(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Z členů vlády se omlouvají: Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Jiří Havlíček z důvodu zahraniční cesty, Daniel Herman z důvodu zahraniční cesty, Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, Michaela Marksová z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Stanislav Štech z pracovních důvodů, Dan Ťok z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Pan poslanec Huml bude hlasovat s náhradní kartou číslo 72. Děkuji .

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 59. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium.

Navrhujeme vyřadit body 7 a 105 návrhu pořadu. Jedná se o sněmovní tisk 1054, univerzitní nemocnice, druhé a třetí čtení.

V úterý 27. 6. navrhujeme projednat již pevně zařazené body v pořadí 1, 3, 4 a 2. Jedná se o zákony zamítnuté a vrácené Senátem.

Ve středu 28. 6. za pevně zařazený bod 40 návrhu pořadu vložit bod 5. Jedná se o sněmovní tisk 699, registr smluv, vrácený Senátem. Ve 12.45 projednat volební body 138, 139, 140 a 141. (Poprosil bych kolegu, aby mi tady nekřičel, když mluvím. Děkuji.)

Ve čtvrtek 29. 6. za pevně zařazený bod 44 návrhu pořadu zařadit bod 51. Jedná se o sněmovní tisk 823, odvolání výhrady k úmluvě, smlouvy.

To je pro tuto chvilku z mé strany vše. Já prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se případně k návrhu pořadu vyjádřili i oni. V tuto chvilku eviduji jako první s přednostním právem přihlášku pana předsedy Kalouska, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ještě jednou poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych navrhl zařazení mimořádného bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Název bodu by zněl: Usnesení Poslanecké sněmovny k brutálnímu potlačení demonstrací v Rusku 12. června tohoto roku.

Jak jste jistě zaznamenali, 12. června tohoto roku represivní a policejní orgány v Moskvě a v Petrohradě brutálním způsobem zasáhly proti pokojně demonstrujícím. Více než tisíc bylo zatčeno a mnoho lidí bylo ztlučeno. Na záběrech jsme mohli vidět, že policie tluče i děti. Někteří z nás si možná vzpomenou, že naposledy v této zemi pro pokojně vyjádřené politické postoje byly děti tlučeny v listopadu 1989.

Tento zákrok byl v rozporu s ochranou lidských práv, ke kterým se hlásíme, byl v rozporu s dodržováním základních principů každé demokratické země.

Brutalita tohoto zákroku vzbudila pohoršení v celém svobodném světě a mnoho vlád odsoudilo toto počínání. Odsoudil je i Bílý dům.

Řada z nás si přála, aby slova odsudku a protestu zazněla i od vlády České republiky. Vláda České republiky čtrnáct dní k tomu naprosto mlčí a mlčela. Já to pokládám za selhání a pokládám to za hanbu. Myslím si, že země, jako jsme my, která prožívala po čtyřicet let podobné, ba ještě horší represe, a svobodní lidé v naší zemi byli vděční za každý projev zahraničního nesouhlasu proti takovémuto postupu, tak taková země nemá právo mlčet. Má povinnost nemlčet. A její vrcholné orgány by se k tomu měly jednoznačně vyjádřit.

Prosím tedy o zařazení tohoto bodu. Myslím si, že diskuse nemusí být nijak dlouhá. Důležité je, aby Poslanecká sněmovna dala jasně najevo svůj postoj k tomu, co se odehrálo v Moskvě a v Petrohradu 12. června. Dopředu si vám dovolím říci, jaké bych v případě, že tento bod se rozhodnete zařadit, navrhl usnesení. Usnesení bych navrhoval ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důrazně odsuzuje brutální zákrok pořádkových sil 12. června v Rusku proti pokojným demonstrantům. Zákrok byl v rozporu s ochranou lidských práv a s dodržováním základních principů každé demokratické země."

O formulaci usnesení samozřejmě jsme připraveni jednat s kterýmkoliv poslaneckým klubem, ale velmi prosím, aby Poslanecká sněmovna nemlčela a napravila hanbu, kterou způsobila vláda České republiky svým vlastním mlčením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás opravdu moc prosím, najděme v sobě sílu, sedněme si na svá místa a pokusme se sledovat to, co se tu projednává. Hladina hluku v sále je nadprůměrná.

Přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Lukáš Pleticha z dnešního jednání do 18 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá z dnešního jednání do 16 hodin z osobních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová a omlouvá se pan poslanec Vladislav Vilímec z osobních důvodů z jednání od 15.15 do konce jednacího dne.

S náhradní kartou hlasuje pan místopředseda Gazdík. Ta karta má číslo 78.

Jako další se přihlásil s návrhem na změnu pořadu schůze pan poslanec Karel Fiedler, kterému tímto dávám slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové se mě ptají, jestli budou dluhopisy. Ano, nezklamal jsem, dluhopisy budou, vždyť jste je přece tolik chtěli zdanit.

Ale k mému velkému překvapení tento bod, který minulou schůzi měl dokonce i číslo bodu schůze, už vůbec nebyl zařazen na pořad této schůze. Strany vládní koalice na grémiu, kde jistě mají většinu a rozhodují o tom, co se bude projednávat a co se nebude projednávat, už ani nemají vůli tento bod projednat, přestože jste se zavazovali - a zejména poslanecký klub ANO - jak budete usilovat o vybírání daní, jak budete tlačit na to, aby se daně platily, jen ne pokud se to týká vašeho pana předsedy, který tady tradičně není, protože už ho Sněmovna nezajímá, a jeho sněmovní tisk 1058, který jen tak pro formu plácnul, aby uklidnil tehdy rozbouřené vody, tak už ani nehodlá navrhnout.

Já si tedy dovolím navrhnout zařazení sněmovního tisku 1074, novela zákona o investičních pobídkách, která přeneseně řeší právě zdanění korunových dluhopisů. (Řečník se odmlčel se a rozhlíží se po hlučícím sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o klid. Už dnes potřetí. Děkuji kolegům. (Hluk v sále se nezmenšuje.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Navrhuji, aby do programu této schůze byl zařazen sněmovní tisk 1074, novela zákona o investičních pobídkách, abychom mohli v režimu podle § 90 odst. 2 schválit tuto záležitost, toto zdanění, od 1. ledna 2018, tak abychom už nemuseli od tohoto nového daňového období řešit, zda mají, nebo nemají být zdaněny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP