(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

A to, že se mi posmíváte, že nemám elektronický podpis - no, nemám ho. Podepisuji vlastnoručně. To je skandál. Myslíte si, to, že vy tady děláte všechno elektronicky, že tím pádem vlastně to má nějaký zásadní vliv - na co? Na co? Podstatné je, pokud člověk má v životě nějaké vize, tak je promění na skutky. A to já jsem udělal. Vy tady máte jenom návrhy. Škoda, že jste si to nešli vyzkoušet. Možná jste se mohl živit i normální prací nejdřív, předtím, než jste šel do politiky. (Smích.) Abyste si vyzkoušel, co je to reálný život. Ne živit se jako politik, na to jste dost mladý. (Potlesk.) Kdybyste něco nejdřív předvedl v životě...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl prosit, abychom jednali k věci... (Nesouhlasné výkřiky poslance Michálka z místa.)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A potom tady někoho kritizujte. (Reakce na výkřiky poslance Michálka:) Já se chovám normálně. (Poznámka poslance Michálka o arogantním chování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl poprosit obě strany o klid v sále.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže tolik. Když přijde estonský premiér, můžeme spolu - já vám ho rád představím, nemám s tím problém. My totiž něco reálně děláme. Jestli já se podepisuji elektronicky, nebo ne, myslím, že to není vůbec podstatné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má, tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nebude to doplňující otázka. Já jsem pracoval jako advokátní koncipient, řešil jsem problémy lidí, takže nešel jsem ze školy přímo do politiky. A na rozdíl od vás jsem předtím, než jsem vstoupil do vrcholné politiky, byl v komunální politice. Takže získal jsem nějaké politické zkušenosti, nešel jsem hned do celostátní politiky a nevstoupil jsem hned do vlády, aby to potom skončilo takovým problematickým stavem. Takže bych poprosil, abyste tady nelhal, pane předsedo vlády. To je bod číslo jedna.

A bod číslo dva. Já jsem celou dobu mluvil o Ministerstvu pro místní rozvoj, které pět let máte, kde je stavební řízení. Ministerstvo financí přece neřeší stavební řízení. To řeší Ministerstvo pro místní rozvoj. Tam máte pět let svoje nominanty. Pět let tam sedíte. A tam je stavební řízení. Proč se to tam zatrhlo? Proč se to nedigitalizuje? Nic se tam neděje a stavební řízení se prodlužují, byty se zdražují. Tak tohle mi vysvětlete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: My jsme samozřejmě nebyli ve vládě sami. My jsme za velice krátký čas vyřešili problém výstavby bytů. Paní Dostálová má výstavbu. A teď řešíme stavební zákon ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Společně. A v Praze trvá výstavba bytů deset let, to je pravda, ale vize je, pokud bude schválený územní plán, tak se to zkrátí možná - nevím - na pětinu. Takže my jsme v té vládě byli, ano, čtyři roky. A to, co jsme dokázali, máme i napsané. Já osobně to mám napsáno. A já jsem byl ministr financí, ano. A my jsme schvalovali zákony v koalici, tedy neměli jsme většinu. Takže já nevím, co mi vyčítáte. Měli jste jít do vlády a v podstatě nám to ukázat. Vy všude jenom kritizujete, ale žádnou odpovědnost nechcete vzít. Pojďte si tam sednout a předveďte nám to! Stále máte řeči - IT, IT, že jste neměl schůzku. My vám dáte termín. Tak nám řekněte termín a my přijdeme. Klidně, nemám s tím problém. Protože vy jenom máte řeči. A když máte něco předvést, tak nejste schopni. To jste ukázali na tom IT. Vy jste se probudili, že tam nejste, a potom dáváte inzeráty. No tak to je směšné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali čas vyhrazený pro interpelace předsedy vlády, takže nyní se dostaneme k interpelacím na členy vlády a já v tuto chvíli předám předsedání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. Vyzývám pana poslance Martina Kupku, aby přednesl interpelaci na ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Paní ministryně tady není přítomna, takže já vás zeptám, jestli chcete načíst svoji interpelaci.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si ji ponechám pro další vystoupení. Nicméně rád bych reagoval na to, co tady před okamžikem zaznělo. Myslím, že tento řečnický pultík ještě nikdy nebyl svědkem tak povýšeneckého lidského školení, jaké teď předvedl -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, jestli nemáte interpelaci, tak bych poprosil, abyste se vyjadřoval k interpelacím. Jsme v bloku interpelace.

 

Poslanec Martin Kupka: Mě to zarazilo. Já jsem se chtěl paní ministryně zeptat na systém NEN. Pan premiér říkal, jak teď konečně vláda řeší všechno elektronicky. Tak systém NEN řešila pět let ministryně - různá ministryně za hnutí ANO. Je to pozoruhodná ukázka IT systému. My budeme teď, v této schůzi, řešit zákon o přístupnosti internetových stránek, tak ten systém NEN, který by měl být příkladem přístupnosti, je opakem pravého opaku. Je nepřístupný, když s ním chcete něco udělat, tak na odezvu při zátěži můžete čekat až pět minut. Já bych rád od paní ministryně potom slyšel, jak je tedy nachystán na ten úplně ostrý provoz, který by měl ještě během letošního roku nastat, zda náhodou nás nečeká kolaps veřejného zadávání kvůli nefunkčnímu IT systému, který má hnutí ANO už pět let na starosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, děkuji. Předpokládám, že tato interpelace byla načtena a paní ministryně odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Dále bych poprosil o vystoupení pana poslance Marka Výborného, který byl vylosován ve druhém pořadí, k přednesení ústní interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Protože tady pan ministr není přítomen, tak počkám na další příležitost při některé z dalších schůzí, ač by na ten dotaz možná mohla reagovat i paní ministryně práce a sociálních věcí. Ale takto to není ani uvedeno, čili to ponechávám na příště.

Jenom bych se chtěl tady velmi krátce zastat kolegy Michálka. Můžu s ním ve sto a jedné věci nesouhlasit, nicméně ten paternalistický, arogantní přístup pana premiéra, kdy se k němu chová jak otec... (Předsedající: Pane poslanče, já bych vás chtěl poprosit...) ... k nezbednému dítěti, mi přijde skutečně nepatřičný a nepatřící na půdu demokratické Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych chtěl poprosit všechny poslance v sále, aby dodržovali jednací řád, a pokud budou vyzváni k interpelacím, aby se vyjadřovali k interpelaci přímo na interpelovaného ministra nebo ministryni. Já vám mockrát děkuji.

Další v pořadí vylosovaná je paní poslankyně Golasowská - na paní ministryni Maláčovou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, výbor pro sociální politiku přijal usnesení, v němž žádal bývalou paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou o stažení metodické příručky pro kurátory ze stránek MPSV, což se nestalo. Také v její 17stránkové reakci na mou interpelaci jsem nenašla odpovědi na mé otázky, mezi jinými například také konkrétní odpověď, kdo je autorem metodické příručky. To znamená jména konkrétních osob.

Paní ministryně mimo jiné také uváděla, že kurátoři se musí řídit zákony, nikoliv metodickými pokyny MPSV. Žádám vás o zajištění, aby odbor rodiny a ochrany práv dětí vydával metodické pokyny v souladu s platnými právními předpisy a pouze takové distribuoval na nižší orgány sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím krajských úřadů a pouze takové na webu MPSV zveřejňoval. MPSV dlouhodobě volá po sjednocení péče o ohrožené děti pod jeden resort. Přitom ve svém vlastním resortu praxi spornými metodickými pokyny tříští.

Vážená paní ministryně, žádám vás o stažení příruček ze stránek MPSV i z praxe a mám dotaz, zda a v jakém termínu toto uděláte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Slova se ujme paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodickou příručku pro děti a mládež v listopadu roku 2016. Její východiska prezentovalo po metodické linii výkonu sociálně-právní ochrany dětí ještě před vydáním v květnu 2016, následně po vydání metodické příručky bylo v březnu 2017 zorganizováno setkání se zástupci krajských úřadů, které bylo zaměřeno na dovysvětlení těch částí, které zástupci OSPOD vnímali kontroverzně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP