Pořad 8. schůze

9.03.2018 09 - 12 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.