(16.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

Já tady rád slyším, že Ministerstvo vnitra říká, že to půjde. Já věřím tomu, že i tenhleten zákon nás popostrčí. V každém případě bych ale rád, abychom měli na mysli, že bychom měli ty věci soutěžit, a ne jít tedy formou JŘBU, a opravdu bych požádal Sněmovnu, ať nám v tom vytvoří nějaký prostor.

A jenom taková glosa. Pokud by si to Ministerstvo vnitra chtělo vzít, já ty řidičáky předám zítra. (S úsměvem.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, pane předsedající, tohle mě vždycky pobaví, když tady slyším kompetenční záležitosti, které ovšem na úřadech s rozšířenou působností vůbec nehrají žádnou roli. Občan přijde na úřad a je mu úplně jedno, jestli to padá pod Ministerstvo dopravy, pod Ministerstvo vnitra. On přichází na úřad, na konkrétní úřad v konkrétním městě, a kde jsou pořád úředníci jednoho úřadu. To znamená, nám skutečně v těch obcích, těm občanům, je úplně jedno, pod jakou kompetenci to spadá. Oni to berou jako jeden úřad a nechápou, proč by to nemělo být propojené.

To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý podvečer. Chápu volání kolegů z opozice. V předchozích volebních obdobích se jim to nepovedlo, tak nám teď chtějí pomoci, abychom byli rychlejší. Ale nechci emotivně schválně zlobit a být ošklivý.

Ono to tady už ve Sněmovně bylo. Já jsem byl zpravodajem tady toho zákona 361 před rokem. Ten návrh tam byl. A pokud si dobře pamatujete, téměř na poslední chvíli před třetím čtením jsme právě tato ustanovení týkající se této problematiky, tak jsme se nakonec tady ve Sněmovně dohodli, tak jsme je z toho finálního hlasování, změnili jsme postoj a byli jsme proti nim právě z důvodů, které tady dnes zmiňuje pan ministr.

Michalovi Kučerovi dávám do jisté míry za pravdu, ten čas běží rychle. Je to služba pro lidi. Je to dobrá služba. A určitě se tady všichni shodneme, že my jako Sněmovna, legislativa, můžeme a máme dávat podněty exekutivě, aby byla rychlejší a výkonnější. Ale pokusím se o návrh takového smírčího, kompromisního postupu. Určitě nechceme ten návrh nebo tu novelu navrhovat k zamítnutí a dělat zbytečné zlo. Pan ministr o to požádal, takže já chci vyslyšet to volání a navrhuji prodloužení lhůty na projednávání této novely o 20 dnů, tedy celkem na 80 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar a pan poslanec Ivan Adamec. Po něm pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pane ministře, zaujala mě vaše slova, kdy jste hovořil, že jsou nějaké technické problémy, které brání přenosu fotografie z občanského průkazu na řidičský průkaz. Nechci vás tady s touto tematikou interpelovat ve čtvrtek. Čili bych vás tímto požádal, jestli byste mi mohl ty technické, nebo vaše úředníky požádat, aby zpracovali ty technické problémy a písemně je předali, abych se na to mohl podívat. Jako technik mi to připadá trošku, řekněme, divné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, nechtěl jsem, ale kolega Kolovratník mě trošku nadzvedl a vaším prostřednictvím bych mu chtěl sdělit, ať se nevrací do minulosti, protože já jsem tu třeba příkladně vůbec nebyl. A když se mluví o elektronizaci veřejné správy, tak z té minulosti nevím, kdo zaváděl první Czech Pointy a možnost elektronické komunikace. Dneska žijeme v jiné době. Ty technologie šly prudce nahoru. A prosil bych, skutečně, nechte si to někam jinam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: V pořádku. Pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče, s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím říct, že v tomto případě návrhu zákona nejsem ve střetu zájmů, neboť řidičský průkaz už mám, tak jako většina z vás. Nicméně si myslím, že počet občanů, kteří řeší problémy s registrem řidičů a musí přicházet na úřad, je natolik veliký, že bychom se opravdu mohli zamýšlet i nad takovouto dílčí věcí, která zjednoduší občanům život. To, že se tam našly nějaké dílčí technické problémy, snad máme naše úřady k tomu, aby problémy řešily, ne aby je vytvářely. Myslím, že to zvládnou. Věřím i Ministerstvu dopravy v tomto případě. Možná. Naivně.

Je dobré si říci, že podpořit mobilitu občanů v dnešní době, kdy i třeba úřady práce dávají příspěvek na to, aby lidé mohli dojíždět do práce, ale tím, že do práce dojíždějí, tak vlastně ztrácejí kontakt s úřady ve své domovské obci, že skutečně v dnešní době propojení informačních systémů je absurdní, kdy vážeme výkon těchto činností na konkrétní místo.

A možná když prodloužíme na 80 dní tu lhůtu, za což bych se také přimlouval, tak mezitím se objeví nějaké nové technologie, které to zjednoduší. Dneska ta technika jde strašně rychle dopředu. Takže pár dní zpoždění někdy nevadí. Někdy je to k dobrému. Nicméně pusťme tento zákon do prvního čtení a řešme ve výborech, jak jej upravit tak, aby byl dobrý pro lidi a realizovatelný pro naše úřady. Protože některé věci se tam jistě budou muset změnit, například nezačne platit 1. října 2016, jak je v tom návrhu původně uvedeno. Takže určitě bude nezbytné tam provést určité změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. A to byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Já jenom pro paní kolegyně a pány kolegy shrnu, co tu bylo navrženo. Pan poslanec Klán navrhl, aby garančním výborem, který projedná tento návrh, byla veřejná správa a regionální rozvoj. Já bych tedy poprosila, kdyby to prošlo, aby hospodářský výbor také projednal tento návrh zákona. A potom bylo navrženo prodloužení o 20 dnů, což znamená na 80 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Pardon. Ještě závěrečné slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem ráda, že jste pochopili, že cílem této novely je zjednodušit život občanům, i když možná nezjednodušíme život poslancům ve výborech, protože se samozřejmě budeme muset vypořádat s připomínkami, které zazněly zde a které má Svaz měst a obcí, a i s tím, co říkal pan ministr. Předem děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A nyní se tedy už opravdu budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, nicméně je tady protinávrh pana poslance Klána, který jako garanční výbor navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto garančnímu výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 324, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Konstatuji, že návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Paní poslankyně Matušovská navrhla přikázat tento návrh hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 325, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP