(16.20 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Pokud si tedy mám vybrat mezi třemi špatnými rozhodnutími, tedy rozhodnutím akceptovat směrnici Evropské komise, Evropského parlamentu o zbraních, nebo nehlasovat pro posun novely zákona do druhého čtení, anebo hlasovat pro posun novely do druhého čtení, tak jsem se rozhodl podpořit navrženou ústavní změnu a doporučuji našemu poslaneckému klubu souhlasit s navrženou změnou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo tady řečeno již hodně o evropské směrnici o držení zbraní a také o tom, jaká je v podstatě její přesná definice a co obsahuje. To znamená, že dezinformace, které z toho vyplývaly pro členy mysliveckých jednot a podobně jsou zcela zavádějící.

Já se chci nyní věnovat tomuto předloženému zákonu, protože se domnívám, že se jedná o důvody falešné, protože se vyvolává hrozba z uprchlické krize a z válečného násilí a ta je vyvolána patologickou psychologickou manipulací se záměrně implantovanou obavou do veřejnosti, odvrácení fiktivní hrozby sjednocujícím úsilím zvráceného vlasteneckého třeštění. Navrhuje se nic neřešící změna Ústavy. Pouze je to jeden z důvodů její existence jako sjednocujícího symbolu národa. Skutečný důvod předložení tohoto zákona neexistuje a proklamovaného cíle tohoto zákona nelze dosáhnout změnou Ústavy. Protože se domnívám, že je již naplněn.

Chci upozornit na sporná ustanovení. Změna Ústavy připravuje půdu pro přijetí nové legislativy. Tyto nové právní úpravy se mají týkat zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tedy zákona o zbraních, a implementace revidované evropské směrnice o kontrole nabývání a držení střelných zbraní. Domnívám se, že za prvé evropské právo je stejně nadřazené i Ústavě. Za druhé, proklamovaného cíle nelze dosáhnout novou změnou Ústavy, protože je už splněn. Existující článek 2 dává dostatečný prostor pro naplnění cíle. Je tady široce vymezená povinnost všech orgánů i občanů podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR v souladu s přijímanými zákonnými povinnostmi. Za druhé tady v článku 2: státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti ČR. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon. Jaká jsou rizika? Domnívám se, že někdo pokoutně chce omezit právo držet zbraně tím, že ústavně vymezí účel držení zbraně. Každý, kdo drží zbraň z jiného účelu, tak bude dělat neoprávněně. Myslivec nebude v první řadě lovec zvěře, ale například ochránce hranice, vojenského objektu, příslušník ochranné milice a podobně. Obranná povinnost bude nadřazena každému jinému zájmu a možnému důvodu držení zbraně.

Závěrem chci říct, že militarizace společnosti pod smyšlenými záminkami povede jenom ke zvýšení agresivity a násilí. Každý zákon, který dneska platí, může Poslanecká sněmovna změnit. Snadno z myslivců uděláte i ochránce hranice, ale na to stačí jedna věta v zákoně o držení zbraní a střelivu. Není potřeba měnit Ústavu.

A závěrem chci říct ještě jednu obecně uznávanou skutečnost, když se podíváte do Spojených států na případy šílených střelců. Velikost skupiny mající možnost páchat násilí střelnou zbraní má být pokud možno co nejmenší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Mám tu dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych pouze chtěl reagovat na svého předřečníka, kolegu Hovorku. Nesmysly, nesmysly, nesmysly, nic jiného na to říct nemůžu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Antonín Seďa a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem pozorně sledoval rozpravu a unikl mi jeden aspekt a chtěl bych ho tady zdůraznit. Právě ta evropská směrnice bude mít negativní dopad na české a moravské výrobce zbraní a střeliva. To tady ještě nepadlo. A já ty informace mám z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Takže i tento aspekt je nutno brát v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Ludvík Hovorka s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Ivan Adamec, všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád jenom reagoval na kolegu Jakubčíka, vaším prostřednictvím. On řekl, že jsem řekl nesmysly. Já si to nemyslím. Já jsem se nevěnoval obecně evropské směrnici a nechci obhajovat evropskou směrnici. Byla tady už sdělena její skutečná podoba. Ale chci říct, že jsem se věnoval především návrhu zákona a rizikům spojeným s tímto zákonem. A ty jsem tady uvedl. A za tím, co jsem řekl, za tím si stojím. Bohužel.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ve vši úctě, takovou drobnou ilustraci argumentačních schopností. Já jsem tady předestřel nějakou situaci a požádal jsem svého předřečníka pana poslance Ondráčka, aby nám zkusil vysvětlit, jak projednávaná novela by takovou situaci mohla jakýmkoli způsobem změnit. Nemohla, samozřejmě. A on, protože nedokázal odpovědět, tak řekl: vy tomu nerozumíte. Pan kolega Hovorka přednesl nějakou argumentaci - já za ní stojím, ale to není důležité - a pan poslanec Jakubčík odpověděl brilantním jednoznačným argumentem: nesmysly, nesmysly, nesmysly.

Já si nedělám žádné velké iluze o argumentačních schopnostech naší vzájemné diskuse, nicméně pokud jste se rozhodli to takhle zjednodušit, kolegové, snad abyste to dotáhli do konce a řekli: nesmysly, nesmysly, nesmysly, neboť to odporuje závěrečnému usnesení XIV. sjezdu. Pak tomu budeme všichni rozumět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pak poslanec Ivan Adamec a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem také trochu ve střetu zájmů, také jsem občasný střelec. Ale myslím si, že tady snad není spor o to, zda ta směrnice je dobrá, nebo špatná. Já si myslím, že většina z nás tady si myslí, že ta směrnice je špatná, a hledáme jenom způsob, jak se s tím poprat. Kdyby Evropský parlament na základě těch útoků, které proběhly předtím, vydal směrnici, jak odzbrojit teroristy, tak si myslím, že by to nikoho nevyděsilo a brali by to jako realitu. Ale odzbrojit civilisty, ty, kteří mají zbraně, tak to nám asi všem vadí, a proto tady vzniká takováto debata. A otázka je jenom hledání formy, jak se s tím poprat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Já tedy upřesním nesmysly, nesmysly, nesmysly. Jeden jediný příklad. Myslivci budou hlídat hranice. Nesmysl. Mohl bych pokračovat dál, ale nechci zdržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Vy jste určitě zaregistroval, jak jsem odpověděl. Protože pan poslanec Kalousek zmínil buď A, nebo B, že? Nějakou argumentaci. Anebo řekl: nebo tomu nerozumím. Tak já jsem potvrdil to B a v následné diskusi, když jsme pak vedli, tak pan kolega Kalousek říkal, že má pistoli také, a teď jsme se bavili o nějakých nábojích a tak dále. Nakonec z toho vyplynulo, že to není pistole, ale revolver, což je úplně jiný typ. Ale to jenom tak na dokreslení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP