(14.40 hodin)
(pokračuje Blažek)

Zdá se, že zde těch 101 hlasů není. To znamená, že z toho plyne, že vláda sice, jak říká pan kolega Filip, konat musí, o tom já neříkám, že nemusí. Ano, jsou takové věci. A aby měla ten plnohodnotný mandát, aby měla tu důvěru, musí nějakým způsobem zajistit těch 101, neboť jinak je to vláda do jisté míry v omezeném slova smyslu, ale hlavně - nestačí to, že nám zde vláda bude laskavě dávat nějaké zákony pro všechny. Ty zákony, kdyby se tady udělal nějaký výbor, kam by si sedl Faltýnek, Blažek, já nevím, Kováčik, Chvojka a podobně, tak na to vládu nepotřebujeme, abychom dělali nějaké dobré zákony. Byť uznávám, že je pohodlnější, když vláda má nějaký svůj aparát, který ty zákony připravuje.

Čili já bych poprosil, abychom se k té debatě hlásili o tom, má-li být tento sbor pánů a dam, nebo dam a pánů, má-li to být právě on, kdo dostane absolutní moc, samozřejmě v reguli zákonů ve sféře výkonné moci. Zdá se, že tomu dnes tak nebude. A já jenom vyzývám pana předsedu vlády Babiše, aby příště uvažoval v tomto směru. A chápu, že voliči rádi poslouchají, že je to vláda pro všechny. Ale v tomto smyslu není. Musí říct tak těch 101, aby byla plnohodnotná v oblasti čistě výkonné moci. Ta zákonodárná se bez té vlády v zásadě obejde, a možná kdybychom nějaký zákon neschválili rok, možná bychom pro ty občany udělali to nejlepší, co bychom udělat mohli.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Pane předsedo, já už o té vládě jako celku mluvit nechci. Už jsem říkal minulou středu, co mi na této vládě vadí a v čem je špatná, proč si důvěru nezaslouží. Ale chtěl bych se zmínit o tom, o čem už mluvil pan kolega poslanec Jurečka, to je ta zmíněná novela zákona o státní službě. Nevím, kdo z vás ví, co obsahuje. Obsahuje toho dost, ale těch pár základních věcí. Tak za prvé zřizuje Generální ředitelství státní služby, které by mělo spadat pod Úřad vlády, to znamená pod premiéra. Za druhé, například vedoucí pracovníci měli funkce na pět let. Je tam toho víc, ale toto je určitý základ.

Za prvé, já jsem byl kdysi zpravodajem zákona o státní službě, když jsem přišel - to už je skoro čtyři roky, pamatuji si. Nyní od ANO je to velmi velký názorový veletoč, protože jeho vyjednavači tehdy nechtěli, aby státní služba spadala pod Úřad vlády. Nechtěli o tom ani slyšet. Podobně tehdy hnutí ANO pod vlajkou a za pomoci Rekonstrukce státu protestovalo proti časovému omezení vedoucích funkcí. Zřejmě nám tedy neukážou ten management v praxi, jak slibují, protože stávající služební zákon má recept na nekompetentní úředníky, ale chce to hodnocení, chce to pokárání, chce to sankce, a po právu, a do toho se samozřejmě manažerům z hnutí ANO asi nejspíš nechce.

Já za ČSSD můžu říct, že my a priori nejsme proti změně služebního zákona, ale určitě by ho neměla dělat vláda bez důvěry, vláda, která má z 200 lidí ve Sněmovně pouhých 78 poslanců. A byl bych rád, kdyby se k tomu pan ministr vnitra nebo ideálně pan premiér, ale poprosím i pana ministra spravedlnosti, vyjádřili, protože jestli mám správnou informaci, že tam bylo velmi, ale velmi krátké mezirezortní připomínkové řízení v řádu snad několika dnů, nebo snad jednoho nebo dvou dnů. Já si myslím, že to je něco, co se u takto zásadního zákona, nebo u zásadního návrhu zákona, zásadní změny zásadního zákona rozhodně dít nemá. Myslím si, že to ani není slušné vůči těm připomínkovým místům. Takže by mě zajímalo, jak to tedy je.

To znamená, jestli - za prvé, to je možná otázka na pana premiéra - jestli si myslí, že by vláda, která důvěru nemá a ani ji nedostane, měla dělat takto zásadní změnu v takto zásadním zákonu.

Možná na pana ministra vnitra - jestli ty změny považuje za správné, a proč je dělá.

A na pana ministra spravedlnosti a zároveň spíše na předsedu Legislativní rady vlády, jestli si myslí, že zkrátit připomínkové řízení u takto důležitého zákona na takto krátkou lhůtu je vůbec slušné jak vůči těm připomínkovým místům, tak jestli čeká od toho v řádu několika dnů připomínkového řízení, že něco vůbec do toho připomínkového řízení vnese. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl přece jenom zeptat, jestli by mi nemohlo být odpovězeno, protože jsem chápal, že když je vláda odpovědna Sněmovně, že by tady mělo být odpovídáno. Já bych ještě zopakoval ten dotaz ohledně limitů na škodliviny v ovzduší.

Poprosil bych pana premiéra nebo pana ministra zdravotnictví nebo pana ministra životního prostředí nebo pana ministra průmyslu a obchodu, zdali by mohli zareagovat, jestli se skutečně vláda chystá připojit k polské žalobě proti přísnějším limitům na vypouštění škodlivin, protože to pokládám za ostudné a domnívám se, že se to na zdraví občanů projeví. Máme šanci na to, že se v roce 2021 vzduch v naší zemi zlepší a tato iniciativa by to opět zhatila. Takže prosím o odpověď, protože mě to velmi zajímá. Navíc je to skutečně velmi čerstvá zpráva. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou předseda vlády. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se budu snažit odpovědět. Já jsem myslel, že interpelace jsou ve čtvrtek, ale to nevadí.

Ohledně připojení k té žalobě. Pan ministr Brabec je zásadně proti. Je to návrh pana ministra průmyslu. My o tom budeme diskutovat a já víceméně pocitově podporuji pana ministra Brabce, ale vláda rozhoduje ve sboru, jak jste nás učili. (Smích z řad ODS a TOP 09.) Takže to probereme zítra v 6.30 hodin.

Ohledně církevních restitucí. Já nevím, vždyť to byl přece zásadní program ČSSD, díky KDU to neprošlo. Kdysi jste to schvalovali tady o půl jedné ráno, bylo to prodraženo, 54 miliard. Budeme o tom tady diskutovat. To není vláda, my jsme se k tomu postavili, protože si myslíme, že ty náhrady nebyly správné, a tady Sněmovna rozhodne.

A ohledně zákona o státní službě. Prosím vás, pane poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť přece to bylo na centrále, vždyť to přece měl na starosti - to si nepamatujete? - pan Dienstbier s panem Špidlou. A když to nezvládl, tak pan premiér rozhodl, ať to dělá Chovanec. Tak si to trošku připomeňte. A je to také návrh. A také o tom tady budeme diskutovat.

Zajímavé by bylo vidět, kolik a kteří funkcionáři za kterou stranu nalezli do státní správy předtím, než ten zákon začal platit. To by bylo také zajímavé. A zkuste se zeptat pana ministra Ludvíka, když se chtěl nějakých podřízených vlastně pro nějaké důvody zbavit, nebo rozloučit se s nimi, proč jsou všude žaloby a proč vlastně státní tajemník má větší kompetence než ministr a proč vlastně ten zákon dělá z těch úředníků nadlidi. Takže o tom tu budeme určitě diskutovat a my jsme připraveni. To není naše rozhodnutí. (Upozornění na čas.)

Ohledně důvěry jsem pana poslance úplně nepochopil -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, pane premiére... (Premiér: Děkuji.) Byla to jen faktická poznámka. Děkuji.

Faktická poznámka - pan poslanec Marek Benda, poté paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já mám jenom jednu prosbu na pana předsedu vlády, protože to opakuje dnes a denně jako kolovrátek, že církevní restituce byly předraženy o 54 miliard. To je hezká teze, kterou vymyslel v roce 2008 Vlastimil Tlustý. Platila možná, kdybychom ji připustili, pro ten minulý návrh. Návrh, který byl schválen v roce 2012, měl celkovou vydávanou částku, která přichází církvi, 53 miliard, tak nemohl být o 54 miliard předražený. To je prosím opravdu věcný nesmysl. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP