(10.50 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem byl včera přihlášen k faktické poznámce, tak jsem měl pocit, že to máte zaznamenáno ve svých záznamech, což pravděpodobně nemáte, nic se nestalo. (Předsedající Filip: Nemám.) Tak jsem se stačil přihlásit. Využiju toho, že nejsem tím pádem omezen dvěma minutami.

Upozorňuji na to, že jsem dával návrh, abychom vrátili návrh zákona výboru k novému projednání, protože si myslím, že opravdu ty změny, které přinesly některé paní poslankyně, jsou naprosto zásadního charakteru. A měl bych jeden dotaz vaším prostřednictvím na paní ministryni a poslankyni Dostálovou, která včera signalizovala svůj návrh. A já si ho chci jenom přeložit, abych měl jasno.

Doposavad to bylo tak, že toho generálního ředitele, nejvyššího státního tajemníka jmenovala a odvolávala vláda. Ostatní státní tajemníci na ministerstvech byli odvoláváni v kárném řízení. Rozumím správně situaci, že nyní i ostatní státní tajemníci na jednotlivých rezortech budou jmenováni a odvoláváni vládou? Jejím hlasováním, bez jakéhokoliv kárného řízení? To je otázka, která mě zajímá, protože si myslím, že je naprosto zásadní a kardinální.

Pokud by to bylo rozhodování v kárném řízení s přezkumem správního soudu a dalších věcí, pak je ta státní služba nějak stabilizovaná. Pokud bychom teď tímto návrhem - a já ho nemám nastudovaný, a proto se na něj ptám - řekli, že to znamená, že státní tajemníky jednotlivých rezortů také mění vláda - a já vím, že vláda, a už to tady bylo opakovaně řečeno na půdě této Sněmovny, má zrovna třeba na státního tajemníka pana ministra zdravotnictví poměrně velkou pifku. Včera to dokonce premiér říkal někde na nějakém veřejném vystoupení. Ale přesto si myslím, že pokud bychom k něčemu takovému přistoupili, tak naprosto zásadně měníme koncepci zákona o státní službě. Protože pak říkáme: opravdu neexistuje nikdo, kdo tu státní službu stabilizuje, neexistuje nikdo na tom rezortu, ministr si ho může se souhlasem vlády vyměnit vždy, v kteroukoliv chvíli, nebude se nic prokazovat, není tam žádný správní přezkum. A pak si skoro myslím, že to je rozhodně na to, aby to bylo vráceno zpět výborům k novému projednání, protože tato změna je fakt naprosto koncepčního charakteru.

Jestli bych mohl poprosit paní ministryni Dostálovou, aby mi odpověděla na můj dotaz, protože pro mé hlasování toto i budoucí to bude poměrně klíčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Já jsem si ověřil ve stenozáznamu vystoupení. Proto jsem vám dal slovo v obecné rozpravě bez faktické poznámky, protože tak jsem to podle stenozáznamu vnímal.

Obecná rozprava tedy ještě není uzavřena. Paní ministryně Dostálová se hlásí o slovo a vyjádří se buď k té otázce, nebo ve vlastním vystoupení. Slova se ujme paní ministryně pro místní rozvoj. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Dobrý den. Já bych řekla jenom znova to, co jsem říkala včera. V podstatě cílem tohoto pozměňovacího návrhu je mít stejný postup, jako má náměstek ministra vnitra pro státní službu. Teď to máme tak, že jeden je tak a ostatní jsou tak, byť samozřejmě vykonávají stejné aktivity. To znamená, mají zajistit personální zajištění chodu ministerstva, Úřadu vlády a tak dále. Takže z tohoto důvodu, tak aby to bylo sjednoceno, je to takto navrhováno. Nicméně samozřejmě je tam soudní přezkum. To znamená, není to tak jako, že tam nemá žádné pravomoce někdo to potom přezkoumat, tyto věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Dostálové za její vyjádření. V obecné rozpravě se ještě hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a poté pan poslanec Marek Benda. Ještě znovu požádám sněmovnu o klid. Každého pozvu znovu na hlasování, až budeme hlasovat o návrhu na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, ale opravdu, pokud vedete jiné diskuze, než je státní služba, zásadně v předsálí. Ať ti, kteří hovoří, mají důstojné prostředí. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci říct, že nikam nespěchám, a za druhé bych doporučil opravdu opětovné projednání, protože to není technická věc, jak teď řekla paní ministryně, my to jenom sjednocujeme. Protože když to bude znovu projednávat výbor, bude mít čas podívat se do stenozáznamů a porovnat vystoupení tehdejších členů vlády, jak horovali pro funkci státního tajemníka a že nesmí být tak jednoduše vyměněn. Aby to stabilizovali po těch pravicových vládách. A teď bych to tady mohl citovat. Najednou jim to není pohodlné, tak se děje jakoby nějaký technicistní důvod, že něco sjednocují.

Řekněme si to jednoduše. Pokud ten pozměňovací návrh projde, tak to znamená, že vláda může kdykoliv vyměnit státní tajemníky na všech ministerstvech. No a přijde nová vláda a vymění 15 státních tajemníků. To bude křiku, až budou příště v opozici ti, kteří to navrhli! To bude křiku, co si to dovolujeme. Ale navrhují to oni. Protože si neumějí poradit s jedním státním tajemníkem. Já o té situaci nic nevím, už to tady poslouchám měsíce a měsíce. A buď nefunguje náměstek pro státní službu, který má kompetenci to řešit, tak ať to řeší vláda s ním a neměňte zákon. To přece není žádná drobná změna. Protože když vyměním státního tajemníka, pak vyměním všechno na tom úřadě.

Co vyčítám té novele, co tam vůbec není, je otázka náměstků. To komické rozdělení na politické náměstky, kteří nemají nic na starosti na tom ministerstvu, a na ty ostatní, je úplně chybné. My jsme to říkali od začátku. My jsme přesvědčeni, že náměstci ministra přicházejí s ministrem a odcházejí s ministrem. Jestli si nový ministr nechá některého náměstka, je to jeho rozhodnutí, je to naprosto v pořádku. Každý náměstek má mít na starosti kus agendy. Ne takové, že mám politického náměstka, který mi bude chodit na výbory, aby tlumočil názory ministerstva. Na výbory má chodit ministr a má mít s sebou odborné ředitele, aby případně zodpověděli nějaký konkrétnější nebo detailnější dotaz.

To znamená, že to umělé dělení na politické a odborné náměstky - co tím vlastně říkáme v tom názvosloví? Politický... a teď jsem málem řekl slovo, které by se nemělo používat ve sněmovním slovníku. Tak když mám odborníky a ty druhé, tak ti druzí tomu vůbec nerozumějí, že? Takže mají trafiku.

Velmi často, tak se to říká - vždycky se mi líbí, pan premiér nebo nový ministr oznámí: My jsme zrušili politické náměstky například na MPO. Vynikající! Nic po těch socanech, prostě jsme to zrušili, už tam nebudou. No a uběhne pár měsíců, a když se pak člověk podívá na web, tak zjistí, že tam jsou zpátky dva političtí náměstci. A to už se stejnou vervou vládní ministři nebo premiér neoznamují. Tehdy to slavnostně zrušili, protože když to vedlo ČSSD, tak to bylo hrozné to ministerstvo, to se za ANO nestane. A šup, po půl roce - pan předseda Faltýnek si to může ověřit - jsou dva političtí náměstci na MPO.

Já proti tomu nic nenamítám. Já říkám, že ten systém náměstků je prostě chybný. Mohlo by mi to být jedno, jsme v opozici, ale ministr má mít právo si vybrat svůj tým. A to není ta státní správa, to není to ministerstvo, to jsou ti náměstci. Pokud to právo nemá, hrajeme si na výběrové řízení a pak je hrozné překvapení, že exponent nějaké politické strany, hrozné překvapení, vyhraje výběrové řízení, stane se náměstkem. K čemu? Ať ho ten ministr jmenuje rovnou. Pokud si myslí, že je to člověk, který tomu rozumí, který mu na tom ministerstvu pomůže, ať s tím ministrem přijde. Ale také s tím ministrem odejde. A to je celé. A to tam neřešíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně se hlásí s přednostním právem a je tady faktická, která je teď odhlášena. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Ano, děkuji. Já jenom opravdu rychle. Jenom aby to právě nebylo spojováno s tím případem, který je na ministerstvu zdravotnictví, tak jsou tam přechodná ustanovení. To znamená, že tam, kde jsou rozjeta kárná řízení, tak toho se to samozřejmě nedotkne. My to skutečně myslíme jako sladění těch pozic současného náměstka ministra vnitra pro státní službu a státní tajemníky v souladu až po novele zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Nyní je přihlášen ještě v obecné rozpravě Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP