(18.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak už je to tady. Já jsem to říkal v předchozím bodě. Infringement. Nechci vás strašit, ale pozor, pozor, hrozí nám. No, pan ministr nás straší. Nic jiného neříká.

A pane ministře, když to dopadne, jak si přejeme my, tzn. podle sněmovní verze, je vaše práce, aby ta hrozba zůstala planou hrozbou... Pořád říkáme ten zlý Brusel. Ale jsme členy Evropské unie, nebo ne? Jsme tam schopní obhájit něco, nebo ne? Nebo tam jezdíme jenom pozorovat a poslouchat příkazy, které pak plníme? Já doufám, že to tak není. Ten výklad, který jste tady dal, a ten příklad, který jste popsal, co nám všechno hrozí, mně přijde úplně absurdní. Úplně absurdní! Chceme se smířit s tím, že takový absurdní výklad bude jako normální? A někdo kvůli tomu nám zastaví evropské peníze? Stejně už žádné za chvilku nebudou, tak doufám, že se tím přestaneme strašit. Vzpomeňte si, jak jste zachraňovali ty stovky miliard, už jste tady na mikrofon říkal několikrát. A zase příští vláda bude zachraňovat vaše nevyčerpané peníze. Už by to jednou mohlo skončit a nemuseli bychom se tím pořád strašit. Hrozí, hrozí. Četl jsem, že nám hrozí zastavení peněz kvůli tomu vynikajícímu nástroji pro veřejné zakázky na MMR. Paní ministryně to háže na naši vládu. V druhé větě říká: to usnesení vlády je z roku 2014. To je o rok vedle, paní ministryně, já se omlouvám. (Ministryně mimo mikrofon z lavice.) Ale já jsem tohle četl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně, nepokřikujte nám na pana poslance. Když tak se přihlaste do rozpravy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem to unesl, to je v pohodě, mně to nějak nevadí. Já jenom pro pořádek. Takže posuzujme ty návrhy, zda jsou ku prospěchu věci.

Já zopakuji, co jsem říkal dneska na grémiu. My jsme pro ten návrh zákona ve Sněmovně nehlasovali, z mnoha důvodů, nebudu je opakovat. Nicméně dneska máme pouze tři varianty: nebude nic, bude senátní verze, nebo sněmovní. Z těch tří variant pro náš klub je nejlepší podpořit sněmovní verzi - přes všechny naše výhrady.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych trošičku zareagoval na předřečníka i na pana ministra. My se tady opravdu furt něčím strašíme. Pořád. Jednou říkáme Evropská komise, Evropská unie to chce. A někdy se mi zdá - ale ono se to nezdá, ona je to pravda, že jsme tady často papežštější než papež v některých věcech. Když my se tady na něčem jako Parlament, Poslanecká sněmovna, posléze Senát atd., usneseme, prohlasujeme to, tak přeci moc výkonná potom pojede do toho Bruselu a tam to musí nějakým způsobem obhajovat. Jenže my tady pořád sami sebe strašíme, že Evropská unie nám to nařídí. Nařídí a vy budete tu Evropskou unii poslouchat. Poté se nedivte, že občané České republiky jaksi mají nedůvěru v tu Evropskou unii, která je spíš tím byrokratickým aparátem ve finále, který něco nařizuje, někde odněkud z Bruselu, ze Štrasburku. Odněkud něco nám chce nařídit a vy to tak prostě uděláte. A my ještě navíc přitvrdíme. My ještě přitvrdíme, protože - nevím, jestli je to v naší povaze, ale my, abychom se možná zavděčili té Evropské unii, tak to uděláme ještě tvrději, abychom šli nějakým příkladem. Ve finále se pak ukáže, že Evropská unie řekne no ale my jsme to tak nemysleli, že musíte být natolik tvrdí, to už se ukázalo taky u některých zákonů, že se ukázalo no, ale ono to vlastně bylo trošičku myšleno méně měkčeji, a takovéhle věci. Takže říkám, my se tady strašíme. Opravdu se tady strašíme - a to souhlasím s panem poslancem Stanjurou prostřednictvím předsedajícího. My se opravdu pořád jenom strašíme. Jestli se budeme strašit Evropskou unií donekonečna, a ono se to rádo dělá, že se straší tou Evropskou unií dost často, jak jsem tady už říkal ve svém příspěvku, tak to bude špatně. Prostě my když se tady na něčem usneseme, prohlasujeme to, tak si za tím každopádně musíme stát a musíme to obhajovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvy. Dnes od 18.15 do konce jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Komárek a dále od 18 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

Nyní přistoupíme k řádně přihlášeným do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Kolovratník. (Šum v sále, u stolku stenografů není rozumět.) Dobře, v tom případě pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý večer, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. To je ta výhoda řádných přihlášek. Kdo se přihlásí řádně, počká si a nakonec se dočká. Ale aspoň není limitován těmi dvěma minutami.

Já své vystoupení rozdělím na dvě části. V té první chci apelovat na to, abychom nezapomněli, co je vlastně meritem tohoto bodu, té novely stavebního zákona. A tady chci podpořit paní ministryni Šlechtovou a přimluvit se za ni. Ona už to tisíckrát říkala na tiskových konferencích a seminářích tady ve Sněmovně i v Senátu. Ten zákon je především pro stavebníky, ať pro ty malé - shodou okolností já teď opravuji plot a stavím bazén, tak jsem smutný, že ještě zákon nemáme v účinnosti. Týká se to rodinných domků, týká se to malých, středních a velkých developerů, onoho plánu na sloučená řízení, ať už územního řízení, EIA, nebo stavebního povolení. To je to meritum zákona.

A já chci říct, my jsme s kolegy ministry, kterým za to chci moc poděkovat, na tom opravdu odpracovali - nechci říct, že stovky, ale možná stovky hodin vzájemnými debatami s Ministerstvem pro místní rozvoj, MŽP. A já za sebe snad mohu trošku přihřát polívčičku dopravě, resp. resortu dopravy, který v té debatě také byl. A kolegové z ODS se teď vyjadřují k předběžné držbě a k dalším záležitostem, které jsou součástí tohoto návrhu. Pravdou je to, co říkala paní ministryně, že jsme dopravní záležitosti teoreticky mohli řešit i separátně, zvlášť, v jiných zákonech, ale k tomu se asi v tuto chvíli nemá cenu vracet. Dnes máme dnešní datum, je to tak, jak to je, a ta debata je takto ložená.

A já teď v té druhé části svého vystoupení, své argumentace, budu mluvit právě o dopravě a o pohledu toho sektoru dopravy a dopravního stavitelství.

Já musím říct, že jsem rád, jak to nakonec dopadlo. A možná bych použil to české přísloví - vrabec v hrsti versus holub na střeše. Nám se pro dopravu spousta dobrých a drobných vylepšení povedla do toho zákona vyjednat, odhlasovat. A upozorňuji, jak tady ve Sněmovně, tak u kolegů v Senátu. Namátkově mohu připomenout, že se nám povedlo upravit případné napadání rozhodnutí u správního soudu, žaloba, kdy nově bude nutno rozhodnout ze strany soudu ve všech bodech žaloby, tzn. není možné napadat zpětně jenom jednu nevyřešenou část. Povedlo se nám vyjednat právě v zákoně o EIA to, že kompenzační opatření u těch velkých infrastrukturních projektů mohou být realizována postupně, průběžně. Jistě si budete pamatovat, že se nám povedlo nakonec s Ministerstvem spravedlnosti vyjednat, že případné soudní spory o náhradách za vyvlastnění bude řešit jeden specializovaný senát, a bude to senát v Ostravě.

Na druhou stranu já za sebe říkám, že je tam spousta dobrých věcí, které se bohužel vyjednat nepovedlo. Respektuji to, byla to nějaká politická dohoda nebo politická vůle, to umění v tu chvíli možného. A není to jenom předběžná držba. Je to také navrhované zavedení zrušení odkladného účinku žaloby proti vyvlastnění. Je to zavedení povinnosti strpět průzkumné práce na pozemku. Je to zpřesnění a stanovení pořádkové lhůty na provedení přeložek atd. atd. A je to třeba také přesun těch vyvlastňovacích sporů z malých obcí s rozšířenou působností na krajské úřady, kde si myslíme, že ta specializace je prostě lepší a větší.

A já tady s kolegy z ODS, konkrétně s Petrem Bendlem, sem tam svádím různé argumentační bitvy v médiích. A chci mu poděkovat a jsem rád, že dneska se shodneme. Dneska ten náš pohled na věc je poměrně podobný.

Velmi pečlivě jsem vnímal argumentaci pana předsedy Stanjury o té předběžné držbě. Já za sebe říkám - a teď prosím, není to žádná moje předvolební nebo politická agitka v tomto období. Já jsem připraven to, co jsem vyjmenoval, to, co vnímám, že se nepodařilo projednat, jsem připraven - a beru s pokorou všechny průzkumy a odhady preferencí -, pokud tu příležitost po volbách budu mít, okamžitě tyto věci začít projednávat a iniciovat jejich vstup do legislativního procesu. A třeba ta inspirace německou legislativou, kdy skutečně Němci mají v Bundestagu exaktně vyjmenovány stavby, které spadají pod ten speciální režim, a mají tedy trošku jinou rychlost projednávání, jiný způsob projednávání a jsou tím Bundestagem, tím parlamentem odhlasovány, to je pro mě ten projev demokracie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP