(11.00 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, tak jsem rád, že se mi moje podezření potvrdilo. Nejedná se přece o žádné sjednocení. Netvařme se, že se jedná o nějaké sjednocení. Když se projednával v minulosti zákon o státní službě, předpokládalo se, že bude nějaké generální ředitelství. To pak z toho vypadlo a řeklo se, že tím filtrem, který bude mezi politikou a státní službou, bude tajemník na ministerstvu, náměstek, státní tajemník na Ministerstvu vnitra. To je ten, který má odfiltrovat moc politiků od státní služby, a ten jediný bude odpovídat vládě, protože nad ním už opravdu nikdo není. A teď je mi tady říkáno: No, abychom to sjednotili, tak to uděláme takhle na všech resortech a na všech resortech ti státní tajemníci budou odpovídat přímo vládě a ponesou odpovědnost přímo před vládou.

Myslím si, že to je opravdu naprosto zásadní posun, který znamená, že jsme tu státní službu zpátky rozstříleli na těch třináct resortů, sice se volně může přecházet, ale každý si bude dělat sám podle sebe a jediné, co z toho zbylo, už není žádná ochrana výkonu státní moci, ale jenom výhody a privilegia, která případně státní služba má.

To pokládám za naprosto zásadní průlom. Navíc si tedy vůbec neuvědomuji, jakým způsobem by soud mohl přezkoumávat rozhodnutí vlády. Opravdu to pokládám za mimořádně nebezpečný precedens, vůbec jako precedens toho, že připustíme, že hlasování vlády je nějakým způsobem přezkoumáváno. A jakým způsobem? A co se na něm přezkoumává? To, jestli je správně připravena důvodová zpráva dotyčného ministra, který navrhuje ta správná obvinění, nebo se přezkoumává to hlasování členů vlády?

Nechoďme touto cestou. Přezkoumávání hlasování - už jsme připustili, že hlasování nám přezkoumávají orgány činné v trestním řízení. Máme tady několik našich kolegů poslanců, kteří jsou v té či oné fázi trestního řízení nebo nevydání k trestnímu stíhání za své hlasování na jednotlivých orgánech obcí. A teď tedy řekneme, že budeme přezkoumávat i rozhodování vlády? A jakým způsobem? Netvařme se, že tam je nějaký přezkum. Podle mého názoru tam v žádném případě není. Znamená to, a jsem překvapen, že s tím přichází paní ministryně Dostálová, protože podle mého názoru když toto odveze do Evropy a pokusí se to nějakým způsobem zkonzultovat, tak ji ujistí, že jsme opravdu změnili státní službu horším způsobem než někde - teď nechci jmenovat, abych se někoho nedotkl - v nějaké tramtárii, abychom se dostali do situace, kdy ze státní služby nám nezbylo vůbec nic.

Pojďte ten zákon raději zrušit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně Dostálová tady upozorňovala na přechodná ustanovení. Já mám dotaz na pana ministra vnitra, protože jemu vlastně ten resort patří, já nevím, proč to obhajuje místní rozvoj a ne vnitro. Tak běží kárné řízení. Dá se stáhnout rozhodnutím toho, kdo ho podal? Nedá? Já myslím, že dá. Takže jak se vypořádáme případně s kárným řízením a s přechodnými ustanoveními? Myslím, že s tím má zkušenosti Ministerstvo dopravy v minulých dnech, že stáhnu kárnou žalobu, přechodná ustanovení jsou naplněna a pan ministr může běžet na vládu, pokud tento návrh projde. Pokud to tak není, tak prosím, aby mě pan ministr vnitra opravil. Já se to pouze domnívám, nejsem si jist. Proto se jdu zeptat. Ale můj kolega, předseda ústavněprávního výboru, si je jist, že se dá stáhnout kárná žaloba.

Děkuji. A pak máme vyřešená klíčová přechodná ustanovení, která budou někoho chránit. No, nebudou chránit vůbec nikoho, jedině ministry.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi klubu ODS. Nikdo se dál nehlásí.

Konstatuji omluvu, došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17 do 19 hodin se omlouvá z důvodu jiného jednání paní poslankyně Monika Oborná.

Nyní se musíme vypořádat... (O slovo se hlásí ministr Hamáček.) Ještě v rozpravě, nebo po uzavření rozpravy v závěrečném slově? V rozpravě. Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Stručně odpověď panu předsedovi Stanjurovi - podnět ke kárnému řízení lze vzít zpět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane místopředsedo vlády? Ne. Paní zpravodajka také ne.

Přivolám z předsálí kolegy, které jsem požádal, aby své diskuse vedli jinde. Zagonguji a dám dostatek času, aby se mohli dostavit.

Protože v obecné rozpravě padl návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 zákona o jednacím řádu, a ten padl nejméně dvakrát, od kolegy Bendy, který to tady připomínal, a od kolegy Ferjenčíka, o tomto návrhu musíme rozhodnout po podrobné rozpravě, protože pokud by byl takový návrh schválen, tak se podrobná rozprava nevede, až po novém projednání v garančním výboru.

Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesnou přítomnost poslanců při hlasování. Až se ustálí počet přihlášených poslankyň a poslanců, budeme hlasovat.

 

O vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání rozhodneme v hlasování číslo 234, které jsem zahájil a ptám se - pardon, já jsem vás odhlásil ještě jednou a požádám vás o novou registraci, abych se vyhnul případnému hlasování o zpochybnění, že někomu nefunguje hlasovací zařízení. Tím jsme dosáhli podle mého soudu počtu přihlášených téměř jako při hlasování ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování 234 a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona k novému projednání garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 234, z přítomných 145 pro 58, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. Tu zahajuji a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prvním přihlášeným v podrobné rozpravě je pan poslanec Ivan Bartoš. Pane předsedo, než vám dám slovo, tak vás požádám o chvilku strpení, protože někteří budou pravděpodobně dokončovat své diskuse v předsálí, abyste měl klid.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem již včera avizoval v obecné rozpravě svůj návrh, který se opírá zejména o to, že my jsme nesouhlasili s původním vládním návrhem. Odkazovali jsme se na výtky Evropské komise i odborových svazů. A teprve včera byl načten do systému ten kompromisní - já mu říkám takzvaný koaliční - návrh. Já jsem avizoval, že proto, že s ním nejsme seznámeni a pravděpodobně ani nebude řádně vypořádán, protože se návrh nevrací, že dnes podám návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Toto je návrh na zamítnutí zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Bartošovi. Návrh na zamítnutí, který je podán ve druhém čtení, se hlasuje na začátku třetího čtení. Můžeme tedy pokračovat v rozpravě. Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

Páni kolegové, prosím o klid!

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny pod čísly 1386 a 1387. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP