(16.30 hodin)
(pokračuje Hájek)

V této souvislosti nevím, jak vy, ale mě se hluboce dotkla slova pana Kalouska minulou středu. A já si v té souvislosti dovolím přednést své vystoupení.

Ve středu 20. května měl pan poslanec Kalousek zase svůj den. Nestor hereckého ochotnictví, který tady svoje výstupy předvádí již téměř dvacet let, byl opět pod vlivem alkoholu. Tentokrát jste byl, pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, ale pod parou tak, že jste se přestal ovládat. Nechci a nebudu váš výstup komentovat. Ve středu 20. května jste pro mne byl hulvát čtvrté cenové skupiny a na ty já nereaguji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se omlouvám, ale prosím, abyste mírnil svá vyjádření a slova jako hulvát nepoužíval. Děkuji.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji. Při rozpravě o proceduře hlasování sněmovního tisku číslo 417, kdy jste byl ještě v relativně dobré kondici, jste ctěné Sněmovně sdělil, že jste po jednání rozpočtového výboru zpytoval svědomí. Pane poslanče Kalousku, jako již mnohokrát, i tentokrát jste pronesl nepravdivý výrok. Jak jste prosím mohl zpytovat svědomí, když žádné nemáte? Pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy nejen že nemáte svědomí, vy nemáte ani charakter. Pouze bezcharakterní člověk dokáže lhát bez uzardění i ve chvíli, kdy je naprosté průkazné, že lže. (Poslanci vpravo bouchají do lavic.) Vaše výmluva, že jste nebyl pod vlivem alkoholu, jelikož jste byl stále online pod dozorem kamer, je trapná a nedůstojná člověka, který má ambice se stát premiérem této země. Nejsem abstinent, a tak umím rozlišit vůni švestkových povidel od slivovice ze Suché Lozi. Kamery monitorující sněmovnu tuto schopnost bohužel nemají.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi v souvislosti s vystupováním pana poslance Kalouska v naší ctihodné sněmovně, abych vám položil tři otázky: Znáte prosím, kolegyně a kolegové, nějaký podnik, úřad či firmu s 200 zaměstnanci, které by umožnily jednomu dlouholetému zaměstnanci pracovat téměř soustavně pod vlivem návykové látky? Znáte prosím, kolegyně a kolegové, nějaký podnik, úřad či firmu s 200 zaměstnanci, které by umožnily jednomu dlouholetému zaměstnanci, aby pod vlivem návykové látky blokoval práci ostatních 199 zaměstnanců? Znáte prosím, kolegyně a kolegové, nějaký podnik, úřad či firmu s 200 zaměstnanci, které by umožnily jednomu dlouholetému zaměstnanci, aby ve stavu silné intoxikace návykovou látkou beztrestně urážel kolegy? Mohu vám říci, že až do příchodu do Poslanecké sněmovny jsem žádný podobný podnik, úřad či firmu, která by toto tolerovala, nepoznal.

Vážené kolegyně a kolegové, obdobně jako řada z vás mám dlouholeté zkušenosti práce ve firmě. Ve firmě, kde jsem pracoval, byla jasná pravidla. Pokud pracovník pracoval pod vlivem návykové látky, dostal buď pokutu, nebo byl propuštěn. V naší ctěné sněmovně člověku, který stanovená pravidla soustavně porušuje, bohužel někteří ještě tleskají.

Členové poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů nás často obviňují, že jsme v našem hnutí ANO slepí, když podporujeme našeho předsedu. Ano, podporujeme jej, protože je to pro naše občany v současné době jediná možnost, jak se vyhrabat z politického marasmu, do kterého jste naši krásnou zemi po dobu vašeho spoluvládnutí přivedli. Jak jsem se již ve svém vystoupení zmínil, poslanci a poslankyně z klubu TOP 09 a Starostů nás neustále obviňují, že jsme slepí. Vy, kolegyně a kolegové z klubu TOP 09 a Starostů, jste těch lidských smyslů ztratili zřejmě více. Jenom člověk slepý, hluchý a bez čichu může obhajovat tvrzení, že váš pan předseda klubu byl minulou středu střízliv.

Vážené kolegyně a kolegové, nadměrné požívání alkoholu se dá korigovat. Není to jednoduché, ale s pomocí druhých to lze zvládnout. V této souvislosti si dovolím požádat zde přítomné lékařské kapacity našeho poslaneckého klubu ANO o pomoc. Pane profesore Vyzulo, páni doktoři Nykle, Plzáku, Kasale, Janulíku a Volčíku, prosím podejte panu poslanci Kalouskovi pomocnou ruku. Vím, že vás hluboce zasáhla lživá a dehonestující slova pana poslance Kalouska, která pronesl minulou středu na vaši adresu. Přesto vás prosím, splňte Hippokratovu přísahu a pomozte mu v jeho boji s démonem alkoholu. Myslím si, že i pro vás bude největší odměnou to, když pan poslanec Kalousek vstoupí do našeho jednacího sálu pevným krokem a u řečnického pultu promluví konečně střízlivou řečí.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk kohosi v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Pane poslanče Hájku, omlouvám se, dle tradice v této sněmovně, byl jste prvním řádně přihlášeným bez přednostního práva. Tím jste si vysloužil právo stát se zpravodajem tohoto bodu našeho jednání. (Úsměv v sále.)

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Vzhledem k tomu, že jsem byl osloven, cítím potřebu reagovat a promiňte, že tím zatěžuji tu jedinou relevantní diskusi, a to je diskuse o konfliktu zájmů ministra financí.

Vstoupil jsem minulou středu do této sněmovny pevným krokem a stojím si za každým slovem, které jsem řekl, neboť jsem přesvědčen, že krást se nejenom nesmí, ale dokonce ani nemá. A že tady dochází k loupeži za bílého dne, o tom není sebemenšího sporu. V okamžiku, kdy oponenti neměli sebemenší argument, kterým by mohli nějakým způsobem zdůvodnit své pokrytecké jednání při hlasování poslance Raise, druhý den vypustili do veřejných sdělovacích prostředků pomluvu. A já jsem přesvědčen, že ti, kteří ji vypustili, byli pod vlivem. Pod vlivem estébáckých metod, mechanismů, dezinformací a pomluv. To je pravděpodobně to jediné, co opravdu dokážete.

Jinak dál trvám na tom, že krást se nejenom nesmí, ale ani nemá, a to je jediný důvod, proč dnes projednáváme tento bod. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, já se pokusím o možná nejkratší faktickou poznámku v tomto volebním období. Já jsem měl intenzivní dojem, že z projevu pana kolegy Hájka je zjevné, že si ho psal sám. (Smích a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Šarapatka.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já jsem si vzpomněl, když mluvil pan kolega Hájek, tak asi před čtyřmi lety, já jsem nebyl ani poslanec ani ministr, tehdy se konalo také nějaké hlasování o nedůvěře vládě a Petr Nečas, tehdejší premiér, řekl: No tak budeme poslouchat dnes celý den špínu a pak zas půjdeme domů.

Pan poslanec Chvojka tady dnes už citoval nějaký film, tak já řeknu jiný. Ona je nová doba, ona ta špína se nehází teď na vládu, ale ona se hází teď zcela obráceně. A je to v tom filmu Dědictví, nová doba, abych to teď nepopletl - host vyhazuje číšníka. Tak pan poslanec Hájek to u mě takhle celé otočil.

Není pravda, že pan poslanec Kalousek se neovládal při tom středečním jednání. Já to můžu sám dosvědčit, protože já jsem dnes poprvé po letité známosti od něj zcela oprávněně dostal razantní výtku, že jsem ho rušil při projevu, za což se mu teď ještě jednou veřejně omlouvám. Ale to, co tady říkal, mělo zcela zřejmě hlavu a patu a byla to hlavně pravda. Že se neovládal, je prostě lež a je potřeba, aby to tady zaznělo.

Já nemám rád invektivy, ale pan poslanec Hájek to, doufám, vezme žertem. Když jste jmenoval ty lékaře tady, tak já bych ještě přidal pana dr. Janulíka k tomu výčtu, což je gynekolog. A v logice vaší řeči by měl vyšetřit vás. (Smích a výrazný potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní pan poslanec Šarapatka, po něm pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosím o klid v jednacím sále. I pana poslance Blažka poprosím o klid. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP