(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní. V tuto chvilku uvádím, že pan poslanec Jáč bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Jan Bartošek z osobních důvodů, Jiří Běhounek z rodinných důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů, Jiří Bláha z pracovních důvodů, Andrea Brzobohatá ze zdravotních důvodů, Jaroslav Dvořák ze zdravotních důvodů, Stanislav Grospič ze zdravotních důvodů, Tomáš Hanzel z osobních důvodů, Tereza Hyťhová do 15.00 z osobních důvodů, Jiří Kobza z důvodu zahraniční cesty, Tomáš Kohoutek z důvodu zahraniční cesty, Vojtěch Pikal z pracovních důvodů, Pavel Plzák z osobních důvodů, Ivo Pojezný z pracovních důvodů, Ondřej Polanský do 15 hodin z pracovních důvodů, Antonín Staněk z pracovních důvodů, Karel Tureček z důvodu zahraniční cesty, František Vácha do 16.00 z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá Andrej Babiš z pracovních důvodů, Klára Dostálová ze zdravotních důvodů, Jiří Milek bez udání důvodu, Robert Plaga z pracovních důvodů, Ilja Šmíd od 17 hodin z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Zahradníková bude hlasovat s náhradní kartou číslo 8.

Nejprve vás s dovolením seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme vyřadit ze schváleného pořadu 7. schůze tyto body: bod 46, sněmovní tisk 12 - vládní návrh zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, třetí čtení, bod 26, sněmovní tisk 72 - vládní návrh zákona o znalcích, první čtení, bod 27, sněmovní tisk 73 - vládní návrh zákona o soudních tlumočnících, prvé čtení, bod 28, sněmovní tisk 74 - vládní návrh zákona o znalcích a soudních tlumočnících, související, prvé čtení.

Dále zařadit do schváleného pořadu 7. schůze nový volební bod, a to návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie.

Dále pevně zařadit na středu 21. března ve 12.45 následující volební body: bod 53 - volba členů Rady Státního fondu kultury, 2. kolo, a nový volební bod - volba členů Rady Státního fondu kinematografie.

Připomínám, že ve středu 21. března se od 9 hodin budeme zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Lze body 48 a 49, sněmovní tisky 46 a 47. Tedy samozřejmě, jestliže Sněmovna o pořadu nerozhodne jinak. To je z mé strany a ze strany grémia vše.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

V tuto chvilku eviduji ke změně pořadu jednání čtyři přihlášky. Jako první s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (V sále je velmi hlučno.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si navrhnout zařadit na tuto schůzi -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším, pane předsedo. Já bych požádal všechny kolegy, aby se ztišili, případně se usadili na svých místech, pokračuje jednání Sněmovny.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zařazení nového bodu, který by zněl Informace předsedy vlády o správním řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů. (V sále je stále rušno.)

Stručné zdůvodnění. Jak jsme se mohli dozvědět včera ze sdělovacích prostředků, tak po sérii výhrůžek a nátlaku bylo zahájeno s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů správní řízení. Ono to v zásadě nemá precedens, protože GIBS je poměrně mladá instituce. To správní řízení povedou zaměstnanci Úřadu vlády a ředitel, kdyby se mu to nelíbilo, se pak může odvolat k panu premiérovi. Řada z nás má -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě jednou přeruším. Opravdu mám problém dobře slyšet, protože hladina hluku je skutečně vysoká. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já děkuji.

Řada z nás má velmi vážné podezření, že se tady jedná o snahu politicky ovlivnit instituci, která je z charakteru zákona, na kterém je založena, nezávislá. Má být politicky nezávislá. A z toho důvodu také zákon taxativně vyjmenovává důvody, pro které může být její ředitel odvolán nebo zbaven funkce. Jsme přesvědčeni, že k naplnění tohoto zákona nedošlo. A pokud si to spojíme s faktem, že pan premiér je v ostrém konfliktu zájmů jako osoba trestně stíhaná, pokud si to spojíme s neodůvodněnou mimořádnou finanční kontrolou, která na žádost pana premiéra byla na Generální inspekci bezpečnostních sborů poslána, a pokud vezmeme i v úvahu zjevně autentický výrok pana předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka, že vyšetřovatel Nevtípil, tedy vyšetřovatel Čapího hnízda, bude trestně stíhán, což je výrok, který řekl na začátku letošního roku, tak máme skutečně vážné obavy o to, že se nejedná zdaleka jenom o ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale o snahu prostřednictvím Generální inspekce bezpečnostních sborů zatlačit, zastrašit a politicky ovlivňovat bezpečnostní složky státu.

Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna nemůže tento fakt přejít mlčením, nemůže ho přejít nečinně, že se tomu v rámci své ústavní kontrolní pravomoci nad vládou musí věnovat. Zdůrazňuji, že nejde o kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, jak jsem slyšel na některých tiskových konferencích. To je věcí komise. Věcí Poslanecké sněmovny je kontrola vlády a kontrola toho, zda tady nedochází k nepřiměřenému zneužívání moci, k mocenské zvůli a snahy ovlivnit nezávislou nestrannou instituci, která má nějaký přímý bezprostřední vliv na konflikt zájmů, který má předseda vlády v demisi, neboť je také trestně stíhaný. Prosím tedy o podporu zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem našich, v tuto chvíli 42 poslanců, vetoval zařazení tohoto nového bodu do programu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP