(17.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní senátorko, vládo, já možná k těm občanským právům. Léta aktivně podporuji výstavbu D11 v Královéhradeckém kraji a už jsem okolo toho něco zažil. A teď jsem se zúčastnil jednání s polskou stranou i se Slováky, mimochodem k jiné příležitosti, a docela se nám usmívali, jak jsme na tom špatně ohledně liniových staveb, ohledně zákonů. Protože oni už ty takzvané předběžné držby mají v tuhle chvíli. Je pravda, že v Polsku to běží už podle mne za všeobecného souhlasu. Na Slovensku se ještě obávají rozhodnutí Ústavního soudu.

Ale chtěl bych říct, že bez těch předběžných držeb, kde samozřejmě ten zásah do vlastnických práv je největší, nepostavíme jedinou vysokorychlostní železnici. To jsou úplně jiné koridory. A vy o ní vždycky mluvíte jako o hitu. Vždycky železnice patřila do ranku sociální demokracie, a je to dobře. Ale bez tohoto to nepostavíme. Já si myslím, že se tady bavíme o tom - a já si položím otázku. Jsou to práva konkrétních vlastníků, anebo se bavíme o občanských právech aktivistů? Já si myslím, že mezi tím je potřeba rozlišovat. A skutečně říkat, že občanská práva vlastníků pozemků jsou stejná jako občanská práva aktivistů, tak to já si teda nemyslím. V tom je velký rozdíl. Protože aktivisté většinou nebojují za vlastní majetek. Oni se rádoby pasují do těch ochránců lidských práv, a bojují fiktivně za majetek úplně někoho jiného. Co jim je do mého majetku, nebo někoho jiného? Co si to vůbec tady berou za právo, které tady uplatňují? Já si myslím, že toto je potřeba omezit. Toto, a ne občanská nebo vlastnická práva konkrétních vlastníků. Ale na druhou stranu potřebujeme liniové stavby, ať to jsou železnice, nebo ať to jsou dálnice, a skutečně bez těch předběžných držeb se do budoucna neobejdeme, nepostavíme skoro nic. Protože skutečně (upozornění na čas) to právo je velmi složité a bez tohoto opravdu nesplníme ani mezinárodní závazky třeba s Polskem, nebo na druhé straně s jinými okolními státy. (Předsedající: Váš čas.) Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní faktická poznámka, s kterou vystoupí pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, budu rychlý. Tady z té debaty naznávám dojmu, že tady nemáme žádný stavební zákon. Ale dámy a pánové, my tady máme stavební zákon a stavíme podle něj. Neříkám, že je dokonalý, ale tady se normálně staví. A jestliže někdo říká opak, tak je to přece nesmysl.

Jen abych se ještě vyjádřil k tomu, jak tady zaznělo s tím přivazováním se k těm bagrům a podobně. Já nejsem zastáncem takovýchto přístupů. Ale přece tady máme legální způsob. Je tady správní řízení, kdy správní orgán může rozhodnout i o odvolání, a já tady rozhodně neschvaluji nějaké nelegální postupy.

A další věc. Zazněla tady několikrát novela EIA. My jsme tady schválili výrazné urychlení stavebních procesů v rámci EIA. Tak se prosím vás na to podívejte, kdo tomu nerozumíte, a je to tak. Ta novela, která tady prošla - myslím, že na poslední schůzi - výrazně, na rozdíl od této novely stavebního zákona urychlí velké stavby, kterých se týká.

A jinak ještě jedna poznámka k panu kolegovi Bendlovi. On tam zmínil termín sloučení těch řízení. To už dneska existuje. To ve stávajícím stavebním zákoně je, že můžete sloučit stavební a územní řízení dohromady. To už tam dneska existuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan poslanec Zahradník. Připraví se paní ministryně Šlechtová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přece jenom se musím vrátit ještě k té novele zákona o EIA, o posuzování vlivu na životní prostředí, která je tady zmiňovaná jako zákon, který urychlí stavební řízení. Já mám bohužel obavu, že tomu tak nebude. Viděli jsme, a ze samotných údajů ministerstva vyplynulo, že stížnosti, které jsou v rámci procesu EIA podávány - podání, která tam jednotlivé zainteresované strany dávají, jsou vesměs podávána těmi ekologickými organizacemi, které mají delší historii.

Občané usoudili, že nemá smysl, pokud chtějí protestovat proti nějaké stavbě v rámci procesu EIA, zakládat vlastní občanské sdružení, ale použijí tu Duhu, tu Děti Země, tu Callu, tu Jihočeské matky. Tedy taková ta už skoro profesionální ekologická sdružení, která velmi ráda na sebe vezmou to břemeno pro ně velmi příjemné podávat tyto stížnosti, tyto odpory. A samozřejmě je tím dána možnost těmto organizacím, které mají vlastně ve svém programu ideologickou ochranu přírody, takzvanou ochranu přírody, těmto stavbám, které ony nepovažují za správné, bránit. A tento stavební zákon přece jenom v některých svých paragrafech umožnil postavit této bezbřehé snaze ekologů přítrž.

Takže já myslím, že je správné podpořit ten návrh stavebního zákona, který prošel již schválením tady u nás ve Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní ministryně Šlechtová a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážená Sněmovno, já se vyjádřím k několika věcem.

Nový stavební zákon. Jsem velmi ráda, že jsem ho dosud nezveřejnila, protože jinak bychom tady tu debatu vedli úplně k něčemu jinému. Samozřejmě, jak jsem slíbila, Ministerstvo pro místní rozvoj má hotové teze. Budu je dávat na vládu, jakmile projde, nebo neprojde tato novela stavebního zákona. Jinak bychom se opravdu nebavili o ničem jiném. Takže na tom pracujeme. Nicméně ten čas odhaduji ze své zkušenosti při přípravě této novely. A nemáte tušení, kolik lidí má své vlastní zájmy, kolik lidí se mě snažilo ovlivňovat. I samozřejmě vás přes vaše pozměňovací návrhy. Kolik pozměňováků ve Sněmovně i v Senátu jsme zažili již v meziresortním připomínkovém řízení, kde jsme dostali dva a půl tisíce připomínek. V podstatě nemáte tušení, vážená Poslanecká sněmovno, kolik věcí jsme dávali dohromady jako Ministerstvo pro místní rozvoj, které je střechovým a zastřešovalo všechny pozměňovací návrhy. (Hovoří velmi rychle.)

Co se týká spolků. Já jsem velmi ráda, že je přítomen pan poslanec Foldyna prostřednictvím pana předsedajícího. V podstatě díky pozměňovacímu návrhu, který tady byl schválen napříč politickým spektrem v této Poslanecké sněmovně, pozměňovací návrh pana poslance Foldyny a pana Adámka, z osmi a půl hodin, které jsem strávila v Senátu obhajováním této novely, jsem sedm hodin strávila obhajováním v podstatě i tohoto pozměňovacího návrhu.

Co se týká předběžné držby. Předběžná držba je samozřejmě jedna z věcí, kde Ministerstvo pro místní rozvoj mělo negativní postoj. Nicméně proč. Víte, ten zákon, ta novela byla jasná od začátku fungování této vlády. A aby se takto významný nástroj dostal skrz pozměňovací návrh, skrz změnový zákon do stavebního zákona, nebylo vůbec nikým projednané, nebylo to projednáno s žádnými stakeholdery. Je to jenom přání, které samozřejmě se má vyslyšet, ale řádnou novelou, věcnou novelou zákona 416 o urychlení výstavby silniční, dálniční, energetické sítě.

Stejně jsme schválili v tuto chvíli vysokorychlostní internet - už končím - takže v tuto chvíli se stejně tento zákon musí ještě obohatit o vysokorychlostní sítě.

Ještě chci říct -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, paní ministryně. Já vás poprosím, přihlaste se opět do rozpravy případně s faktickou poznámkou. Čas vyměřený pro faktickou poznámku platí pro všechny stejně.

Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Musím ještě zareagovat na pana kolegu Zemka prostřednictvím předsedajícího. Není pochyb o tom, že zákon o vlivu staveb na životní prostředí zhorší a zkomplikuje výstavbu v České republice. Zhorší a zkomplikuje. O tom není vůbec pochyb. A za dva roky si můžeme sednout nad jednotlivými čísly.

A to, že máme platný stavební zákon... Já myslel, že nám všem společně vadí, že Česká republika patří k nejhorším zemím, posuzujete-li dobu podání žádosti o stavební povolení k vydání stavebního povolení. Já myslel, že nám to vadí. Zřejmě to naopak některým poslancům ze sociální demokracie vyhovuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek. Připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Zahradníka. Chtěl jsem ho ubezpečit - (Předsedající: Mým prostřednictvím prosím.) - samozřejmě vaším prostřednictvím, děkuji - že samozřejmě k tomu, aby se někdo vyjadřoval během procesu EIA, na to nepotřebuje zakládat občanské sdružení. Tam se může vyjádřit kdokoliv. To znamená, že u záměrů, které spadají do projednávání procesu EIA, se může během toho procesu vyjádřit kdokoliv. Ale není to správní proces. A to je možná ta stěžejní věc. My si tady v té debatě trochu pleteme, co je správní řízení a co je proces EIA. Jsou to dva odlišné procesy a samozřejmě i ta práva jednotlivých účastníků jsou tam úplně jiná.***
Přihlásit/registrovat se do ISP