(17.50 hodin)
(pokračuje Zemek)

Jinak už jsem nechtěl reagovat na pana kolegu Bendla prostřednictvím předsedajícího. Samozřejmě i já jsem pro to, aby se některé věci urychlily. Já si myslím, že panuje poměrně velká shoda na tom, jakou cestou jít k tomu urychlení staveb. Ale není to ta cesta umlčovat veřejnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní ministryně a říct pár vět k předběžné držbě. Musíme to přeložit do češtiny. Znamená to omezení vlastnických práv. Já myslím, že musíme mluvit takto otevřeně.

Za nás říkám ano, umíme si tento princip představit, aplikovat, souhlasit s tím, že se to nedá napsat ani z opozičních lavic, ani jako pozměňovací návrh, s tím naprosto souhlasím, protože aby nebylo víc škody než užitku. Ale současně říkám, že ten návrh, o kterém jsme hlasovali, byl pro nás příliš široký. My se kloníme k tomu, aby ten institut byl zaveden do zákona, aby stavby, na kterých se dá aplikovat, byly schváleny zákonem. Pak je to jasné. A pak omezíme. A my umíme tři, čtyři, možná pět klíčových staveb v České republice, kde by se ten institut uplatnit mohl. Ale musí být splněny dvě podmínky - zaprvé to musí být legislativně dobře připravené a zadruhé musí být, nebo měl by být ten seznam staveb schválený zákonem, aby to prošlo dolní i horní komorou. A hned vám vyjmenuji minimálně dvě stavby, které si to zaslouží a kde si myslím, že bez tohoto institutu je prostě nepostavíme v dohledné době. A to je Pražský okruh a D35. Obě dvě jsou důležité pro Českou republiku, protože jsou klíčové, obě potřebujeme. Ale nemůže to být v obecné rovině, protože o veřejně prospěšné stavbě nemůže rozhodovat místní, obecní či krajské zastupitelstvo, dokonce ani vláda ne. A myslím, že to je dobrý model, a my jsme připraveni se na takovém modelu podílet. Ale varuji, a myslím, že to je správný názor, před tou lidovou tvořivostí, že to teď rychle napíšeme někde bez týmu legislativců a právníků a že to bude dobře. Nebude to dobře.

Ale možná bychom mohli v těch debatách říkat úplně otevřeně: jedná se o omezení vlastnických práv. A my si umíme představit (upozornění na čas), že v odůvodněných jednotkách případů je to možné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Brabec. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní senátorko, já bych rád ještě krátce vaši pozornost připoutal k něčemu, co tady říkala už paní ministryně i paní senátorka, a to se týkalo na první pohled právě nenápadného paragrafu 4 odstavec 9 až 11, což myslím byl pozměňovací návrh kolegy Bendla původně. A zároveň se pokusím i odpovědět panu poslanci Klánovi, protože ono to spolu souvisí.

Já si nejsem úplně jistý, ale možná že mi pan kolega toto potvrdí, zda bylo záměrem při předložení toho pozměňovacího návrhu, kdy my jsme už se o tom bavili ve výborech, byli jsme proti, pak jsme byli přehlasováni jako Ministerstvo životního prostředí, že jeho cílem v zásadě de facto i de iure je, že ono znemožňuje změnu či zrušení nezákonného závazného stanoviska z moci úřední, pokud k tomu dojde řekněme po delší době než po roce od doby, co je toto závazné stanovisko, v tomto případě závazné stanovisko EIA, vydáno. Já tento právní suchý jazyk přeložím do lajčtiny, nebo do češtiny, nebo do lidštiny a řeknu obecně: pokud někdo napadne nebo bude chtít napadnout jakékoliv vydané závazné stanovisko EIA déle než po jednom roce od jeho vydání, a to může udělat, pouze v rámci územního nebo stavebního řízení, tak toto nepůjde úředně přezkoumat, jinými slovy, bude ten, kdo to bude chtít udělat, moci pouze toto stanovisko soudně napadnout. Co to bude znamenat? Pokud soud toto stanovisko následně zruší, tak protože bude nezákonné, tak investor bude muset vlastně pokračovat, resp. nebude moci pokračovat a bude muset vrátit až o několik let nazpátek. A já úplně nevím, jestli to bylo cílem. Protože ono to tam skutečně bylo v jednom slůvku, ale teprve když jsme se tím ještě dále více zabývali, tak se ukázalo, že většina těch stanovisek ve finále bude, řekněme, až po tom jednom roce, protože se pravděpodobně u řady těch projektů, především těch větších, nepodaří, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení bude vydáno do jednoho roku od vydání stanoviska, závazného stanoviska EIA. A v tuto chvíli nastává problém, protože to, co -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám ctěnou sněmovnu o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji pane předsedající. Takže v tuto chvíli podle mě nastane moment, který ani předkladatel nechtěl. A možná že řekne, že ano, ale potom by mě to překvapilo. Takže to je naopak situace, kdy podle mého názoru je to zcela kontraproduktivní, to znamená, že může naopak z pohledu investora dojít k prodloužení toho povolovacího řízení, a to až o několik let. Tento návrh, myslím, velmi dobře řeší a hojí právě senátní verze.

A k tomu infringementu. Je pravda, že kromě toho, že podle našeho názoru tento návrh právě ten paragraf 4 odstavce 9 až 11 mohou být ve finále zcela kontraproduktivní z pohledu investora, tak jsme také názoru, a to jsme již říkali, že by mohlo dojít pravděpodobně k porušení příslušné evropské směrnice, protože ta požaduje přímo, aby tam byl umožněn přezkum. On tam ten soudní přezkum umožněn je, ale ten úřední přezkum je v zásadě znemožněn tím konfliktem lhůt. No a co by mohlo nastat? To je všude stejné. My jsme tady už o tom hovořili. Zrovna v tomto případě EIA, protože víte, že my zároveň jsme i novelizovali významně zákon EIA a budeme ho dávat prostě do Evropské komise, až projde Senátem, bude podepsán panem prezidentem, a ten je skutečně uvolňující a myslím si, že velmi významně pro některé záměry - a budou jich tisíce - zjednodušující, tak samozřejmě bude posuzována i novela stavebního zákona, protože se to EIA týká. A pokud by se to Evropské komisi nelíbilo, nepodařilo se nám jí to uspokojivě vysvětlit, tak tam hrozí nejenom ten standardní trest, což samozřejmě by bylo až v případě odsouzení České republiky, to není v případě infringementu, ale bohužel v tomto případě by tam velmi pravděpodobně hrozilo to, čemu už jsme byli relativně blízko v minulých letech, řekl bych na dny jsme tomu byli blízko, to znamená obnovení toho procesu infringementu a vydání takzvaného odůvodněného stanoviska a možnosti zastavení financování projektů z evropských fondů, které jsou navázány na EIA, mimo jiné i ty dopravní projekty.

Znovu, nechci tím strašit, to nebezpečí tady je, ale já jsem se záměrně chtěl ještě zmínit o tom, že podle mého názoru je tady spíš větší riziko toho, že to půjde proti těm investorům. I proto budu podporovat senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Eviduji dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Jenom v reakci na pana ministra. No k tomu soudnímu sporu může dojít i dnes. I za té situace, že tam tato blokace nebude, v okamžiku kdy je jakoby zastropováno rozhodnutí o EIA, dojde k nějaké dohodě a ona se nemůže měnit. Může dojít k soudnímu přezkumu a k soudnímu napadnutí. Ale to, co bylo smyslem, dohodnuté prostě platí. Ale to není možné co tři měsíce modifikovat a modifikovat a modifikovat a donekonečna jít, protože se stala ta změna, že EIA je závazná. Dřív byla doporučující, teď je závazná pro investora. Tudíž je potřeba už někdy říct dost, tlustá čára, aby ten investor vůbec věděl, co ho čeká, že ho nebudu valit lety debaty, a pak stejně nakonec dojde na ten soudní spor. Tomu soudnímu sporu nemůžeme zabránit, protože žijeme v demokratické zemi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP