(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane senátore. Ptám se, kdo z poslanců či poslankyň má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Pokud se tedy dále nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 12/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 12/5."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesené usnesení. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 125, přihlášeno 177, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi a končím tento bod.

 

Otevírám bod

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 33/7. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Větrovského.

Prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Kovářová, případně někdo jiný z navrhovatelů, ale předpokládám, že paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o střetu zájmů se vrátila ze Senátu v podobě, se kterou jako předkladatelé souhlasíme. Je to v podstatě něco podobného, co jsme navrhovali v naší novele úplně na začátku. Princip spočívá v tom, že nahlížení na majetková přiznání některých politiků bude na žádost. Celkově slze shrnout, že my jako předkladatelé, Starostové a nezávislí, tento návrh budeme podporovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. K předloženým návrhům Senátu se chtějí postupně vyjádřit zpravodaj garančního výboru, to byl pan poslanec Petr Sadovský, který je ale omluven, případně zpravodajka dalšího výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, to byla paní poslankyně Barbora Kořenová. Nemá zájem se vyjádřit.

Já tedy otevírám rozpravu a poprosím našeho hosta, pana senátora Větrovského, aby v ní vystoupil jako první. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Jaroslav Větrovský: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás se senátní verzí zákona o střetu zájmů. Do Senátu připutovala verze z Poslanecké sněmovny, kdy zásadním záměrem předkladatele se stalo zmírnění dopadů zákona přijatého v roce 2016 a eliminace případných problémů při sestavování kandidátních listin pro komunální volby, a to především v menších obcích, v menších sídlech. Ve veřejném prostoru se objevovaly informace, a stále se objevují, že řada lidí nebude právě v důsledku uvedeného zákona kandidovat. Někteří představitelé samospráv na své funkce dokonce již v průběhu svého mandátu rezignovali.

V Senátu se tímto tiskem zabýval ústavněprávní výbor Senátu, kdy byl podán pozměňovací návrh, který v podstatě znamená identifikaci žadatele o nahlížení do registrů. Tento návrh ústavněprávní výbor doporučil plénu Senátu schválit. Připomínám, že výbor ústavněprávní byl v Senátu výborem garančním. Obdobný návrh byl podán a následně rovněž doporučen ke schválení v plénu Senátu výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Na plénu Senátu byl podán návrh na schválení ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, ten však schválen nebyl. Následně po podrobné rozpravě bylo hlasováno o návrhu ústavněprávního výboru a části návrhu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, které byly de facto totožné. Tento návrh byl schválen.

Jedná se tedy v podstatě o to, že ten, kdo bude chtít nahlížet do registru o majetku komunálních politiků, bude muset býti ztotožněn a bude muset podat konkrétní žádost. To je tedy zásadní rozdíl mezi verzí z Poslanecké sněmovny a verzí ze Senátu. Tudíž ve verzi Senátu je navíc obsaženo ustanovení, podle něhož se lze s informacemi obsaženými v učiněných oznámeních seznámit na základě žádosti. Jiný rozdíl mezi verzí Senátu a verzí Poslanecké sněmovny v uvedeném návrhu není, to je v podstatě rozdíl jediný. Dovolím si ještě ve svém úvodním slově připomenout, že tuto verzi podporuje Svaz měst a obcí, který se s pozměňovacími návrhy Senátu ztotožnil.

Připomínám, že jsem komunálním politikem 20 let. A proto, abych nemohl býti nařčen, že mám nějaký svůj osobní zájem na tom, aby byl zákon schválen tak, jak byl, a proto, abych ušetřil práci některým zájemcům, tak konstatuji tady před všemi, že jsem vlastníkem ve společném jmění manželů zahrady a domu, o výměře 800 m2 je ta zahrada, na které vázne hypotéka 900 tisíc korun. Tento majetek jsme získali dědictvím od své matky. Dále vlastním jednu čtvrtinu domu, ve kterém žijí moji rodiče, a byt ve společném jmění manželů, který pronajímáme. Společné úspory máme cca 500 tisíc korun, které si šetříme jako splátku hypotečního úvěru. Jako své příjmy mám odměnu starosty, odměnu senátora a moje manželka je zástupkyně ředitelky na základní škole. Nemám v žádné obchodní společnosti svůj podíl, nevlastním žádné akcie ani cenné papíry. Vlastním kolo a lyže.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane senátore. S přednostním právem se do rozpravy hlásí pan ministr spravedlnosti. Máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu tentokrát hovořit poměrně stručně. Nebudu se už vyjadřovat k obsahu toho návrhu, jakkoliv si neodpustím to, že mě překvapuje, že ty samé politické síly, které před rokem a půl nějakou úpravu přijímaly, a my jsme podle toho potom museli nastavovat všechny systémy, tak teď se najednou diví, co v té úpravě, kterou přijaly, je, a chtějí to zase měnit. Ale tak to prostě je a to si zodpovědí před svými voliči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP