(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, za váš příspěvek. Nyní vystoupí pan místopředseda Pikal. Ale on je omluven pro tuto chvíli, jestli si dobře pamatuji omluvy, které jsem četl, takže prosím s příspěvkem pana poslance Petra Třešňáka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající a vážená vládo. Dovolte mi také využít tento prostor k dotazům na vládu a její programové prohlášení, ačkoliv poté, co zde zaznělo minulý týden cosi o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort, o takovém jakémsi eintopfu, ve kterém se každý najde, tak já slušně použiji slovo kompilát. Nicméně i pan poslanec Zaorálek to tu demonstrativně minulý týden trhal, to já bych nechtěl. Počítám, že ačkoliv všichni víme, jak to s důvěrou této vlády dopadne, tak si myslím, že mé otázky jsou nadčasové, možná i pro druhé kolo, a pokusím se zabrousit hned do dvou resortů.

Takže můj první dotaz, resp. série tří dotazů je na pana ministra zdravotnictví. První otázka se týká personálií. Ačkoli sám jsem odpůrce radikálních personálních změn na ministerstvech, zde bych se chtěl zeptat, zda ve funkci náměstka nadále zůstane pan profesor Prymula, protože asi netřeba zmiňovat jeho kauzy a další věci, díky kterým byl i odvolán z funkce ředitele fakultní nemocnice, aby ho následně pan Němeček jmenoval svým poradcem a pan Ludvík dokonce i náměstkem.

Druhý dotaz se týká eReceptu, o kterém ještě budeme určitě dlouze jednat, nicméně zde předpokládám, že ministerstvo využije naše připomínky k výjimkové vyhlášce, nadále je zapracuje a bude s nimi pracovat.

Třetí dotaz se týká toho, že v programovém prohlášení jsem nenašel nic o omezení vlivu monopolů a oligopolů. Ačkoli Piráti jsou propagátory svobodného trhu, tak obzvlášť ve farmaceutickém průmyslu vznik monopolních řetězců považujeme za nebezpečný. V programovém prohlášení nic takového není, takže předpokládáme, až bude další novelizace zákona o léčivech, že i ministerstvo podpoří například naše návrhy na stanovení tržních podílů tak, aby skutečně mohly být aplikovány ty změny, které jsou platné od 1. 12. a byly tuším z dílny pana Vyzuly a pana Běhounka, ačkoliv nejdou úplně aplikovat.

Další dotaz je směřován na Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože programové prohlášen se stejně jako předvolební kampaň nese i v duchu lithia, byť já tedy, vždy když jsem to v předvolební kampani zaslechl, tak se mi jako první vybavila skladba nejmenovaného interpreta, který si prohnal kulku hlavou, nicméně jsem to chápal i jako jistý spor uvnitř předchozí vládní koalice. Týká se to toho, že tvrdíte, že státní podnik Diamo bude v tomto prosazovat zájmy státu a bude se aktivně účastnit těžby. Já tedy nevím, zda státní podnik Diamo bude personálně posílen a bude posílen i finančně, ačkoliv souhlasím, že toto by primárně měl zajišťovat stát, nicméně i zde si myslím, že není úplně státní podnik ten, kdo by měl hájit zájmy státu. Od toho máme jiné nástroje. Je to například i nařízení vlády, kterým se stanoví sazby za vytěžené suroviny. Myslím si, že to bylo i nařízení vlády z roku 2016, které stanovilo ty ceny. Pojďme se o tom bavit nějak racionálně, aniž bychom do toho zatahovali další státní podniky, které mají prosazovat zájmy státu. Podle mého názoru nemají. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych se ještě chtěl vyjádřit k jednomu bodu programového prohlášení. Jedná se o kapitolu životní prostředí. Tady je věta: "Připravíme a finančně podpoříme projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech." V této souvislosti bych se rád vlády zeptal, jestli je pravda, že má zítra projednávat připojení České republiky k polské žalobě, která se má vymezit proti přísnějším limitům na znečišťování ovzduší, které mají platit od roku 2021. Protože pokud tomu tak je a pokud by byla ochota této vlády - dodejme bez důvěry - se připojit k té žalobě, tak by to ohrožovalo ovzduší. Uvědomme si, že zdravé ovzduší je jednou ze základních podmínek zdraví našich občanů. Tak se chci zeptat, jestli je skutečně tato tendence. Rád bych proti této tendenci co nejrazantněji vystoupil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Janulík. Ptám se, jestli platí faktická poznámka pana ministra zdravotnictví. Hlásíte se z místa a přednost má elektronická přihláška. (Ano.) Doporučuji příště se přihlásit elektronicky. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, upřímně řečeno, já nechápu smysl dotazů předřečníků. Když všichni jak jeden muž tvrdí, že této vládě důvěru nedají, tak proč se jí na cokoli ptají, když odpověď vlastně ani nikdo neočekává. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za vzorné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, kolegové a kolegyně, myslím si, že je slušnost odpovědět, pokud je někdo tázán, takže já rád odpovím v tom krátkém čase.

Pokud jde o pana náměstka Prymulu, tak ten je náměstkem podle zákona o státní službě. Myslím si, že to není úplně tak, jak pan poslanec popsal. Byl odvolán z pozice ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové za velmi podivných okolností ministrem Němečkem, následně ho pan ministr Ludvík jmenoval náměstkem, resp. stal se náměstkem podle zákona o státní službě, vyhrál výběrové řízení. Já teď nemám aktuálně žádné konkrétní informace, abych jakoukoliv změnu na této pozici činil. Pokud tyto informace máte, tak jsem připraven je vyslechnout, ale teď skutečně nemám takové informace, o kterých vy hovoříte.

Pokud jde o eRecept, tak tam jsme jasně deklarovali, že budeme pracovat na jeho zlepšení, že odložíme o rok sankce. My se o tom budeme bavit v rámci projednávání zákona o léčivech. Tady si myslím, že ochota se bavit o vylepšení tohoto systému na naší straně existuje.

Pokud jde o omezení vlivu, jak jste řekl, monopolů a oligopolů, tak tady máme nějaký Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který to má v popisu práce, aby hlídal tržní prostředí a omezení monopolů a oligopolů.

A pokud jde o vaši poznámku týkající se zákona o léčivech, tak tam jasně na posledním výboru pro zdravotnictví zaznělo, že se budeme bavit o vašem návrhu. Pouze jsme ho nechtěli dát teď do té novely zákona o léčivech, kterou budeme projednávat, protože tam byla určitá implementační lhůta, protože tam jde o implementaci směrnice, která musí být provedena do 15. 2., jinak by České republice hrozily sankce. Jsme ale ochotni se o tom bavit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a poté z místa pan předseda Bartošek.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda odpověděla na dotaz kolegy Janulíka, proč se ptáme. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ptáme se, protože to je naše právo ptát se vlády, co je ve vládním prohlášení, co nám tam chybí, s čím jsme případně nespokojeni. Já doufám, že toto právo nám nebudete upírat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan předseda Bartošek, poté pan poslanec Benešík. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já na to krátce navážu. Promluvím vaším prostřednictvím také k panu poslanci Janulíkovi. Ptáme se, protože vláda - ona neví, jestli má, nebo nemá důvěru - koná. Vláda vyhazuje úředníky z ministerstev, vláda koná kroky a rozhoduje a my se této vlády ptáme, na základě čeho koná, zda respektuje programové prohlášení, které předložila, zda není v rozporu s tím, co říká. Proto se ptáme. Protože vláda rozhoduje a Poslanecká sněmovna ji kontroluje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP