Neautorizováno !


(19.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Bohuslav Chalupa, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, dobrý večer. Vážení kolegové, dovolte mi, abych okomentoval to, čeho jsem tady dneska svědkem. No, v každém případě, opět jste zde předvedli hysterický útok na ANO a pana Babiše v zájmu toho, že jsme se tady bavili o lithiu. Měli jsme se bavit o lithiu a půlka této diskuse byla o tom, jaké ANO a pan Babiš, jací jsme lumpové. Lumpárna je to, co tady projednáváme. To memorandum, to je lumpárna.

Vy jste tady... Sociální demokracie tady hrdě a statečně mluvila o vrtění psem. Já mám pocit, že vrtěli spíš dneska Poslaneckou sněmovnou a občany. Myslím si, že to bylo dobré představení, nicméně musím říct, že pan Havlíček byl emotivní a agresivní, pan Zaorálek zvolil dramatickou uvážlivou polohu. Tedy je to ministr, který po 25 letech vlády nebo podílu na vládě v české zemi od roku 1990 teprve teď vyhlásil válku levné práci. Pan ministr Chovanec apeluje na uvážlivost a rozum. To pan ministr, který zvládl, v uvozovkách, za týden provést reorganizaci policie, zlikvidovat ÚOOZ a v podstatě rozbít celý systém toho, řekněme, nezkorumpovaného vyšetřování, a to bez projednání v Poslanecké sněmovně, na výboru pro bezpečnost, bez projednání ve vládě, při porušení koaliční smlouvy atd.

Mám pocit, že to, co tady předvádí pan ministr Havlíček a sociální demokracie s memorandem, je opět stejný model, tzv. výstřel do tmy, a čeká se, co to udělá. Opět to není projednáno se Sněmovnou, opět se to neprojednávalo na vládě, takže tady si každý dělá, co chce.

Já navážu na to, co říkal pan kolega Hájek vaším prostřednictvím. Ano, tento stát se chová jako blbec. Promiňte mi, že to tak říkám, protože my se tady bavíme o -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám to neprominu. Prosím, bez urážek, i když je to na stát.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobře, jako hlupák, protože my se tady bavíme o prostředcích pro vědu a výzkum. Minulý rok tam bylo, já nevím, 34 miliard, teď tam bude daleko víc miliard, a my nejsme, tak jak pan kolega Hájek vaším prostřednictvím říkal, my tady už pět let používáme v mobilech lithiové baterie, kola tady na to jezdí, a teprve teď víme, že lithium je vlastně cenná surovina. Že to ví to ministerstvo. Že vlastně ta ministerstva spolu vůbec nekomunikují, že si tady levou rukou škrábeme za pravým uchem. Takto funguje tento stát? My chceme napodobovat Izrael s jeho inovačním potenciálem, s touto schopností vůbec jako řešit věci včas s předstihem? Nechápu.

Zda si pan ministr Havlíček a česká sociální demokracie zaslouží pochvalu, to posoudí především občané venku za zdmi této stále ještě ctihodné budovy, a doufám, že vám to v pátek a v sobotu dají patřičně najevo.

Ještě se zmíním o tom, že budoucí zákonodárný sbor - protože já jsem to měl připraveno, fakt vás nechci zdržovat, ta podpora domácího, o čem se bavíme, je také o podpoře domácího průmyslu. Nejenom tedy toho obranného, o kterém mluvím dost často, ale domácího průmyslu jako takového, a například pohled na zvýšení či snížení úhrad, co se týká těžařů, není úplně tak jednoznačné, jak to tady z některých vystoupení vyplývalo, a jistě bude namístě, aby příští zákonodárný sbor daleko víc komunikoval s těžaři, seznámil se s problémy, s kterými se potýkají, protože pokud trvá povolení hornické činnosti 10 až 15 let, a bavíme se tady o strategických surovinách, kdy ta země, pokud to nebude těžit, bude zaostávat, tak asi se tady bavíme o ničem.

Mě teď zajímá jediné. Mě už teď ani nezajímá, jestli to memorandum je, nebo není nějakým způsobem právně závazné, protože se asi tady na tom nedohodneme. Mě zajímá, jestli pan ministr Havlíček tady vystoupí a řekne, že to memorandum bude anulovat. K tomu by mělo směřovat i usnesení této Sněmovny, prostě to memorandum by mělo zmizet z povrchu zemského. To je první. A pokud ne, tak vyzývám pana ministra a celou sociální demokracii, že v případě, že se mýlí v tom, že to není závazné, a bude proti ČR vyvolána arbitráž, protože to je zase opět ověřený model, protože z některých věcí z minula mám pocit, že státní správa připravila některé průsery úmyslně, aby k té arbitráži došlo, ale to je můj dojem, takže pokud nějaká neznámá firma začne těžit, tak ČSSD z toho nějakým způsobem nepochybně profitovat bude, a pokud nebude těžit a bude arbitráž, tak sice to nebude takovej vejvar, ale lepší než drátem do oka.

Žádám pana ministra Havlíčka a sociální demokracii, její členy, aby se tady na mikrofon závazně vyjádřili k tomu, nebo prohlásili, že pokud ta arbitráž bude, že to zaplatí ze svého. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, dámy a pánové. Já se tedy k ničemu zavazovat nebudu, protože té problematice až tolik nerozumím, takže si dovolím dvě obecné poznámky. Já jsem si vyhledal jenom krátkou zprávu a mám veřejně dostupné informace, že bylo podepsáno memorandum, kterého se zúčastnili zástupci tripartity a starostové. Já si vůbec nemyslím, že ti starostové by chtěli hájit zájmy ČSSD nebo rozkrádat tuto republiku. Myslím si, že hájí zájmy především svého regionu a pracovní síly.

Co tam je, že to vyjadřuje společnou vůli obou stran, aby v budoucnu získávané lithium z ložiska Cínovec bylo dále upravováno a zpracováváno do maximálně možné finální podoby na českém území a ku prospěchu České republiky. Jedna poznámka.

Druhá poznámka. Takovýchto memorand se uzavírá celá řada. A teď mi promiňte, bude to možná trošku ironické, taky jsem si dohledal, že bylo uzavřeno memorandum v minulosti s agenturou jaderné energetiky o spolupráci při využívání ložisek uranové rudy v Mongolsku. Opravdu nevím, že by mongolský chural projednával, že bychom ho chtěli okrást.

Pokud se projednává a pokud se dá nějaké memorandum, a několik jsem jich v životě uzavíral, vždycky to byla jenom deklarace vzájemné spolupráce. A pokud situace dospěla do takové situace, že už byla vydána nějaká povolení, tak si myslím, že je v pořádku, že se snažíme hledat cesty pro vzájemnou spolupráci. Zdravím do Mongolska. (Smích, potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme. Řádně přihlášený pan poslanec Martin Kolovratník. Připraví se pan poslanec Jaroslav Borka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý večer i ode mě. Já jsem tu debatu velmi pečlivě poslouchal, prakticky celou dobu jsem přítomen v sále - to je reakce na pana poslance Sklenáka. Uznávám, souhlasím, že občas se možná už trochu točíme dokola. Ale já jsem si připravil podklady a zkusím do té debaty vnést svůj pohled za hospodářský výbor jménem kolegů z hospodářského výboru, který je de facto tím garančním pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. A tak se omlouvám, pokud v některých momentech se v těch otázkách budu ještě opakovat, zkusím přeskočit, anebo zkrátit, abych skutečně nezdržoval a neříkal to, co už tady bylo několikrát řečeno.

Než se ale do toho svého vystoupení dám, tak v úvodu musím říct, že průběh té debaty už odpočátku je pro mě velkým nepříjemným překvapením a zklamáním. Já už v médiích jsem se někde vyjádřil, když ta v uvozovkách kauza vypukla, že je to pro mě nemilé, nepříjemné i lidsky, protože mé vztahy s panem ministrem Havlíčkem doteď byly korektní, věcné, nechci říct přímo přátelské, ale poměrně pozitivní. Spolupracovali jsme velmi dobře právě na úrovni hospodářského výboru a Ministerstva průmyslu. A také jsem říkal, že doufám, že se to vysvětlí, že to bude osvětleno, že se třeba mýlíme, že se dozvíme pravdu.

Bohužel to, co mě šokovalo v úvodu debaty, když na nás nastoupila nejvyšší patra sociální demokracie a když jsme se hned čtyřikrát od pana ministra Havlíčka, Chovance, od kolegy Zaorálka a konečně i od pana premiéra hned v úvodu dozvěděli o StB, Čapím hnízdě, holdingu, stranickém tisku atd., atd. To jsem opravdu nečekal. Všichni víme, že o tuto schůzi požádali kolegové z KSČM, ANO se připojilo k žádosti. My jsme se v úvodních 30 minutách hned dozvěděli ohromný útok na hnutí ANO. A tomu nerozumím, to nechápu.

Naopak poděkovat chci panu ministru Havlíčkovi za tu věcnost, která přišla před malou chvílí, bohužel až v 19.35 hodin. Myslím si, že i pan premiér to, a nevím proč, popletl. Hovořil o Vrtěti psem. O tom, že my, hnutí ANO, vrtíme psem. Tak já nevím. Kdyby nebylo to memorandum podepsáno, tak bychom asi nevolali po vysvětlení. Já tedy chápu, nejdřív je nějaká akce a na ni je potom nějaká reakce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP