(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Chápu, že to je zajímavé téma. Chci jenom zopakovat, že co se týká Polska, podle našeho názoru Polsko nemá reálnou šanci od Německa ty reparace vymoci, protože nemůže své nároky uplatnit před žádným mezinárodním soudem. Je to nějaká politika. Podle části III. odst. 2 Postupimské dohody se Sovětským svazem se zavazuje, že ze svého vlastního reparačního podílu uspokojí reparační nároky Polska. Postupimská dohoda tedy žádné samostatné reparační nároky Polsku nepřiznala, resp. implicitně vyloučila. Na Postupimskou dohodu totiž navazovala dvoustranná dohoda mezi Sovětským svazem a Polskem ze dne 16. 8. 1945 o náhradě škod způsobených německou okupací, podle které se Sovětský svaz vzdal svých nároků na veškerý německý majetek na celém polském území a dále stanovil pro Polsko podíl 15 % ze svých reparací.

Polsko na rozdíl od Československa není smluvní stranou Pařížské dohody o reparacích od Německa, podepsané 14. ledna 1946. Polská studie neuvádí přesvědčivé mezinárodní argumenty pro neplatnost prohlášení polské rady ministrů vlády ze dne 23. 8. 1953, kterým se Polsko výslovně vzdalo svých reparačních nároků vůči NDR nebo Německu. Polská studie byla vydána analytickou kanceláří Sejmu pod názvem Právní stanovisko o možnosti Polska požadovat náhradu od Německa v souvislosti s mezinárodními smlouvami za škody utrpěné během druhé světové války. Takže se jedná o iniciativu Sejmu.

My s nimi o tom samozřejmě můžeme diskutovat, ale ta studie samozřejmě říká, že Polsko je oprávněno požadovat náhradu válečných škod, ale samozřejmě my jsme v roce 1997, jak jste mluvil o té deklaraci, prohlásili, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, 1997, tak je potřeba se zeptat těch, kteří to tehdy podepsali, jak k tomu přistupovali, a že křivdy spáchané v minulosti nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. V tomto duchu strany postupují.

Poválečné uspořádání Evropy má samozřejmě hodnotu, a asi těžko, asi byste to nechtěli zpochybňovat. Ale v případě, že máte pocit, že tomu tak není, tak samozřejmě jako poslanec můžete určitě navrhnout takové opatření. My jsme... ty nároky byly ve výši 306 miliard vyjádřeno v dobové měně. Ze strany Německa bylo vyplaceno 230 miliard, nebo milionů, to teď nevím přesně. Milionů.

Pokud máte nějaký nápad, který obstojí i mezinárodně a právně, tak ho klidně můžete předložit. Ale v této chvíli naše vláda toto neřeší. A ten přístup, resp. to, co říká Polsko, považuji spíš za politikum než za reálnou možnost dostat peníze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Snad to stačím za minutu. Pane premiére, víte možná dobře, že dlouhodobou snahou SRN je zabránit otevření reparačních požadavků kýmkoliv. Ale po uzavření smlouvy 2+4, jež předcházela opětovnému sjednocení Německa, Němci předstírali, že mlčení znamená, že jsou reparace nadobro smeteny ze stolu. Ovšem stanovisko Spojených států bylo úplně jiné. Podle právníků Ministerstva zahraniční Spojených států mlčení prostě jen znamenalo, že se o reparacích teprve bude jednat v budoucnosti. Reparace může nadobro vyloučit jen mírová smlouva s Německem s příslušným ustanovením, ale taková tady prostě není.

Máte pravdu, na takovouto interpelaci je to poměrně omezený čas, omezený prostor. Budu se snažit v bodě odmítnuté poslanecké interpelace toto téma s vámi ještě jednou otevřít a posléze navrhnout nějaké příslušné usnesení za tuto Sněmovnu, které potom budeme řešit i s vámi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď? Má. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Myslím si, že každý poslanec je svobodný navrhnout cokoli, a určitě když to navrhnete konkrétně, tak to určitě podrobíme právní analýze. Já nemám problém o tom debatovat. Tato problematika určitě nebyla za stávající vlády řešena, ale pokud vy jste přesvědčen, že to má nějaké řešení, tak o tom budeme diskutovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pozvu pana poslance Jakuba Michálka k další interpelaci ve věci, jestli používáte elektronický podpis pro podepisování úředních dokumentů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, z minulého vystoupení pana předsedy vlády se ukázalo, že pravděpodobně elektronický podpis nepoužívá, protože má svůj papírové notebook. Určitě to bude vypadat velmi, velmi dobře, až přijede jeho přítel estonský premiér a bude mu ukazovat, jaký má papírový notebook a jak to tady papírujeme, a určitě nám budou všichni věřit, že tady zavedeme e-legislativu, čili elektronický způsob přípravy zákonů, tak aby se pod ně ve výsledku podepisoval třeba předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny elektronicky.

Myslím si, že na to vůbec nejsme připraveni a že se v této věci vůbec nic neděje. Mě by zajímalo, jestli to takto bude pokračovat dál, jestli chcete papírovat s tím množstvím dokumentů, nebo jestli to chcete změnit. Protože to, co jste tady popisoval, jsou nějaké sliby, které se spisové služby netýkají a nevedou k digitalizaci dokumentů, jak jsem mluvil např. o stavebním řízení, v kterém jste akorát zadali nějakou aktualizaci studie, a přitom už tam sedíte pět let. Pět let tam sedíte prostě na tom ministerstvu. Máte tam svoje nominanty. Už několik jste jich tam měl, pane premiére a vůbec nic se nestalo. A ministerstvo má samozřejmě v gesci stavební řízení. Může to změnit. Máte v gesci primátorku hlavního města Prahy, takže i velké úřady, no a pět let se nic neděje a stavební řízení jsou pomalejší a pomalejší, a prostě ti lidi na to pak čekají tři čtvrtě roku, rok, než jim dá stavební úřad razítko na nějakou blbost, s kterou čekají na úřad. Tímto ty lidi neuvěřitelně poškozujete.

Chtěl jsem slyšet konkrétní výsledky. Po pěti letech žádné konkrétní výsledky na MMR v oblasti digitalizace stavebního řízení nemáte. A neděláte s tím vůbec nic. (Předsedající upozorňuje na čas.) To, že jste nás pozval na nějakou schůzku, která se koná v době, kdy zasedá Poslanecká sněmovna, tak tam samozřejmě chodit nebudeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana předsedu vlády Andreje Babiše o odpověď a upozorním, že nás tlačí čas. V 16.00 hodin by měly interpelace na předsedu vlády končit. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Co na to říct, na tu demagogii? Pět let, pane kolego, tak si to spočtěte. Byl jsem ministr financí, který měl nejlepší výsledky, snížil zadlužení naší země o 73 mld. Měl přebytek. Můžete se smát, co chcete. Zkuste říct občanům, co vy vlastně v životě máte za sebou, když jste takový borec a stále něco kritizujete. No my vám rádi dáme ten termín na to IT. I veřejný, abyste se ukázali, jací jste borci. Máte jenom kecy, a když máte přijít, tak dáváte si inzerát, abyste si sehnali ajťáka.

Takže jakých pět let? Nebyl jsem tam pět let. Ale za ten čas potom jsem dostal padáka, pokud jste zapomněl, v květnu 2017. A něco jsem tam dokázal na tom Ministerstvu financí. Zásadního. Proto máme jedny z nejlepších veřejných financí v Evropě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP