(11.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tady se ukazuje, jak je to mnohdy nedomyšlené. Věk odchodu do důchodu s velkou pompou sociální demokraté zastropovali věkem 65 let v roce 2030, to znamená za dvanáct let. A dneska říkají, že je velký problém, kdyby někdo ukončil práci, svůj pracovní poměr, v sedmdesáti. Jak jdou ty dva postoje dohromady? Pamatujete si ty oslavné články? Zachránili jsme seniory, aby nemuseli chodit do práce. Koho dneska zachraňujete? Ty, kterým je 70, aby mohli chodit do práce i v 71? Buďme rádi, že jsou ochotni a že se systém nezhroutí. Měli bychom jim obzvlášť poděkovat, že v tak vysokém věku jsou ještě ochotni sloužit. A ty nelehké případy. To není lehké rozhodování zejména u příspěvků na péči nebo u žádostí o invalidní důchody. To opravdu není jednoduché rozhodování. Tak buďme rádi. Včera jsem viděl takovou zprávu, že sociální demokraté už připravili důchodovou reformu. Škoda, že to nedají i ostatním stranám. Možná to byla novinářská zkratka, nevím, čerpám z veřejných zdrojů. Já jsem myslel, že nic nepřipravili, a teď to mám potvrzeno od paní ministryně, takže to je jasné.

Ale je to jedna z věcí, kterou musíme vážně debatovat. My dlouhodobě říkáme, že ten přístup by měl být pokud možno individuální. Taky jsme zakázali ve státní službě díky iniciativě sociální demokracie smluvní platy, jedna z věcí, která mohla motivovat vyšší zájem o tuto nelehkou profesi. Takže děláme tři kroky jedním směrem, a potom tady hasíme požár a říkáme - budu se dívat tam (vlevo) -, že teď je to dobře. My s tím souhlasíme, nebudeme dělat problémy, nevylučuji nějaké pozměňovací návrhy v rámci druhého čtení, ale jsme pro to, abychom co nejrychleji návrh zákona odeslali do Senátu. Nebudu navrhovat žádná doprovodná usnesení. Mně to připadá vždycky zbytečné. Já myslím, že paní ministryně to slyší a určitě bude debatovat i s opozicí o systémové změně v oblasti posudkového lékařství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Je zde několik oznámení o zrušení již načtených omluv z dnešního jednání. Svou omluvu ruší pan poslanec Ondráček, dále už je zde přítomen pan poslanec Janda a pan poslance Králíček bude přítomen v době mezi 11 a 14.30, i když byl původně omluven.

Jsme v obecné rozpravě. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Ano, paní zpravodajka má zájem, paní ministryně taky. Paní zpravodajko, prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Krásné dopoledne, kolegyně, kolegové. Já už tady nebudu řečnit dlouho, protože tady bylo řečeno mnohé. Chci jenom říct, že doporučuji tento návrh k projednání ve výboru, propuštění do druhého čtení, a taky se přikláním k tomu, aby byla zkrácena lhůta na projednání na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Závěrečné slovo paní ministryně? Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Snad jen krátce. Já bych chtěla skutečně zopakovat to, co mělo zaznít pravděpodobně zřetelněji. Jedná se o přechodné řešení. Děkuji za ten velmi vstřícný přístup. Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde příští rok ideálně s nějakým systémovým řešením, které bude řešit funkčnost a efektivitu lékařské posudkové služby v jejím celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Nezazněl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Prosím, paní ministryně, s přednostním právem vám dám slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já se omlouvám. Navrhuji otevření obecné rozpravy kvůli paní zpravodajce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Svým vystoupením s přednostním právem mimo závěrečné slovo samozřejmě můžete podle jednacího řádu rozpravu otevřít. Je znovu otevřena rozprava. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní zpravodajka. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Abych učinila jednacímu řádu zadost, navrhuji zkrácení doby k projednávání na délku 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tento návrh jsem zaznamenal a po přikázání výborům o něm budeme hlasovat. Hlásí se prosím ještě někdo do znovu otevřené rozpravy? Nehlásí, takže rozpravu končím. Formálně se musím zeptat, zda je znovu zájem o závěrečná slova, ale není, takže se tím nemusíme zabývat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Garančním výborem, jak už jsem oznámil, je navrhován výbor pro sociální politiku. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Ano, je zde návrh na jiný garanční výbor... Ne, není zde návrh paní poslankyně Gajdůškové.

 

Můžeme hlasovat o tom, že výbor pro sociální politiku bude výborem garančním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 163 přihlášeno 134 poslanci, pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat a garančním výborem jsme určili výbor pro sociální politiku.

 

Protože organizační výbor nenavrhl přikázání dalšímu výboru, ptám se, zda takový návrh zazní z pléna. Paní poslankyně Gajdůšková se hlásí s návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Já jsem navrhla ve svém vystoupení, aby se výborem pro projednání tohoto návrhu zákona stal také výbor zdravotní, a navrhuji tedy výbor zdravotní jako další výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde, prosím, ještě nějaký jiný návrh? Není, budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 164 přihlášeno 134 poslanci, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Výborem, který se bude zabývat tímto návrhem, je výbor zdravotní.

 

V tuto chvíli nám zbývá ještě jedno hlasování. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dní.

Zahajuji hlasování v této věci. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 165 přihlášeno 134 poslanci, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, protože zde byly určité nejasnosti, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku. Další výbor, který se tímto návrhem zabývá, je výbor zdravotní a lhůtu jsme zkrátili o 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce a paní ministryni.

 

Budeme se věnovat projednání dalšího bodu, kterým je

 

76.
Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027
/sněmovní tisk 227-E/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 13. září ve všeobecné rozpravě. Připomínám, že výbor pro evropské záležitosti projednal sdělení Komise, návrh nařízení Rady a inicioval jeho zařazení na schůzi Poslanecké sněmovny. Usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého tisku 227-E. U stolku zpravodajů zaujal místo zpravodaj výboru pan poslanec Adam Kalous a paní ministryně Schillerová. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

My jsme ve čtvrtek 13. září přerušili tento bod v okamžiku, kdy měla vystoupit paní poslankyně Langšádlová, takže vystoupí dnes ve všeobecné rozpravě jako první. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP