Neautorizováno !


(20.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

A teď k tomu, co jsem chtěl říci. Ono už to zaznělo. My jsme se jenom chtěli zeptat. Položili jsme 16 otázek, které jsme v otevřeném dopise poslali na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a odpověď zatím nebyla žádná.

A teď ten můj pohled sněmovní, pohled hospodářského výboru. Doteď každý podobný strategický bod, kolegyně a kolegové, byl na garančním výboru ze strany MPO otevřeně, normálně projednáván.

Jen namátkově - dostavba jádra Dukovan, Temelína. Diskutovali jsme o tom letos v červnu a v červenci. Hospodářský výbor přijal usnesení napříč politickým spektrem. Dohoda koalice i opozice o tom, že nechceme ztratit soběstačnost, že Sněmovna žádá vládu, aby v tom trendu, v tom směru pokračovala. Překompenzace obnovitelných zdrojů. Ohromné miliardové téma. Opět na posledním hospodářském výboru, který jsem řídil v tomto období 14. září. Otevřená debata s paní náměstkyní Kovačovskou, velká, široká diskuse, opět shoda koalice i opozice. Debatovali jsme o tom. Najednou nic. Najednou je tedy podepsáno jakési memorandum.

Pan ministr Havlíček o tom hovořil, že o této problematice debatují na MPO dlouho. Oni s námi debatovali i na hospodářském výboru. Já jsem si našel ve stenozáznamech 28. schůzi ze 14. října 2015, přátelé, dva roky starou schůzi hospodářského výboru, kde se projednávala jedna z novel horního zákona. Byl to sněmovní tisk 500. Velmi dlouhá debata. Návrh předkládal náměstek ministra průmyslu Eduard Muřický a opět v předložené zprávě - zjednodušit a zprůhlednit postup při správě úhrad vydobytých nerostů, zvýšit příjmy státního rozpočtu z úhrad vydobytých nerostů atd. atd. A teď najednou nic. A to je, kolegové ze sociální demokracie, to, na co se ptáme. Čemu zkrátka nerozumíme.

V těch e-mailech, v těch podkladech, které řada z nás obdržela, se nabízí - a já věřím, že je to možná jenom spekulace - jedno z vysvětlení. Mělo se pomoci té firmě k rychlému vstupu s akciemi na burzu, stáhnout peníze z kapitálových trhů, snížení sazeb potom možná zatraktivní právě akcie této firmy. Už to bylo řečeno. Ona na webu sama píše, že zásoby jsou její vlastní.

Takže konkrétní otázky ode mne. Nebudu je opakovat po někom jiném, protože ještě nebyly položeny. Z interních dokumentů Ministerstva průmyslu mám ověřeno, už to bylo zmíněno, snížení poplatků z 10 procent na necelých 0,7. Stalo se to na návrh MPO a Českého báňského úřadu usnesením číslo 98 a 2016. Diamo letos v létě prokazatelně připravilo pro MPO analýzu, kde zmiňuje možnost, že tu kompletní správu a těžbu surovin zajistí samo, ale že musí rozhodnout vláda. Že to je jedna z možností a musí o tom rozhodnout vláda. Je to politické rozhodnutí. A tak se chci kolegů pana ministra zeptat, kdo o tom jednal, na jakých úrovních ministerstva toto bylo projednáváno. A znovu opakuji: Proč nikdy tato informace nepřišla sem do Sněmovny právě na hospodářský výbor? Mohu citovat z toho materiálu. 30. června ve 13 hodin letošního roku jednal pracovní tým pro hospodářskou politiku tripartity. Ředitel odboru MPO pan Kavina tam prohlásil: MPO se domnívá, že lithium je pro ČR velká příležitost, musíme ji umět využít. Jedná se o high-tech komoditu pro průmysl, baterie atd. atd., zkrátím to, ale také pro skladování energie v souvislosti s obnovitelnými zdroji. Evidentně tedy na ministerstvu bylo jednáno a tato věc byla řešena od jara. Já se musím znovu zeptat, už podesáté, proč bylo tedy podepsáno ono memorandum bez vlády nebo aspoň bez hospodářského výboru.

Druhá otázka. Cituji z veřejně dostupných zdrojů Jaromíra Starého z České geologické služby. Ložisko je to impozantní, pokud jde o množství kovů, ruda je ale poměrně chudá. U nás se kovnatost pohybuje kolem 0,2 procenta, ve světě je dva- až čtyřikrát větší. Takže tu ekonomickou návratnost těžby geologové nezpochybňují - a pozor, případná rentabilita souvisí s využitím dalších kovů, hlavně wolframu, cínu, rubidia a cesia. Pan ministr o tom v náznaku před malou chvílí hovořil, ale já se ptám při tom memorandu: Byly zvažovány i ceny těchto kovů? Psali jste, podepisovali jste memorandum právě proto, že jste tušili, nebo věděli, jaké jsou ceny těchto doprovodných kovů?

Třetí otázku asi přeskočím, abych neopakoval to, co tu bylo řečeno, to je ona majetková struktura té australské společnosti. Největší akcionář 27 %, britská schránková společnost Computershare Company Nominees. Asi se budu ptát zbytečně, jestli MPO nějakým způsobem prověřovalo majetkovou strukturu svého partnera. Obávám se, že tak tomu nebylo.

A teď to vysvětlení, proč se ptáme. Proč chceme na této schůzi s vámi hovořit a znát ty otázky. Ono tu bylo řečeno, že memorandum není podle vás, podle pana ministra, že není významné, že nás vlastně k ničemu nezavazuje. Ale já nevím. Když se aspoň do pracovního překladu toho memoranda podívám, na začátku se dočtu, že partneři - ministerstvo a ta společnost EMH - berou na vědomí Dohodu mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsanou v Canbeře v roce 1993, berou na vědomí Dohodu mezi Českou republikou a Austrálií o zrušení dvojího zdanění. Na základě těchto dohod říkají, že chtějí podporovat průzkum lithiových rud, podporovat využívání a zpracování, podporovat hutní zpracování a průmyslovou výrobu těchto rud, usnadnit investice atd. atd. A tak se ptám: Co když to přestaneme dělat? Co když se Česká republika rozhodne jinak a my třeba dnes přijmeme to usnesení o anulování tohoto memoranda? Je to skutečně tak bezvýznamné? Nehrozí nám arbitráž a možná arbitráž, kde Českou republiku bude zastupovat, jak už jsme si několikrát všimli pan Radek Pokorný, přítel pana premiéra? Možná to pro něj bude další zajímavý výnosný byznys. Přátelé, těch otázek je opravdu příliš moc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ještě jednou dobrý večer. Slibuji, že už to mockrát nebude, ale přece jenom v této chvíli musím. Zaprvé chtěl bych teď navrhnout procedurální návrh, abychom jednali a hlasovali v bodě programu schůze i po 21. i po 24. hodině. Zadruhé sděluji ctěnému auditoriu, že přímý přenos právě skončil. Třeba to přece jenom naše jednání urychlí. Svůj procedurální návrh předkládám teď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento báječný procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Teď pauza dvě minuty, abychom svolali naše kolegy z předsálí, a poté začneme hlasovat.

 

(Jednání přerušeno ve 20.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP