(11.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Pane Bělobrádek, prosím vás, anglicky jo. Já mluvím hlavně francouzsky, německy a taky anglicky. A když pan Fiala tady začal projev, tak náš premiér nemluvil nic, jen česky. A ten Macron, s kterým mluvil na čtyři oči před dvěma týdny na Evropské radě, nemluví česky. Ani Sebastian Kurz nemluví česky, když už jsme tedy u toho.

A prosím vás, pane Bělobrádek, já nechci říct, že lžete, možná jste zapomněl, ale já mám v ruce usnesení druhého zasedání celostátní konference KDU-ČSL z 27. října 2017. Bod 3. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje odchod KDU-ČSL do opozice. Hlasování: pro 66, proti 1, zdrželo se 5. Tak co tady vykládáte? Nikdy jste nechtěli jednat. Okamžitě jste řekli, že jdete do opozice, a teďka děláte jenom politiku a mluvíte o trestně stíhaném. Na objednávku. Nechci říkat, že to chtějí. Tak přestaňte lhát. Tady to máte napsané. Nikdy jste s námi nechtěli jednat.

Proč zase mluvíte o politických čistkách. Jaké politické čistky? Vy mně říkáte, že já jsem nekompetentní? Čeho? Také toho, že vaše profese byla, abyste řídil vědu a výzkum, kde jste nic neudělal? Já jsem za těch pár týdnů s Havlíčkem udělal víc. A choďte se zeptat, na tu radu. Už třikrát jsme zasedali. A udělali jsme analýzu těch center a udělali jsme překryvy programů, pět šest miliard mezi TAČR a MPO atd., takže prosím vás, neříkejte mi, že jsem nekompetentní. Já v životě mám celkem bohatou historii, takže celkem jsem kompetentní. A taky jsem tady založil nějaké protikorupční hnutí, které má za sebou taky něco. Tak já si myslím, že jsem celkem kompetentní.

A vy mluvíte o rozpuštění Sněmovny? No tak to navrhněte. Chcete předčasné volby? Já s tím problém nemám. Já rád chodím mezi lidi. Půjdu znovu, od rána do večera. Takže já bych byl strašně rád...

Vy mluvíte nepsaná pravidla. Já nevím, co jsou to nepsaná pravidla. Co je to nepsaná pravidla? Že na vládě se nehrají šachy nebo se netvítuje, nebo co to je, nepsaná pravidla? Tak prosím vás, zkusme skutečně vystupovat korektně. Nechci to tu rozvádět do detailů.

Vrátil bych se, beru to odspodu, k panu Kalouskovi. Náš symbol korupce a demagogie. On tady mluví o kontrolách? Tak toto je manuál kontroly hospodaření (ukazuje papíry) a toto je plán veřejnosprávních kontrol odboru 17, kontrola. To, co jsem zavedl já na Ministerstvu financí. A víte, jak se kontrolovalo za pana Kalouska? No nebyl žádný plán! Byl tam nějaký Kuchyňa, ředitel odboru 17, a on ho zavolal a řekl: Kuchyňa, půjdeš zkontrolovat tohle. A taky že přišel, 2013, začátkem, na Čapí hnízdo. Slyšeli jste někde o Čapím hnízdě? Náhodou tam Kalousek poslal Kuchyňu. Zkontroluj to pořádně! A pamatujete si, jak tady vydíral odeesku a zneužil FAÚ vůči Vondrovi? ProMoPro? A volal policistům a nevím komu všemu, když si dovolili někoho vyšetřovat. Takže on nám tady bude vykládat, jak se kontroluje.

Já si myslím, že od mého nástupu se kontroluje nestranně. A to je zajímavé, ten GIBS, jak vás všechny trápí ten GIBS. A co teda. Jste z toho nervózní? Z toho GIBSu? (Potlesk z levé a prostřední strany sálu.) Já ten GIBS nechci řešit. A já vám hned říkám po zasedání Bezpečnostní rady státu za přítomnosti nejvyššího státního zástupce a dvou vrchních státních zástupců, ten člověk je velký problém a nikdy tam neměl být. A pokud mi nevěříte, tak choďte na ten bezpečnostní výbor a ať je otevřený a ať všichni lidi slyší, co napsalo vrchní státní zastupitelství, co pan Sobotka nechtěl ani číst, ani slyšet, a ztratil se referátník. A tady pan Kalousek říká, že proč já. Tady argumentuje, že kancelář republiky. A co já mám s kanceláří republiky? GIBS je podle zákona pode mnou, já jsem za něji zodpovědný, já navrhuji a jmenuji.

Takže GIBS nikdy nikdo nekontroloval, vznikl 1. ledna 2012. A co říká interní audit GIBSu podřízený panu řediteli? No že možná došlo k porušení zákona veřejných zakázek. A kdo mi to na vládě dvakrát přehlasoval, když jsme mluvili o rozpočtu a já jsem říkal, učitelé mají 23 tisíc a GIBS má 55 a ještě mě přehlasovali a dali jsme jim peníze navíc? A z těch 51 milionů, kde měl použít ty peníze na nabrání nových příslušníků, 20, tak to použil na odměny? Třicet milionů odměny si vyplatili za 2017, standardní odměna byla 13 milionů. O tom se chcete bavit? Já mám na to dopisy. Takže to není politické.

A GIBS, ano, je produkt mocenského rozdělení mezi vévéčky a ODS, kdy se bojovalo o policejního prezidenta. A proto to je produkt Langera, GIBS. A GIBS je inspekce vnitra, není mezi tím žádný rozdíl. To, co tady říká pan Stanjura, to jsou jen formální záležitosti. Inspekce vnitra měla kontrolovat policisty a GIBS kontroluje policisty. A jestli je to nějaký zákon, makový nebo takový, je úplně jedno, to je irelevantní.

Takže já říkám, já k tomu GIBS už nechci nic říkat. Všechny vás to trápí, tak choďte na ten bezpečnostní výbor. Ale hlavně aby ti vaši lidé šli do toho spisu. Ten je v nějakém režimu. A teď, nevím, jestli o tom věděli, ale bylo by dobré. A já vám tady můžu jen přečíst, co říká zpráva Ligy lidských práv o fungování GIBS z roku 2011: Hlavní chyba spočívá v nevhodném personálním obsazení GIBS, především samotného vedení. Na straně 5 se pak dočteme: Vedení GIBS je tvořeno osobami, které nejenže jsou značně problematické z hlediska své minulosti a morální integrity, ale jako bývalí policisté a kolegové těch, které mají stíhat, nebo jako bývalí funkcionáři minulých inspekcí nejsou nezávislí.

Takže já GIBS řeším proto, protože ze zákona je GIBS pode mnou. A mám problém s jeho hospodařením. S prací GIBSu mají problém státní zástupci, ne já, a řekli to veřejně několikrát. A co pan Murín má za sebou, tak to jsme přece četli v médiích. To bylo v dubnu 2017.

Vrátím se na začátek. Pan Fiala říkal, že nejsme schopni vystupovat. Nevím, kde jste na to přišel, pane předsedo. Já vystupuji aktivně a myslím si... V Davosu jsem byl. Sedmnáct let tam za vládu nikdo nebyl. Tam je největší koncentrace politiků této planety. Jednám. Máme jasný plán vyjednávat. Tak jsme se na tom domluvili, tak já nechápu, proč říkáte, že nevyjednávám a nejsem schopen vyjednávat. Myslím si, že to je jedna z mých silných stránek, že vyjednávám. Ale zkuste mi říct, dejte mi ten recept, protože já samozřejmě jsem nezkušený politik a já to asi ani neumím. Řekněte mi ten recept, jak máme s vámi vyjednávat, když tedy v televizi paní Udženija říká, že máme vyjednávat, pan Benda říká máme vyjednávat a na našem posledním setkání jsem se ptal, jestli chcete vyjednávat, a znovu jste nám řekli, že nechcete vyjednávat. Tak já vám to asi dám písemně, já už nevím, co mám dělat, nebo dejte nám nějakou kuchařku, jak se to dělá.

A prosím vás, taky se naučte počítat. Neříkejte, že jsme pět měsíců v demisi. Sobotkova vláda dala demisi 29. listopadu 2017 a naše vláda nastoupila 13. prosince 2017. Takže jsme tam 86 dní. To nejsou ani tři měsíce. A samozřejmě, můžeme to počítat od Sobotkovy demise, to je 99 dní. Tak neříkejte pět měsíců, protože to tak není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP