(14.50 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Ale jenom k praktickým efektům. My jsme se dostali tím, že tato změna a troufnu si říci nedodržení nějakých dohod a kompromisů, které jsme tu ve Sněmovně učinili, sem přichází ze Senátu, tak se dostáváme velmi blízko časově už k tomu datu 1. července, které je rozhodné, protože k tomuto datu musí být už podána všechna ta přiznání. A já zde musím konstatovat, abyste se rozhodovali s plnou znalostí věcí, že Ministerstvo spravedlnosti v tom čase, který zbývá, resp. bude zbývat mezi vyhlášením toho finálního znění ve Sbírce zákonů a tím 1. červencem, prostě nebude schopné upravit svoje systémy, nebude schopné nabrat lidi, kteří by vyřizovali žádosti o nahlížení, nebude schopné včas uvést ten zákon v život.

Považoval jsem za potřebné vám to říci a prosím vás již z tohoto důvodu, abyste podpořili původní sněmovní verzi, která, jak říkám, byla pokusem o kompromis mezi oprávněnými, podle našeho názoru oprávněnými, zájmy zejména komunálních politiků a zájmy veřejnými. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka? S faktickou poznámkou pan poslanec Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře spravedlnosti, já nevím, a rozumím té časové lhůtě, jestli ministerstvo bude nebo nebude schopno uvést ten zákon v technickou praxi. To je ale skutečně problém ministerstva. To, že současný stav odrazuje desítky a stovky komunálních politiků na nejnižší úrovni od kandidatury do zastupitelstva obce nebo města, to považuji za skutečné ohrožení demokracie, ne to, jestli to ministerstvo technicky zvládne nebo nezvládne za měsíc. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka se mi tady rozsvítila - Petr Pávek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já jsem neměl v úmyslu vystupovat, ale slova pana ministra mě opravdu dojala. Když si představím ty hordy programátorů, kteří uvádějí v život nesmírně drahé systémy, které nejsou schopní, prostě nejsou schopní naprogramovat tak, abych mohl zadat svoje jméno a svůj e-mail, pokud chci nahlédnout do registru... To si myslím, že tady dovede polovina z nás na mobilu. A určitě to dokážou všichni piráti. Takže si myslím, že dobře placení informatici by to na Ministerstvu spravedlnosti mohli dokázat taky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský. Čekal jsem, že se ozve nějaký pirát. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Ono to není úplně tak triviální, protože pak by se mohlo stát, že když si tam naprogramujete pouze jméno a e-mail, tak tam třeba napíšu Zbyněk Stanjura, e-mail zbynekstanjura@seznam.cz - a potom ten návrh zákona je naprosto zbytečný, protože si tam ten člověk pak může vyplňovat naprosto, co chce. Udělat jakoby nějakou autorizaci vůči státnímu systému, který by kontroloval, zda ten občan skutečně existuje nebo zdali je to opravdu ta oprávněná osoba, není úplně tak jednoduchá věc a nedokážu si představit, že by to Ministerstvo spravedlnosti opravdu reálně stihlo udělat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou paní poslankyně Vildumetzová, poté ještě jednou pan poslanec Pávek. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych tady připomněla pouze dva fakty. Ten první je schválení zákona o střetu zájmů 11. ledna 2017. Chtěla bych říct, kdo např. hlasoval pro tento návrh, který přinesl starostům to, že musí zveřejňovat citlivé údaje, jako jsou údaje o movitých věcech, údaje o závazcích a údaje o platech. Dovolím si konstatovat pouze několik jmen především z těch řečníků, kteří se tady k zákonu o střetu zájmů vyjadřují. Je to např. pan Farský, pan Kalousek, pan Gazdík, pan Stanjura a další samozřejmě z TOP 09 a ODS! (Potlesk poslanců ANO.) Byli to právě oni, kteří schválili 11. ledna tento návrh zákona, který přináší starostům to, že musí od té doby zveřejňovat ve veřejném registru v rámci zákona o střetu zájmů tyto údaje.

Druhá věc, kterou bych chtěla říct, velmi důležitá, že poslanecký návrh toto řeší a všechny údaje o movitých věcech, závazcích a platech budou zneveřejněny a budou k nim mít přístup pouze orgány činné v trestním řízení. Připadá mi velmi nelogické, aby si občan musel žádat o kód na Ministerstvu spravedlnosti, aby získal údaje o nemovitých věcech, které jsou dneska veřejně dostupné v katastru nemovitostí. Prosím vás, v tom senátním návrhu jde pouze o čtyři údaje, o údaje o nemovitých věcech, o zaknihovaných akciích, cenných papírech a podílech v obchodních korporacích. Jsou to čtyři údaje. To, co si starostové přáli, to, co potřebují rychle, hlavně rychle, aby do 30. 6. už ty údaje byly zneveřejněny, to obsahuje ten poslanecký návrh.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další faktická poznámka, pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Petr Pávek: Jenom krátká reakce na kolegu z Pirátů Černohorského. Já vím, že to není tak jednoduché, abychom si to naprogramovali tady v mobilu. Ale není to tak složité, aby si s tím neporadili informatici, kteří pracují pro Ministerstvo spravedlnosti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kalousek, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Paní poslankyně Vildumetzová má bezpochyby pravdu, my jsme pro ten zákon hlasovali. A pak přišla jeho praktická aplikace spolu s blížícími se komunálními volbami a my jsme slyšeli odezvy z terénu. Je to úplně to samé, jako vy jste, kolegové, kdysi hlasovali pro zákon o státní službě, na rozdíl od nás, a teď konfrontováni s nějakou praktickou aplikací se domníváte, že musí být změněn. My se to domníváme v tomto případě, a to prostě proto, že ve snaze získat ty nejschopnější lidi s velkým morálním kreditem na komunální kandidátku jsme konfrontováni s jejich argumentem, že sousedská závist je tak strašná emoce, že ji odmítají podstoupit a vystavit jí i své rodiny. A já, protože jsem z malého města, tomuhle argumentu rozumím. Stojí tady proti sobě dva veřejné zájmy. Jeden je veřejný zájem transparentnosti jako jeden ze základních nástrojů boje proti korupci a tím druhým zájmem je personální kvalita zastupitelských sborů v komunální politice. A my jsme přímo dnes a denně konfrontováni s tím, že ta personální kvalita je ohrožená, protože prostě ti lidé, kteří na to mají, tohle odmítají podstoupit. Dáváme přednost zájmu té personální kvality demokracie v komunální politice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Kovářová, připraví se paní poslankyně Vildumetzová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych ráda reagovala na kolegyni Vildumetzovou. Já myslím, že tento styl, kterým vy jste postupovala, je přesně ten styl, který není správný. Jenom připomenu, že na obranu starostů, místostarostů a všech samospráv týkající se majetkových přiznání nikdo z poslanců z ANO nevystoupil. Vystoupili jenom dva poslanci, a to na obranu v tzv. lex Babiš. A proto si myslím, že pokud se, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, tváříte a hodnotíte jako bojovnice za práva samospráv a všech veřejných funkcionářů, tak si myslím, že by bylo správné, abyste podpořila tu senátní verzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Vildumetzová.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, ještě bych tady chtěla říct jednu důležitou věc. A to, když se tady tedy v lednu 2017 přijal ten zákon o střetu zájmů, tak Asociace krajů podepsala společné prohlášení se Svazem měst a obcí, ve kterém požadovala, aby co nejdříve došlo právě k novele zákona o střetu zájmů. Takže k tomu podpisu došlo a hned proběhla řada jednání. A 27. března proběhlo jednání u předsedy Sněmovny, kde se dohodl tento kompromisní návrh. A já znovu zdůrazňuji - a musím ještě jednou apelovat na pana Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP