(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Chalupa a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Chtělo se mi říct jako v jednom filmu: buďme na sebe hodní. Ale to je asi nesmysl. Opravdu chápu postoj této Sněmovny a přijetí této ústavní změny jako náš vzkaz do Evropské unie, která nás možná začne konečně trošičku víc vnímat. Je to symbol, je to nějaký vzkaz.

Pokud jde o pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím, já bych to tady asi dál neřešil, podrobnosti. Myslím, že se k tomu sejdou výbory pro obranu a bezpečnost, minimálně. Myslím, že tam máte i vy své zástupce, a můžeme o tom diskutovat od rána do večera a hledat odborné a věcné záležitosti. Tady si to stejně nevysvětlíme. Myslím si, že je zbytečné se napadat, jestli někdo lže, říká nesmysly a podobně. Jde o to, jestli to posuneme do druhého čtení, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Ivan Gabal a jeho faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předesílám, že nemám zbraň ani zbrojní průkaz a jako místopředsedu výboru pro obranu mě tady občas levá strana Sněmovny označovala za jestřába, protože tlačím na to, abychom zvyšovali výdaje na obranu, zvyšovali výdaje na zpravodajské služby, zlepšovali evropskou obranu. Velice pečlivě tady poslouchám debatu těch, kteří evidentně zbraně mají z nejrůznějších důvodů, vesměs asi sportovních nebo zájmových. To, co mi z toho vychází, a musím říct, že mě i řada lidí, se kterými ne často souhlasím, překvapila, je otázka, zda máme ohýbat českou Ústavu kvůli tomu, že se chceme vyhnout... nebo podlézt laťku jedné evropské směrnice. To si té Ústavy tak málo vážíme? To je ta Ústava, na kterou jsme přísahali. Všichni.

A druhá věc. Stalo se v této zemi v oblasti bezpečnosti a obrany něco natolik mimořádného, abychom říkali: armáda a policie na svoje úkoly nestačí, tajné služby jsou v boji s terorismem nedostatečné a musíme je doplnit?

A třetí otázka. Tu si kladu jako místopředseda výboru pro obranu spoluzodpovědný za obranu této země. Chceme skutečně zatížit privátní, sportovní a myslivecké držitele zbraní tímto ústavním zákonem, spoluzodpovědností za obranu této země? (Předsedající upozorňuje na čas.) Zkuste si tyto tři otázky odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Ludvík Hovorka a jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Chalupa, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Štěpán Stupčuk. (V sále je neklid.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec Jakubčík tady upřesnil ta slova o nesmyslech. Já jenom chci ocitovat, co se navrhuje. Doplňuje se do třetího článku Ústavy odstavec 3: Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. A v odstavci 2 je napsáno, že státní orgány, orgány územních samosprávních celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon. To si myslím, že je celkem jasné, a takto se to čte a takto se to vykládá. Z toho jsem vycházel i při své argumentaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Bohuslav Chalupa a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Velmi rychle. Na otázku, zda se tady něco stalo, odpověď zní, že se samozřejmě nestalo. Ale to velmi důležité slovo na konci je "zatím".

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová. Po ní pan poslanec Štěpán Stupčuk. Slávku, vidím tě. (O slovo se hlásí pan poslanec Jandák.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych také ráda, vaším prostřednictvím, reagovala na kolegu Gabala. Nám nejde o nic jiného než zachovat status quo, který je za současné právní úpravy, kdy kriminalita, trestná činnost spáchaná... (Poslankyně se odmlčela kvůli velkému hluku v sále.) ... s legálně drženou zbraní legálními držiteli zbraní je 0,06. Prosím, toto číslo tady nezaznělo. Já považuji za podstatné, aby tady zaznělo. Tolik tedy ke kolegovi Gabalovi.

Ke kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana místopředsedy. Asi by tady ta slovní přestřelka nebyla taková, pokud by si pan předseda klubu TOP 09 (?) opravdu směrnici přečetl a znal počty nábojů v jednotlivých zásobnících. On tady skutečně řekl hlouposti a my jsme na to museli reagovat. Tolik abych se zastala kolegy Ondráčka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Štěpán Stupčuk. Po něm pan poslanec Jandák, jestli to myslel jako přihlášení. (Ano.)

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych prostřednictvím vás, pane předsedající, reagovat na slova pana Gabala. Bylo to těsně vedle. Změna se netýká Ústavy, tudíž tady nikdo neohýbá Ústavu, ale týká se jednoho z ústavních zákonů, který vytváří společně s Ústavou ústavní pořádek. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Jandák, po něm poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já vám děkuju za laskavost, pane předsedající. Já se sem nevnucuji, ale přece jenom mě zaujal pan poslanec Gabal, který tady prohlásil velice nahlas, že je spoluodpovědný jako místopředseda, či předseda snad, výboru pro obranu za tuto zem. Takže já si myslím, že právě proto bychom měli všichni dát povinně do Ústavy, že každý dospělý od 18 let by měl fasovat zbraň. Děkuju vám. (Veselost a potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Protože je tady nějakým zvykem říkat, kdo je ve střetu zájmu nebo není, tak také prohlašuji, že řadu let vlastním zbrojní průkaz, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych měl zbraň používat proti někomu, a necítím žádný střet zájmu. Nicméně jsem přesvědčen, že tento návrh je velmi rozumný a je potřebný. Je potřebný z mnoha důvodů. Je potřebný z toho důvodu, abychom dali jasný signál, že způsob, kterým Evropská unie přistupuje k řešení bezpečnostních problémů v Evropě, je naprosto špatný a že tento návrh odmítáme.

Za druhé. Je to potřeba i proto, že je nutné dát signál veřejnosti, že bezpečnost není samozřejmá, jak byla samozřejmá před deseti, patnácti lety, že se bezpečnostní situace výrazně zhoršuje a že je odpovědností nás všech, abychom se o bezpečnost také starali.

Chtěl bych se ohradit vůči slovům pana poslance Gabala prostřednictvím pana předsedajícího, že tady snad dochází k nějakému ohýbání Ústavy. Jednak se jedná o ústavní zákon a jednak kdo jiný než Poslanecká sněmovna by měl legitimně, regulérně debatovat o tom, že je třeba něco v ústavním pořádku České republiky změnit. Mně to připadá naprosto pochopitelné, naprosto správné a budu rád, když se nakonec domluvíme, že takovou změnu provést máme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Miroslav Kalousek a jeho faktická poznámka. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte prosím, jenom dvě reakce, protože některá vystoupení by přece jenom neměla zůstat bez odezvy.

K vystoupení pana poslance Jandáka. Pan poslanec Gabal, ať se nám to líbí, nebo ne, tu ústavní spoluodpovědnost má, protože ho do ní zvolili lidé a do funkce Poslanecká sněmovna. Má ji jako každý z nás. A pokud vy ústavní odpovědnost kohokoliv z nás, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, chápete tak, jak jste tady vyslovil, pak je to pro nás dostatečný důvod, abychom vás nevolili už nikdy nikam, protože si z ústavní odpovědnosti děláte jenom legraci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP