(16.20 hodin)

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, tato debata je z jednoho důvodu velice zajímavá, a sice z následujícího. Ne že bychom byli přesvědčeni, že vláda, která byla volena většinou, nemá právo vládnout. Má plné právo vládnout a přeje jim konjunktura, tak se jim vesele vládne. Budiž. O to nejde. My nechceme v této době svrhnout tuto vládu, ale musíme jí vyjádřit nedůvěru z jiného důvodu.

Dámy a pánové, nejde tu o pět miliard, které se někam odkloní. V této zemi už bylo tolik šlohnuto, že očividně na pěti miliardách už nezáleží. Jde o něco úplně jiného: že naše demokracie tímto ztrácí oprávněně důvěru jejích voličů a občanů. Pan premiér tady tvrdil, že plní program vlády. Možná ano, já jsem to nechtěl zkontrolovat. Ale zajisté neplní, za čím jeho strana stojí. A to je to mnohem důležitější, neboť sociálně demokratická strana byla zvolena, poněvadž doteď hájila jisté zásady sociální demokracie.

Někteří lidé mi vyčítají, že jsem žil dlouho v Rakousku, což je pravda, ale tehdy jsem měl možnost následující aféru sledovat. Když nastoupil sociálně demokratický kancléř Bruno Kreisky, byl to velký politik, byl to, troufl bych si říci, státník, tak povolal velmi mladého a nesmírně nadaného ministra financí dr. Androsche, který byl všemi obdivován, byl hvězda tehdejší sociální demokracie. Nicméně po nějaké době se provalilo, že řečený ministr financí má zároveň v majetku a provozuje daňové poradenství. Kancléř Kreisky byl toho přesvědčení, že není možné, aby sociálně demokratický ministr financí zároveň měl firmu na daňové poradenství. Šlo samozřejmě v porovnání s částkami, o které dneska jde, o skoro směšné částky. Ale Bruno Kreisky byl přesvědčený sociální demokrat a dbal o to, aby pověst jeho strany neutrpěla, aby se dodržely zásady sociální demokracie. Zde ale máme zářný příklad strany, která svého času nastoupila za úplně jiné ideály, a dnes podporuje velkokapitalistu, velkopodnikatele, který, což mu budiž přáno, když je tak úspěšný, ale on opravdu bezostyšně obírá stát. Obírá stát formou, která je opravdu pozoruhodná.

Bylo zde předtím mluveno o tom, že tu dochází ke střetu zájmů. Bohužel, tuto fázi už máme za sebou. Teď už dochází k tomu, že politika Ministerstva financí je slaďována a přizpůsobuje se podnikovým plánům firmy Agrofert, což je jedinečný výjev v Evropě.

Dámy a pánové, milí kolegové ze sociální demokracie, odpovídá toto ideálům sociální demokracie? Odpovídá podpora tomuto činu i to, že ministr financí zároveň, jaká to náhoda, vyhrává nabídku u státních lesů, jeho firma to vyhraje? Myslíte, že toto odpovídá myšlenkám a zásadám sociální demokracie? Já se obávám, že zakladatelé vaší strany před sto lety a mnoho členů velmi počestných sociálních demokratů by se styděli za tuto podporu vašeho kolegy pana ministra financí. Ale není to podpora ministra financí, je to podpora podnikatele pana Babiše.

A ptám se vás, dámy a pánové, z hnutí ANO: Vy jste nastoupili a zvítězili do valné míry ve volbách vyhlášením nemilosrdného boje proti korupci. Nevím, jestli jste tehdy vysvětlovali občanům, že ovšem když se to nedělá tajně, nepodplácí se, během bílého dne se prostě berou státní peníze, berou se státní zakázky, to už není korupce. To je prostě privatizování státu. Vy jste byli zvoleni proto, že jste slibovali boj proti korupci, a to je výsledek vaší politiky teď.

Nevím, jestli, vážení poslankyně a poslanci ze sociální demokracie, z hnutí ANO, jestli můžete sladit se svým svědomím politiku důvěry ministru financí, který takto bezostyšně obírá republiku. Já bych se jako sociální demokrat opravdu, ba i jako člen ANO, za to styděl. Vzpomeňte, jak se v obdobné situaci zachoval Masaryk, zachovali sociální demokraté v Evropě, a prosím, uvědomte si, že přebíráte odpovědnost, když se jednou bude mluvit o této vládě, že připustila odklonění státních peněz do soukromé firmy veřejně za bílého dne, neskrytě, že vy jste to podpořili a souhlasili. To je opravdu něco pozoruhodného. A tady se ptám křesťanskodemokratických politiků. Měl jsem tu čest být pozván při vašem sjezdu do Zlína. Byl to povznášející zážitek, ale promiňte - je podpora obchodu a podnikání pana Babiše v souladu s ideály křesťanské demokracie? Křesťanskosociální politiky? Já nevím. Já znám křesťanskodemokratické a křesťanskosociální hnutí už 50 let svého života, ale něco takového jsem opravdu ještě nezažil.

Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, zamyslete se nad tím a prosím alespoň, aby někteří z vás zachovali čest svých stran a čest svých hnutí. Děkuji mnohokrát. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Schwarzenbergovi. Nyní první řádně přihlášený bez přednostního práva pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, když tu vždycky předstoupím před ten pult, tak vzpomínám mé původní povolání. Tentokrát to neudělám, protože už tady každý ví, co jsem předtím dělal, takže to určitě ne. Každopádně mé předchozí povolání mi přineslo řadu věcí, řadu poznatků a také ve mně dokázalo udělat to, že dokážu říci to, co si myslím. A nebojím se to říci nahlas kdekoliv, kdykoliv a vůči komukoli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP