(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych zde vyjádřit názor na sněmovní tisk 263 za klub Komunistické strany Čech a Moravy.

Tato právní úprava vlastně potvrzuje náš názor na schválení nekvalitního služebního zákona, který jsme jako klub nepodpořili, tedy vyjmutí posudkové služby zpátky do režimu zákoníku práce. Víme, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí existuje expertní skupina, která se tímto problémem zabývá. Proto budeme tento návrh podporovat, i když to ještě není zdaleka řešením konečným. Vidíme to jako právní úpravu, která vlastně oddálí odchod některých lékařů, kteří dosáhli 70 let věku, a mohlo by to ohrozit funkčnost lékařské posudkové služby. Je to pro nás krok k zajištění služeb občanům prostřednictvím funkční lékařské posudkové služby i v následujících obdobích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Matušovské. S faktickou poznámkou chce vystoupit paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom velmi rychle. Za Svaz pacientů České republiky vítám tento návrh zákona, protože skutečně velká část problémů, se kterými se na nás lidé obracejí, je spojena právě s fungováním či nefungováním lékařské posudkové služby. Já bych chtěla ale k tomu říct, že ten problém je mnohdy také ve stanovení kritérií pro přiznávání stupňů bezmocnosti a všeho, co s tím souvisí. To je ale na debatu s odbornými lékařskými společnostmi. Proto si dovoluji navrhnout, aby se tímto návrhem zákona zabýval také zdravotní výbor, pokud to organizační výbor nenavrhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde trošku formálně organizační problém, který musíme vyřešit, a rád bych ho vyřešil, než ukončíme obecnou rozpravu. Protože původně navržený a schválený zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Kaňkovský tady nebyl, došlo k improvizaci, která ale neodpovídá pravidlům, podle kterých se v Poslanecké sněmovně řídíme. My jsme schválili jako zpravodaje paní poslankyni Valachovou, která ale není členka výboru pro sociální politiku, který byl doporučen organizačním výborem jako výbor garanční. V takovém případě bychom se dostali do problémů, které by bylo později těžké řešit. Takže jsme se domluvili tak, že schválíme nového zpravodaje, paní poslankyni Pavlu Golasowskou, která je členkou takového výboru, a tím se dostaneme do správné situace.

Předtím s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná mě legislativa opraví. Já si myslím, že ještě předtím máme revokovat usnesení, kterým jsme schválili paní poslankyni Valachovou. Revokaci může navrhnout někdo, kdo hlasoval pro. Já jsem hlasoval pro, takže navrhuji revokaci toho původního usnesení a pak podle mě můžeme schválit novou zpravodajku. Abychom neměli dvě usnesení Poslanecké sněmovny v téže věci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo, za vylepšení toho řešení a myslím, že takto můžeme postupovat. Takže dám nejprve hlasovat o revokaci usnesení na návrh pana předsedy Stanjury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 135, pro 122, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A budeme tedy hlasovat o tom, aby se zpravodajem pro prvé čtení stala paní poslankyně Pavla Golasowská.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 135 poslanců, pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já jenom si dovolím pro příště připomenout, budeme-li nahrazovat narychlo určeného zpravodaje, je potřeba, aby byl členem výboru, který je předpokládán jako výbor garanční. Děkuji.

 

Jsme v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy s přednostním právem pan předseda Bartošek a po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za klub KDU-ČSL doporučujeme hlasovat pro navrhovanou změnu, která přináší nezbytné změny právě v oblasti posudkového lékařství s důrazem na funkčnost celého systému zdravotní a sociální péče, kapacity a odbornost posudkových lékařů a především udržitelnost dané agendy. Ale za klub KDU-ČSL je také třeba říct, že některé navrhované změny je třeba v rámci legislativního procesu pořádně vydiskutovat a případně zvážit ještě některé změny.

Jako problematické se jeví opatření, kdy se odvolacím orgánem při posuzování nepojistných dávek stane Česká správa sociálního zabezpečení, protože je poměrně vysoce pravděpodobné, že veřejností bude toto opatření vnímáno jako nepatřičné, protože obecně občané očekávají, že v případě, že se odvolávají nebo vznášejí námitku proti některému rozhodnutí úřadu, tak se v rámci odvolání obracejí na vyšší typ úřadu nebo na soud. To je jedna z věcí, se kterou bude klub KDU-ČSL vstupovat do diskuse o tomto návrhu zákona.

Jinak za KDU-ČSL doporučujeme hlasovat a propustit do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. S tím popisem stavu v zásadě souhlasím, nicméně chtěl bych říct, že to není mimořádná situace. Mimořádný je termín, kdy přichází ministerstvo a vláda s nějakým přechodným řešením. Já chci připomenout, že už v předminulém volebním období jsme iniciovali debatu o změně systému posudkového lékařství. Z mnoha důvodů, zejména politických, se ta debata nepromítla do konkrétního návrhu změny a ten systém vlastně beze změn pracuje tak neefektivně a tak zdlouhavě, jak popsala paní ministryně ve svém úvodním slově.

Navržená opatření možná krátkodobě pomohou. Ale já bych chtěl vyzvat paní ministryni, aby se vrátila k debatě i s námi o změně, o systémové změně v této oblasti. Já znám ze své poslanecké kanceláře smutné případy, kdy těm lidem nejsem schopen pomoci, a mnohdy mají pocit - a teď se budu bavit o invalidních důchodech, o přiznané výši, o nepřiznaných invalidních důchodech - že to velmi často trvá dlouho, velmi často je to jenom z papírů bez dalšího vyšetření, a mají pocit nespravedlnosti. Přitom se nejedná o žádné velké peníze, o žádné horentní sumy.

My dokonce podpoříme po krátké poradě s mým kolegou místopředsedou výboru pro sociální věci panem poslancem Bauerem to zkrácení právě z toho důvodu, že dneska už jsme 20. září, a když si představíme legislativní proces s kolegy v Senátu, tak aby to od 1. ledna... Aby nezanikaly ty pracovní pozice. Nicméně to, že vyjmeme někoho ze státní služby, protože je tam věkový limit, a tím řekneme, že mohou uzavírat smlouvy v jiném režimu, v jiném pracovněprávním vztahu, neodstraníme problém věkového průměru lékařů, kteří se tomu věnují. A pokud nenajdeme dostatečně motivační faktory pro to, aby to bylo personálně dobře a dlouhodobě obsazeno, tak ty problémy nevyřešíme. Ano, teď mám pocit, že v té důvodové zprávě bylo, že zhruba 80 až 85 lékařů dovrší ten věk v letošním roce, nebo 100. No dobře, ale i tak ve svém věku budou muset sloužit dál a k žádné systémové změně nedojde. Máme tam skoro 100 neobsazených systematizovaných míst, pokud si dobře pamatuju, dalších 100 by hrozilo a byl by to opravdu velký výpadek. Proto podpoříme ten návrh.

Debata tudíž bude ve výborech poměrně krátká. To si musíme přiznat, že během těch třiceti dnů nejsme schopni ten návrh podstatným způsobem vylepšit. Ale musíme se k tomu vrátit. My to bereme pouze jako krátkodobé řešení. Ale na druhé straně abychom zas nebyli tak vstřícní k vládě, ten stav není překvapivý. Není překvapivý. Nevím, zda si to někdo uvědomoval, když jsme zde debatovali o tom, které pracovní pozice mají podléhat státní službě a které ne. Přece ten problém v té době byl úplně stejný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP