(14.30 hodin)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Pan ministr zdravotnictví tady řekl něco o jistém panu náměstkovi. Já nejsem expert na zdravotnictví. S panem náměstkem jsem do styku nikdy asi nepřišel, nevím, jestli měl nějaké kauzy, nebo neměl. To opravdu nevím. Každopádně tady zaznělo, že pan náměstek vyhrál výběrové řízení a není důvod ho odvolat, tak jsem to pochopil. Takových náměstků, kteří vyhráli výběrová řízení a byli pod služebním zákonem, bylo víc, a dneska už náměstky nejsou a nebyli náměstky za pár dnů, co se vláda ujala moci. Takže když se chce, všechno jde.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Prosím. Vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, já trochu nevycházím z šoku. Chápu, že někteří poslanci, kteří jsou nově zvoleni, nemusí úplně akceptovat celý právní řád, byť přísahali věrnost Ústavě České republiky a zákonům, ale dotaz na to, jak to, že vláda koná? Samozřejmě konat musí. Já občas mám velký problém s některými názory, které přednáší pan předseda Ústavního soudu. Potkal jsem se s ním v jedné televizní debatě, ale musel jsem mu dát za pravdu, když na poměrně nevhodnou otázku redaktora odpověděl, že Ústava ani nemůže předpokládat, že by byla republika, stát, jednu minutu bez vlády. Byť ta vláda je v demisi, nebo nemá důvěru, nebo má důvěru. Prostě ano, my jsme připraveni v Ústavě na to, že můžeme rozpustit Poslaneckou sněmovnu a dva měsíce rozhoduje Senát, my jsme připraveni na to, že může být situace, kdy budou omezena práva dokonce i poslanců a budeme muset rychle něco projednávat, protože bude nějaký stav, ale že by jakýkoliv stát, a teď nemyslím jenom Českou republiku, mohl být vteřinu bez vlády, tedy bez té výkonné moci, to nepředpokládá ústava žádného státu určitě Evropské unie, možná i dalších států. Možná že to předpokládá někdo jiný, kdo žije v nějaké diktatuře. Ale v tomto ohledu opravdu nevidím vůbec důvod, proč by někteří poslanci, kteří jsou tady více než jedno volební období, takovou otázku mohli položit, že vláda koná. Ona konat musí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní do diskuse řádně přihlášený pan poslanec Marian Jurečka se dočkal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, ctěná vládo, já bych se s dovolením přihlásil stručně k svému příspěvku z minulého týdne. Já bych prosil, aby nezapadlo to, co jsem tady minulý týden říkal, a aby mi bylo odpovězeno ze strany členů vlády na to, co jsem se ptal, pokud jde o návrh KSČM na revizi a zdanění církevních restitucí, na průběh jednání vlády z minulého týdne, aby ministři, které jsem si tady dovolil oslovit, reagovali dnes na plénu Poslanecké sněmovny a vyjádřili svůj názor, jak se projevili minulý týden na vládě, jak argumentovali za své rezorty, sami za sebe jak se k tomuto návrhu staví. Já jsem tady prosil pana předsedu vlády, paní ministryni financí, pana ministra kultury a pana ministra spravedlnosti, aby se vyjádřili včetně toho, aby řekli, jaké případné dopady mohou mít soudní spory na Českou republiku, na český stát, s odhadem nákladů, když neuspěje český stát, aby bylo jasné, že ten návrh buď má nějakou relevanci, anebo je to opravdu jen populistický výkřik do tmy. Protože v minulé vládě, kde jsem byl přítomen, si pamatuji, že jsme o tom vedli diskuse, a pokud si dobře pamatuji, tak poslanci za ANO nakonec ty návrhy, které byly v minulém volebním období, nepodpořili. Tak mě by zajímalo, v čem je zásadní změna toho postoje, pokud se nejedná o pouhý populismus.

Nicméně pan poslanec Janulík tady řekl, proč se ptáme. Já bych řekl, že se ptáme proto, že vy píšete. A jestliže v programovém prohlášení je napsáno, vláda v tomto složení musí daleko více než jiná vláda naslouchat návrhům opozice a aktivně spolupracovat, protože tento vládní model vyžaduje časté získávání podpory u ostatních parlamentních stran atd., je to na straně 4, tak se s dovolením zeptám na konkrétní případ - prosím pěkně, případně jestli potom v technickém mohou reagovat jiní představitelé jiných parlamentních poslaneckých stran - s kým byl například konzultován zásadní návrh novely zákona o státní službě. S komunisty, s ČSSD, s Piráty, s SPD, s ODS, TOP 09? Byl s někým z vás, prosím pěkně, či stran konzultován ten návrh, který teď ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení je puštěn do legislativního procesu? Já o tom nevím. A pokud tady něco píšete a má to mít váhu a není to cár papíru, jak tady minule se snažil demonstrovat pan kolega Zaorálek, tak já bych byl rád, aby to opravdu bylo bráno vážně, a proto neberte nám právo se ptát. Když vy něco napíšete a něco jiného úplně děláte.

Navíc ten návrh, který dneska běží, musím říct, že tak jak jsem viděl ten první výkop, tak ten na rovinu říká: v ten okamžik hnutí ANO a tato vláda dělá z celého principu zákona o státní službě jenom ten název. To, co je tam navrhováno, jde obrovským způsobem za rámec stability zákona o státní službě. A mě fascinuje jedna věc, že v loňském roce tady byla novela toho zákona. Já si nevybavuji, že by hnutí ANO a rezorty jimi řízené přišly s nějakými návrhy na takovéto změny zákona o státní službě. Proč půl roku poté, co tento zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, najednou přichází hnutí ANO s tak zásadní změnou v oblasti stability státní správy v České republice?

Ten argument, který je tu zmiňován, když se mluví o tom, aby se státní správa otevřela, aby byla dostupná odborníkům zvenčí, tak to naplnila právě ta novela, kterou jsme tady měli v loňském roce. Prosím pěkně, přečtěte si, co jsme v loňském roce jako Sněmovna tady odhlasovali. Pokud na rovinu to není o tom zprivatizovat si státní správu a řídit úředníky státní správy jako zaměstnance jedné firmy. Říkám to hrozně nerad, ale to, co vidím, co se odehrálo zhruba před čtyřmi týdny, kdy například na Ministerstvu zemědělství sekce, kterou před dvěma měsíci materiál Ministerstva financí dával za příklad vzorného nastavení systému kontroly veřejných zakázek, tak tato sekce byla rozprášena. Tak mi potom, prosím pěkně, vysvětlete, kde je ta odbornost, kompetentnost, a to, že budeme spravovat tento stát tak, jak se spravovat poctivě má.

Budu rád, když se k tomu vyjádří i pan premiér Babiš. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Pavel Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za pozornost. Já vlastně začnu tím, že musím vyslovit obdiv panu předsedovi vlády Andreji Babišovi, který je nesmírně šikovný v tom, jak se vždycky podaří určité věci převést na takovou kolej, na kterou vlastně nepatří. A to je i to dnešní. Když poslouchám tu rozpravu, poslouchám tu rétoriku od začátku, že vlastně vládní program plní pro všechny všechno, tak mi dovolte jenom říci - tady jsou klíčové dva výrazy. Ten první je slovo důvěra. Nějak na to slovo při té debatě zapomínáme. A ten druhý je, že vláda je vrcholný orgán výkonné (s důrazem na slovo výkonné) moci. To znamená, my vládu na to, aby nám předkládala zákony, de facto nepotřebujeme. Těch možností, kdo může předkládat zákony - jsou poslanci, může to dávat Senát, dokonce i kraje. Ale to naše hlasování je o tom, jestli tento sbor dam a pánů dostane naši důvěru k tomu, aby se stal vrcholným orgánem výkonné moci, to znamená, aby bez dalšího v reguli určitých zákonů ovládal policii, státní zastupitelství, finanční úřady, státní podniky atd. O tom to naše rozhodování je. Jestli tady bude většinový souhlas tady s tím, aby tento sbor - na který teď nechci házet nějakou negativní, řekl bych slovo špínu, protože mnoho lidí ani neznám a bylo by to ode mne nečestné, abych rovnou říkal, že to dělat nemohou.

Ale co je jistě povinností, když si představíme, že bychom byli v nějakém starém Řecku, tam bylo nějaké malé městečko a mělo 200 obyvatel. To jsme třeba my. Tak by to muselo být tak, že těch 200 obyvatel zcela jistě tvoří nějaké normy. To znamená, oni si odsouhlasí, že třeba přístav postaví tam a tam. Na to je potřeba kolektivní rozhodování a nepotřebují na to žádný výkonný orgán, který by fungoval v mezičase, než se tato shromáždění scházejí. Ale vláda má za svou povinnost, pokud chce plnohodnotně vykonávat svoje pravomoci v oblasti represivních orgánů státu, chodu ekonomiky, tam, kde má vláda slovo podle našich zákonů, musí si zajistit podporu alespoň 101 těch občanů, jako je v tom řeckém městě, aby tu důvěru k tomu, že to dělat mohou a že to zvládnou, měli v tom mezidobí. O tom je to dnešní hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP