(16.40 hodin)
(pokračuje Ťok)

Chtěl bych tady jenom zdůraznit, že my na rozdíl od normálního světa musíme soutěžit všechny tyhle záležitosti podle zákona o veřejných zakázkách, a víte, jak ty soutěže a věci jsou dneska blokovány současným provozovatelem. A pokud se na rychlost tohoto aktu bude tlačit, tak nás dostanete do situace, že nebudeme schopni to řešit jiným způsobem než zadáním stávajícímu provozovateli bez řádné soutěže, tzv. JŘBU, a pak nás budete zase kritizovat, že děláme samá JŘBU a nesoutěžíme. Takže bych v tomto případě chtěl říct ano, my si tuto věc osvojujeme za Ministerstvo dopravy, chceme ji určitě udělat, jenom bych rád poprosil Sněmovnu, zdali byste nám nemohli vytvořit trošku časový prostor, abychom ty věci byli schopni dát dohromady a abychom si potom neříkali, že dobrý nápad řešíme nestandardním způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju. S faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, s principem samozřejmě nemám žádný problém, naprosto s tím souhlasím. Podle mě poplatek by měl inkasovat ten, kdo dělá tu činnost, tzn. úřad, který vydává. Ale mě by spíš zajímalo a ještě bych řekl to, jestli tohle je problém technického rázu, tak budu rád, že se konečně úřady rozhýbou a že ty systémy začnou být kompatibilní, protože žijeme skutečně v 21. století a to, co je dnes běžná věc, že si přes počítače posíláme cokoliv, tak si myslím, že ani v tomto případě by to neměl být problém. Chápu samozřejmě pana ministra, že se trošku brání, že JŘBU je vždycky problém, to víme všichni. Ale na druhou stranu v tomto případě si myslím, že asi ta vůle napadat v tomto případě takový přístup by byla výrazně nižší než třeba v případě společnosti KAPSCH. To říkám zcela otevřeně.

Chtěl jsem se jenom zeptat na připomínky Svazu měst a obcí, protože to mě zaujalo. Myslím, že jedině to může být to, že bude nárůst práce na městech, kde jsou univerzity nebo kde je větší pravděpodobnost dojíždění do práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou, po něm paní navrhovatelka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady zareagoval na slova pana ministra. Tady je vidět, že vaše vláda jednoznačně selhává v elektronizaci státní správy. To je věc, kterou tato vláda zanedbala, ve které jednoznačně selhává. Nejenom v této věci, ale samozřejmě teď zmiňuji elektronizaci státní správy. A je naprosto smutné, že se to musí řešit poslaneckými návrhy. To je věc, se kterou mohla vláda přijít, v programovém prohlášení vlády jsem to i četl, že s tím přijde sama.

Mě trošku překvapila slova pana ministra, kdy se tomu brání, že něco není kompatibilní s něčím. Myslím si, že naopak by se mělo vytvářet nějaké prostředí, které by šlo vstříc nejenom jednotlivým občankám, minule to byly cestovní doklady, takže my tak vytrháváme jednotlivosti, místo aby se věci řešily komplexně. Bohužel do konce volebního období se už asi nedočkáme nějakého komplexního řešení elektronizace státní správy nebo elektronizace správy jako takové, ale v každém případě nemá smysl se bránit minimálně jednotlivostem, které aspoň vyvinou jakýsi tlak na ministerstva, aby v této věci začala něco činit. Možná, že když si to vyzkouší na řidičácích, tak zjistí, že podobně se může zachovat u celé řady dalších dokladů a celé řady dalších činností. Takže samozřejmě já jsem jeden z těch, který tu novelu podepsal, předkladatelkou je paní poslankyně Kovářová. A věřím, že to přispěje aspoň k tomu, aby tu vládu trošku popostrčilo v té činnosti, která se týká elektronizace státní správy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní navrhovatelka, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych zodpověděla dotazy pana poslance Klána. Ten poplatek se rozdělí, 50 korun by šlo tam, kde se požádá, a 50 korun na ten druhý úřad. A v této souvislosti bych ráda odpověděla i panu kolegovi ohledně výhrad Svazu měst a obcí. Tam se to týkalo ani ne tak správního poplatku, ale plateb za výkon státní správy s tím, že je potřeba ty výkony nějakým způsobem specifikovat, říct, kolik za který výkon obec dostane. Pokud jsem zaznamenala, tak pan ministr financí přislíbil navýšení tohoto poplatku, takže doufám, že by to mohlo jít dobrým směrem a že bychom tento problém mohli odstranit.

Co ovšem odstranit nelze, jsou výhrady pana ministra. Musím konstatovat, že po tom e-mailu, který jsem obdržela od jednoho studenta, který musí cestovat dvakrát do místa svého trvalého bydliště, či občané si musí brát dva dny dovolené, tak jsem se o tento problém začala zajímat. A pan poslanec Farský mi sdělil, že už nějakou dobu komunikuje s Ministerstvem vnitra. Tam ho odkázali na Ministerstvo dopravy. A shodli jsme se na tom, že pozveme na náš podvýbor pro veřejnou správu a eGovernment úředníky, zástupce Ministerstva dopravy. Myslím, že to je dva roky, kdy se tomu tak stalo. Oni nám přislíbili, že za půl roku přijdou a řeknou, jestli je možné tento problém řešit. Za půl roku se dostavili a řekli, že ten problém není možné řešit, a nejprve navrhovali, že by to šlo v roce 2018, pak že by to šlo v roce 2019. A to nám, pane ministře, prostě přišlo už hodně oddálené datum. Proto jsme si řekli, že i přes výhrady, které tady dnes zazněly, ten poslanecký návrh podáme a budeme doufat, že Ministerstvo dopravy se pokusí najít řešení tak, aby to nebylo v roce 2019, ale třeba už v roce 2018.

Co se týče té techniky. Dotazovala jsem se na Ministerstvu vnitra a oni konzultovali s vaším ministerstvem, zda je možno si ty fotografie nějakým způsobem předávat. Konstatovali, že to mají i nějak vyzkoušeno a že by to zkrátka a dobře fungovat mohlo. Co je problémem myslím obecně, a nechci se vracet do minulosti, tak je to, že občanské průkazy a cestovní pasy spadají do kompetence Ministerstva vnitra a řidičáky do kompetence Ministerstva dopravy. Kdysi to bylo pod Ministerstvem vnitra a vyčlenilo se to. Čili možná pojďme zkusit pustit to dál, dojít k tomu, že usnadníme lidem život a jednoho dne třeba dojdeme k tomu, že se to opět zase vrátí na Ministerstvo vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci dlouze prodlužovat tuhle debatu. Víte, tady není nedostatek vůle. Tady je opravdu chuť to udělat. Problém je v tom, že ty systémy, za které nás kritizoval, vaším prostřednictvím pane místopředsedo, pan poslanec, že ty byly nakoupeny předtím. My bojujeme s tím, jak se zbavit na závislosti na dodavatelích, kteří jsou tam zabetonováni na dlouhou dobu. Jsem přesvědčen, že se nám to daří, ale jde to prostě pomalu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP