(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás pak, pane předsedo, poprosím o ty podpisy. Děkuji.

S přednostním právem pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Já bych chtěl využít svého přednostního práva a v tomto krátkém momentě bych chtěl reagovat na jednu událost, která úplně nesouvisí s programem. Je to událost mimořádné schůze. My jsme tady byli na plénu vyzváni panem premiérem Babišem, abychom dodali hnutí ANO kuchařku, jak jednat s politickými stranami. Já jsem si dovolil využít tento moment, my jsme tu kuchařku připravovali - pan Babiš tady není, tak já tady předám panu Brabcovi jednu verzi této kuchařky Jak jednat s Piráty. Je to takový krátký návod i s věnováním. Dneska je Mezinárodní den štěstí, tak si děláme vzájemně radost. Protože ta výzva zazněla na plénu, tak my tuto kuchařku dodáváme. Jednu verzi mám pro pana Faltýnka. Všichni ostatní to dostanete formou e-booku do svých e-mailů, aby vám to nebylo líto.

Děkuji za váš čas. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Také jsem zvědavý na kuchařku. V tuto chvíli žádné přednostní právo. Jako první se tedy přihlásila paní poslankyně Černochová s návrhem na změnu pořadu schůze.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Za klub Občanské demokratické strany si dovolujeme navrhnout zařazení nového bodu na program této probíhající schůze Poslanecké sněmovny, a to bodu s názvem Informace a stanovisko vlády České republiky k chemickému útoku na území Velké Británie a k nařčení České republiky ze strany Ruské federace, že je možným původcem zneužití chemické látky k teroristickému útoku. Tento bod bychom rádi zařadili na pátek 23. 3. jako první bod našeho jednání.

Důvodů, které nás k tomu vedou, je samozřejmě více. Považujeme za poměrně nestandardní, a nejenom v diplomacii, abychom se v době, kdy náš spojenec v různých kolektivních partnerských vztazích, ať už to je stále ještě Evropská unie, nebo je to NATO, které funguje na principu kolektivní obrany, tak pokud náš spojenec tvrdí, že cizí mocnost na jeho území provedla chemický útok, tak máme za to, že bychom neměli nečinně přešlapovat na místě a že by naše vláda i její představitelé, byť jsou v demisi, k tomu neměli mlčet. Bohužel vyjádření pana ministra zahraničních věcí v demisi Martina Stropnického svým způsobem navazuje na jeho působení na Ministerstvu obrany, kdy se jeho strategie v řízení a dělání důležitých kroků prakticky celé jeho funkční období nesla v duchu, že pro něj neexistuje problém, který by se nedal vysedět, a to je pro nás nepřijatelné.

Jako poslanci nevíme, jaká je pozice České republiky, nevíme, jestli budeme podporovat kroky Velké Británie. Protože pokud existují důkazy o tom, že Ruská federace je spojena s útokem na území Velké Británie, tak bychom rozhodně konat měli. Nečinností se stáváme v očích našich spojenců nedůvěryhodnými. Když nás Rusové, a konkrétně to byla tisková mluvčí ruského Ministerstva zahraničních věcí, označí za možného původce chemické látky a společně s námi další země, tak si myslím, že bychom se měli jasným hlasem proti tomu ohradit.

Bohužel jsme neudělali nic. Neudělal nic, ani žádné vyjádření kupodivu v této věci nevydal pan prezident Zeman, který jindy velmi rád glosuje a komentuje zahraniční politiku, byť zahraniční politika je víc otázkou, nebo hlavně otázkou vlády České republiky, tak ale samozřejmě rád je glosátorem některých zahraničněpolitických otázek, tady však mlčí, což nám nepřijde v pořádku.

Skutečně mluvčí ruského ministerstva zahraničí v sobotu v ruské televizi popřela, že by se substance novičok vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci, a obvinila zároveň Británii, Česko, Slovensko, Švédsko a USA, že jsou možnými původci této látky. Praha, Bratislava i Stockholm se důrazně proti tomu ohradily, že nejsou původci, resp. že na jejich území se tato látka nevyráběla, ale za Českou republiku se k tomuto vyjadřovala hlavně paní ministryně obrany. Skutečně nějaké silné prohlášení ministra naší diplomacie jsme neslyšeli, a je to chyba.

Z tohoto důvodu tedy navrhujeme zařadit tento bod, který nemusí být nijak dlouhý. Myslím si, že za klub ODS skutečně mohu garantovat to, že vystoupíme s nějakým jasným stanoviskem a nebudeme obstruovat ani zdržovat. Byli bychom rádi, kdyby Poslanecká sněmovna jako suverén přijala usnesení, které bude směřovat k vládě České republiky tak, aby vláda České republiky v této věci konala a aby i pan premiér vlády České republiky v demisi požádal prezidenta republiky, aby i on v rámci svých možností uklidnil občany České republiky, že skutečně takovýto frontální a nevybíravý útok je něco, s čím se on jako prezident suverénního státu nechce smířit a zásadním způsobem tento útok ze strany Ruské federace i pan prezident České republiky odmítá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Na vaše vystoupení chce s přednostním právem reagovat pan ministr zahraničních věcí.

Dovolte mi, než dojde pan ministr k pultíku, ještě přečíst omluvu. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá z dnešního jednání ze zdravotních důvodů a pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá ve dnech 20. 3. až 23. 3. z osobních důvodů.

Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na tohle já musím reagovat. Já nevím, jestli je to jako, nebo doopravdy, ale každý, kdo si dal jenom trošičku práci a sledoval vývoj těch událostí a případně se třeba i zaměřil na to, co k tomu říká Ministerstvo zahraničí, tak musí velmi dobře vědět, že to, že se nedělá nic, je prostě to, čemu se říká v angličtině flat lie. To prostě není pravda.

Já se důrazně ohrazuji proti tomu, že Ministerstvo zahraničí k tomu nezaujalo žádný postoj. My jsme to odsoudili mezi prvními. A já odmítám nějaké ideologické závody, kdo bude čtvrtý, třetí, druhý nebo osmý, ale byli jsme mezi prvními, kdo to příkře odsoudil, kdo vyjádřil Británii naprostou solidaritu, a děkoval nám za to jak ministr pro brexit David Davis, který byl v minulých dnech v Praze, tak včera v Bruselu Boris Johnson, a to veřejně i mně potom osobně. Tam se draftovalo také společné prohlášení ministrů zahraničí Evropské unie a my jsme byli ti, nebo já jsem byl ten, který se přimlouval za ostřejší dikci. Nakonec jako vždycky došlo ke kompromisu, ale řekněme, že to prohlášení není úplně bezpohlavní.

Naše stanovisko je v tomto ohledu jasné. Reagovali jsme jak na ten sám fakt, tak potom na to nařčení z toho, že snad to má pocházet od nás. Proč asi jsme tam byli takhle označeni? Právě proto, že to naše první prohlášení přišlo tak rychle a bylo tak explicitní, jak bylo.

Čili já se proti tomu důrazně musím ohradit. Zítra je pozván velvyslanec. Také jsem někde zaslechl, že když Švédové pozvali velvyslance na zamini, tak jak to, že ne my. No přátelé, ale takovéhle závody skutečně nemají žádný smysl. Každý stát se rozhoduje podle svého, také podle toho, jak se vyjádřil. Kdybychom to brali takhle, tak Švédové tu Británii podpořili později než my, ale přece nebudeme hrát tyhle dětinské hry. Důležitý je ten fakt. My jsme se vůči němu vymezili a nemáme se za co stydět.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. S přednostním právem předseda klubu ODS pan Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP