(17.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dále zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů na 80 dnů.

Zahajuji hlasování o návrhu na prodloužení lhůty. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 326, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 117, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu, dále hospodářskému výboru a lhůta byla prodloužena o 20 dnů na 80 dnů. Děkuji paní navrhovatelce i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

86.
Návrh poslanců Jiřího Dolejše a Gabriely Hubáčkové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 596/1.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji za slovo. Pro vaše osvěžení, je to věc poměrně lakonická a možná, že už tím, jak zapadala prachem, jste zapomněli, že to bylo předloženo do Sněmovny loni v létě. V podstatě jde o velmi dílčí úpravu zákona o dani z přidané hodnoty, kdy sledujeme cíl, aby v přílohách tohoto zákona, které definují zařazení jednotlivých komodit do základní snížené nebo druhé snížené sazby, aby se posunul do té sníženější sazby, tedy laicky řečeno desetiprocentní, komodita, která se zove noviny a časopisy.

Zdůvodnění je velmi jednoduché, protože na trhu těchto tiskovin dlouhodobě dochází k výraznému propadu a tento propad není zrovna kompenzován, nebo ze značné části není kompenzován nárůstem elektronických médií. Víte, že řada novin má své digitální verze. Z toho lze v podstatě dedukovat, že se méně čte tento druh tiskovin a že i na trhu uvadá jakási pluralita nebo soutěž, která by v tomto oboru měla být přirozená. Není divu, ono to není jenom přesunem zájmu z jednoho typu mediálního prostředku k jinému, ale souvisí to i s tím, že rostou ceny. Kdybychom se drželi ne všech nákladových položek, ale jenom onoho DPH, tak blahé paměti před deseti lety byla snížená sazba DPH 5 %, teď to v tomto případě vystoupilo na 15 %, což je 10 procentních bodů. Řeklo by se maličkost, ale pro řadu subjektů na trhu je to podstatná věc, a je šance, že se to projeví i v konečné ceně pro uživatele, tedy nejen že se bude moci více nadechnout výrobce toho média, ale že uživatel si ho bude moci pořídit za méně rostoucí, nebo dokonce mírně nižší cenu.

Pochopitelně byste se zeptali, do jaké míry tento návrh má nějaký zásadnější dopad do veřejných financí. S ohledem na to, že jak cenová elasticita, tak změny v poptávce asi nebudou příliš výrazné, tak dopad do státního rozpočtu je opravdu marginální. A přiznávám, že naším motivem není snad stabilizovat či lépe zbilancovat veřejné finance, ale skutečně se zaměřit na to, aby lidé měli šanci si počíst z různých titulů, aby nemusely končit jeden za druhým. Takže to je naše hlavní ambice. Pochopitelně když jsem tehdy v létě 2015, když to pak dorazilo do vlády a vláda to pročetla a přijala k tomu stanovisko, tak asi hlavní výhrada byla, že to není komplexní přístup. To já pochopitelně přiznávám. Mně by se líbil komplexnější přístup, ale k němu za celé období od loňského podzimu doteď nebyla vůle, takže proč se nezaměřit na dílčí řešení. Koneckonců vláda samotná některá dílčí řešení na úseku DPH navrhla.

Takže to je v kostce mé úvodní slovo. Samozřejmě záleží na vašem uvážení. Já si myslím, že to projednatelné je, racionalita toho návrhu snad je dostatečně zdokumentována. A pokud nebude zavetován onen § 90, tak jenom předesílám, protože ten návrh je skutečně už hodně zanesený prachem, narodil se loni v létě, tak pochopitelně jedna věc tam už úplně nesedí, takže bych v podrobnější rozpravě vás požádal, zda byste nepřijali tu technickou úpravu, že pokud se tam uvádí datum účinnosti k 1. lednu 2016, tak to opravdu, ale opravdu stihnout nemůžeme, takže bychom tu šestku přemalovali na sedmičku. Myslím si, že to vcelku technická úprava je, pokud dáte souhlas s logikou a obsahem toho návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Václava Votavu, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pan předkladatel mi značně ulehčil moji roli zpravodaje. Myslím, že tady podrobně popsal, ona je to jednoduchá novela týkající se přesunu novin a časopisů ze sazby DPH patnáctiprocentní na druhou sníženou desetiprocentní. Předkladatel i požaduje, aby to bylo schváleno v prvém čtení podle § 90, samozřejmě pokud nebude vysloveno veto. Uvedl zde také, jaký to bude mít dopad do rozpočtu. Uvádí asi 450 milionů, což je částka, dá se říci, rozpočtově marginální opravdu, i když pro někoho možná velká, ale rozpočtově opravdu marginální.

Moje stanovisko k této novele je schválit již v prvém čtení podle § 90. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Já tady nebudu teď navrhovat nic, ale musím se podělit o několik myšlenek. Proti třetí sazbě DPH jsme byli vždycky. Vládní koalice si ji prosadila. Já se osobně domnívám, že to nepřinese nic dobrého našemu daňovému systému. Nakonec chtěli jsme vrátit hodnotu DPH na hodnoty z období před důchodovou reformou, kdy vzrostlo navýšení o jedno procento obou sazeb, jak základní, tak snížené, to také neprošlo. Místo toho se zavedla třetí sazba.

Chápu, je to bohulibý záměr, proti tomu nic nemám, proti tomu, co tady říkal pan kolega Dolejš z hlediska toho, že knihy nebo časopisy si zaslouží speciální pohled, jestliže chceme, aby je lidé četli, ale z hlediska, řekl bych, našeho daňového systému a z hlediska toho, jak s DPH pracujeme, dle mého soudu je to špatně. Je to velmi špatně. Já osobně s tím mám velký problém. Protože na jednu stranu chápu záměr předkladatele, na druhé straně mi vadí ten systém, který je tady nastaven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP