(10.30 hodin)

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím načíst proceduru garančního výboru, a to následně - z usnesení, jak jsem již avizoval předtím. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.

1. Návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. - Nebyly.

2. Hlasovat společně A1, A2 a A16.

3. Hlasovat A3 až A11 a A15.

4. Hlasovat A12 a A13.

5. A14.

6. B.

7. C.

8. D1 a D2.

9. D3 až D6.

10. E1.

11. E2 a E3.

12. E4.

13. F1.

14. F2.

15. G.

16. Hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Takže to je návrh procedury, která byla schválena garančním výborem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hezké dopoledne. Děkuji zpravodaji za přednesený návrh. Požádám sněmovnu o klid.

K proceduře hlasování se ještě vyjádří předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a kolega Kaňkovský se hlásí pravděpodobně ke svému pozměňovacímu návrhu. Pane předsedo, ještě než vám dám slovo, prosím skutečně sněmovnu o klid! Procedura není nejjednodušší a je tam řada věcí, které bychom si měli vyjasnit.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Skutečně procedura není ani krátká, ani jednoduchá. Já mám dva návrhy na změnu procedury k bodu 8 a 9. Tady bych poprosil v bodě 8 rozdělit hlasování o bodu D1 a D2 zvlášť. A v bodě 9, když máme D3 až D6, tak navrhuji, abychom hlasovali o bodech D3 až D5 a D6 zvlášť. To zdůvodnění je podobné jako v předchozím zákoně. Například my budeme hlasovat pro D1, ale nebudeme hlasovat pro D2. Kdybychom hlasovali dohromady, tak nemůžeme podpořit to D1, které bychom jinak podpořili. Takže jenom v bodu 8 a 9 - D2 zvlášť a D6 zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zpravodaj akceptuje tento pozměňovací návrh k proceduře? Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Za garanční výbor jsem navrhl jednu proceduru a teď tady zazněla vlastně druhá procedura pana poslance Kaňkovského, tím začnu, který navrhl předřadit bod F2 před bod A14. Takže to je první věc.

A pak zde navrhl pan poslanec Stanjura rozdělit bod D1 a D2 a hlasovat D3 až D5 a D6 zvlášť. Takže to je vlastně protinávrh proti garančnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je protinávrh. Kolega Kaňkovský souhlasí s tím, co řekl pan zpravodaj. Čili to jednotlivé hlasování, jak říkal kolega Stanjura, je logickým výsledkem jednacího řádu. A to předřazení, pane zpravodaji, doporučujete, abychom ho takhle schválili, nebo nedoporučujete? To předřazení F2.

 

Poslanec Kamal Farhan: Já za garanční výbor trvám na tom, jak garanční výbor rozhodl ve svém usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili změnu, kterou požaduje pan kolega Kaňkovský, nechám hlasovat. Potom bychom hlasovali o proceduře jako celku s akceptovaným pozměňovacím návrhem, který přednesl kolega Stanjura.

Rozhodneme v hlasování číslo 216, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 169 pro 74, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

A budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak byla přednesena, s pozměňovacím návrhem kolegy Stanjury.

Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro tuto upravenou proceduru. Děkuji vám.

V hlasování číslo 217 z přítomných 169 pro 162, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Ještě než začneme hlasovat o jednotlivých návrzích, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 11.30 paní poslankyně Maxová.

Nyní tedy budeme postupovat podle schválené procedury. První návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže návrhy legislativně technických úprav podle 95 odst. 2 jednacího řádu - nebyly. Takže začneme hlasovat společně bod A1, A2 a A16.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je doporučující.) Pan ministr? (Doporučující.)

Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 169 pro 164, proti nikdo. A1, A2 a A16 byly schváleny. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Přistoupíme k bodu 3. Hlasujeme A3 až A11 a A15.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučující.) Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 219 z přítomných 169 pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Máme dále A12 a A13, tj. paní poslankyně Brzobohatá. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 220 z přítomných 169 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pátý návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Nyní budeme hlasovat, jelikož nedošlo k předřazení, A14 pana poslance Běhounka. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 169 pro 112, proti 9. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Pak budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 169 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Další hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem C. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 223 ze 169 přítomných pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Kamal Farhan: Máme tady teď body D1 a D2, kde hlasováním bylo rozhodnuto, že budou rozděleny, takže nejdříve budeme hlasovat bod D1. Stanovisko výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP