(16.40 hodin)

 

Poslanec Milan Šarapatka: Mně se osobně taky nelíbí ten zákon, který podporuje další dotování biopaliv, ale to, co tady probíhá, to je přesně o tom, jak se říká, když zloděj křičí chyťte zloděje. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank.

 

Poslanec Martin Lank: Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já se tady nechci zapojovat do diskuse, zdali tady byl někdo opilý, nebo nebyl. A chraň pánbůh, abych se tady zastával zrovna pana kolegy Kalouska. Nicméně musím reagovat na slova pana kolegy Hájka, který tady opakovaně a několikrát přirovnával Poslaneckou sněmovnu k firmě. Já si myslím, že už je na čase, abychom si všichni uvědomili, že Poslanecká sněmovna ani tento stát firma není, přestože si to váš předseda myslí. A proto tady jsme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče. (Poslanec Okamura naznačuje, že nemá přednostní právo.) Aha. Pardon. Pan poslanec Okamura už nemá přednostní právo. Omlouvám se panu poslanci Okamurovi.

 

Poslanec Tomio Okamura: Já jsem to připomenul sám, že už nemám přednostní právo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, děkuji, děkuji. Už si to budu pamatovat.

 

Poslanec Tomio Okamura: Ale mně je to celkem jedno. Tak.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se i já vyjádřil k dnešnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

Našel bych, obrazně řečeno, sto a jeden důvod, proč vyslovit této vládě nedůvěru. Pokud se ale této iniciativy chopí pan Kalousek, pokud výkřiky o střetu zájmů a podvodech vycházejí z úst člověka, který po mnoho let aktivně napomáhal rabování státní kasy, pak mi to připomíná přísloví zloděj křičí, chyťte zloděje. Přidat se k takovému člověku je nejen nebetyčná hloupost, ale také planetární ostuda. Stačí si vzpomenout na fakt, že to byl pan Kalousek, kdo si prosadil povinnost Ministerstva obrany nenakupovat přímo, ale přes prostředníka, tedy přes kamaráda pana Kalouska pana Hávu. Machinace na ministerstvu, jehož finance řídil pan Kalousek, vyvrcholily smrtí několika nevinných parašutistů. Netvrdím, že pan Kalousek rozkrádal státní kasu pro sebe, ale vím, že peníze z předražených a zbytečných zakázek putovaly když ne přímo do stranické kasy, tak straníkům. Tak tomu ostatně bylo i v případě oné vražedné zakázky na padáky, kterou dostala firma pana Andrlíka, člena KDU-ČSL, tedy tehdejšího spolustraníka pana Kalouska. A mohl bych tu pokračovat dalšími kauzami, ale nebudu svůj projev protahovat.

Pokud bych chtěl vyslovit já nedůvěru vládě pana Sobotky, pak by byl tím nejzásadnějším důvodem útok na suverenitu naší země, kdy letos v dubnu europoslanci ČSSD a KDU-ČSL hlasovali pro povinné kvóty na přijímání imigrantů do České republiky. Skandální je, že někdo má vůbec tu drzost navrhovat suverénnímu státu povinnost přijímat jakékoliv imigranty. To, že takový diktát odhlasuje český europoslanec, hraničí s vlastizradou. A věřím, že tím pádem hlasovali jak proti vůli svých voličů, tak doufám, že i proti vůli většiny svých kolegů v českém parlamentu. Pan premiér naoko halasně kvóty pro imigranty odmítá. Dohoda je ale zcela jasná: v České republice se tvářit, jako že jsme proti, abychom nepřišli o voliče, ale v Bruselu pak kvóty stejně proti vůli většiny obyvatel České republiky a českého parlamentu nakonec společně prosadíme. Přesně o tomto svědčí nejen dubnové hlasování vládních europoslanců, ale také letošní rozhodnutí této vlády o přijetí prvních 70 imigrantů z Blízkého východu.

Rád bych připomněl, že nejde ani o nějakých dalších 525 uprchlíků, kteří by měli být přiděleni do České republiky. I tady jsem samozřejmě absolutně proti. Jelikož situace je u nás taková, že se na české a moravské děti sbírají plastová víčka, aby bylo na jejich lékařskou péči, a naši senioři mají tak nízké důchody, že není možné žít důstojným životem. Nejprve se musíme řádně postarat o naše vlastní občany, kteří pomáhali budovat naši republiku ze svých daní.

Jestli tato vláda nezabrání přílivu imigrantů do České republiky, jako že tomu nic nenasvědčuje, a činy této vlády jsou dokonce přesně opačné, tak trvám na tom, aby vláda v žádném případě nepřipustila přijímání muslimů, jelikož ti nemají žádný potenciál se sžít s naší kulturou a s námi. Je to největší lež, že se muslim přizpůsobí. Nikde, v žádné západní vyspělé zemi, v žádné západní demokracii nedošlo k přijatelné integraci muslimů. Kdykoli a kdekoli připustili, aby se usadil větší počet muslimů, téměř vzápětí začali zpochybňovat místní zákony a přinutili státní správu, aby jim začala poskytovat výhody proti místním obyvatelům.

Málokdo ovšem ví, že Evropská komise kromě oněch 2,63 % z 20 tisíc uprchlíků pro Českou republiku schválila ještě jednu kvótu, a to 2,98 % pro Českou republiku z celkového počtu legálních i nelegálních imigrantů hrnoucích se do Evropské unie. Těch bylo loňský rok 650 tisíc. V případě zavedení předpokládané kvóty by to bylo 20 tisíc a víc imigrantů každý rok pro Českou republiku. To je jedno okresní město plné islámských mladých mužů ročně. Připomínám, že většina z nich sice ovládá kalašnikov, ale nepřečte ani tečku, neumí jazyk a nezná žádné řemeslo.

Dámy a pánové, dovolte mi zdůraznit, že takový příliv muslimských imigrantů je skutečně smrtící pro celou evropskou civilizaci a že jediné systémové řešení je nulová tolerance nelegální imigrace.

A tímto se dostávám zpět k tomu, proč o těchto věcech tak široce hovořím. Pokud jde o důvěru či nedůvěru vládě, ta by se měla odvíjet hlavně od toho, nakolik vláda plní svůj program a nakolik hájí zájmy našeho národa a státu. Nikoli od výkřiků někoho, kdo má sám máslo na hlavě.

Na jednu stranu mám sice výhrady, a velké výhrady, k současné vládě, a to nejen k přístupu k imigraci, ale i k odmítnutí námi předložených zásadních zákonů, např. o referendu, které má vládní koalice dokonce v programovém prohlášení, ale ani za rok a půl nic nepředložila. Jenom plané řeči. A náš zákon přitom již před rokem odmítla. Stejně tak se to týká lichvy, kdy náš zákon, který jsem předložil loni, vláda zamítla, ale vládní poslanci sami nic nepředložili. Stejně tak mám velké výhrady k tomu, že vláda zamítla náš návrh zákona o hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků. Tato vláda také letos v únoru odmítla náš návrh zákona o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. A tato vláda také ztěžuje život živnostníkům, které já naopak podporuji, jelikož jsem již 20 let jedním z nich a aktivně na živnostenský list také podnikám. Na druhou stranu nabízená alternativa, složená z Miroslava Kalouska, ODS a pučistů z Úsvitu, není pro tuto zemi rozhodně lepší variantou.

Já s panem Kalouskem a pro pana Kalouska hlasovat nebudu. A ani ke stávající vládě absolutní důvěru nemám. Proto já i Radim Fiala za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nebudeme podporovat tohle politické divadlo a nebudeme součástí této politické komedie, a proto se při hlasování zdržíme. Svůj postoj vyjádříme konkrétně tím, že při hlasování o důvěře vládě opustíme sál, protože nebudeme hlasovat ani s vládou ani s panem Kalouskem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Okamurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasování o vyslovení nedůvěry vládě je velmi vážná věc. Já takovou věc zažívám poprvé, a proto mi dovolte, abych vrátil tuto debatu k podstatě problému.

Oligarchie, řecky oligarchía, je forma vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob, nejčastěji příslušníci nejbohatší vrstvy s politickým vlivem či příslušníci armády. Termín oligarchie může též označovat státní celek, v němž je tento typ vlády uplatňován. Název pochází ze spojení řeckých slov óligon - málo - a archó - panovat.

Podle mě žijeme v době, kterou nelze nazvat jinak než dobou razantního nástupu oligarchické vlády střetu zájmů. A síla premiéra demokratického státu, síla demokratické vlády je právě tak velká, jak dalece dokáže oligarchických tendencím čelit. Já bohužel vnímám dnešní stát jako velmi slabý, protože ani vláda ani premiér nejsou s to těmto nebezpečím čelit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP