(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 169 pro 165, proti nikdo. Návrh D1 byl přijat. D2.

 

Poslanec Kamal Farhan: Hlasujeme D2. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 225 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 169 pro 119, proti 18. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodům D3 až D6, které byl požadavek rozdělit. Takže budeme hlasovat D3 až D5 nyní. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 226 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 169 pro 139, proti nikdo. Bylo schváleno. Nyní D6.

 

Poslanec Kamal Farhan: D6. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 227 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 227 ze 169 přítomných pro 115, proti 20. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem E1. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 228 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 228 ze 168 přítomných pro 146, proti 19. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacím návrhům pod písmenem E2 a E3. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 229 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 229 ze 169 přítomných pro 148, proti 18. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem E4, kde stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 230, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 230 ze 169 přítomných pro 146, proti 18. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Další návrh je pod písmenem F1 a stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 231 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 231 ze 169 přítomných pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Potom jsme měli zde pozměňovací návrh F2, a jelikož byl schválen pozměňovací návrh A14, tak podle mého názoru je F2 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nikdo nenamítá. Budeme tedy pokračovat dalším návrhem - G.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další je pod písmenem G. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 232 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 232 ze 169 přítomných pro 4, proti 140. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano.) Pokud nikdo nenamítá, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, procedura byla celá prohlasována, můžeme tedy přistoupit k hlasování návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 199, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 233, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 169 pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru zdravotnictví, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 131.

 

Poslanec Kamal Farhan: Já jsem vám chtěl všem poděkovat za podporu tohoto zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože jsme vyčerpali body třetího čtení, můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze návrhy zákonů ve druhém čtení. Než zahájím bod č. 10, požádám sněmovnu o klid. Já vím, že předchozí návrh byl svým způsobem návrhem, který vyvolával emoce, takže počkám, až se sněmovna uklidní. Mezitím přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 11.30 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Václav Klaus se omlouvá od 15 do 19 hodin z pracovních důvodů. (V sále je silný hluk.)

 

Dovolte mi, abych zahájil bod

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kterou jsme přerušili včera 2. října v průběhu rozpravy obecné. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a iniciativně tento tisk projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 232/1 a ústavněprávní výbor předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 132/2.

Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová.

Ptám se, jestli zpravodajové mají zájem vystoupit. Nechtějí. Můžeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Než udělím slovo panu poslanci Ivanu Bartošovi, tak ještě jednou požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je státní služba, prosím zásadně v předsálí! Nebo budu nucen přerušit na chvilku jednání schůze Sněmovny. (Vyčkává se.)

Protože Ivan Bartoš je přihlášen v rozpravě podrobné a nikoho nevidím, kdo by se hlásil do rozpravy obecné, rozpravu obecnou... Ne, kolega Benda se hlásí ještě. Já bych nechal obecnou rozpravu ukončit, ale... Prosím, zopakujte svůj návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP