyto tři dny mají.

Zdůrazňuji to proto, že pravidlo zaměstnanec musí a má hlásit zaměstnavateli svou indispozici a že nenastoupí do zaměstnání ihned, bezodkladně, tak to prostě je. Prosím tedy kolegy, abychom tento zástupný důvod při debatě o obnovení nemocenské od 1. dne nemoci používali co nejméně a spíše se soustředili na to, jestli opravdu karenční doba, tzn. neplacení v prvních třech dnech nemoci, splnila, co měla, a jestli to, co někteří říkají, že karence způsobuje, tedy že se nám snižuje pracovní neschopnost, jestli neznamená pouze to, že sice lékař nevystaví neschopenku, ušetří možná nějaké papíry, nemocný nejde k lékaři, nicméně nemoc přechází, anebo si zaměstnanci pro nemoc berou dovolenou, která samozřejmě slouží k jiným důvodům, dovolenou na zotavenou, nikoli k léčení.

Děkuji všem za bezpochyby následující věcnou rozpravu, a jenom avizuji, že se přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům číslo 1255 a 1256. Tyto pozměňovací návrhy posouvají účinnosti novely zákoníku práce a obnovení placení nemocenské od prvního dne od 1. července 2019. Jedná se o úpravu vyplývající z programového prohlášení vlády a ze shody stávajících koaličních stran. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP