(11.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Těch rozporů se příliš často nepotkává, nicméně jsou rozhodnutí, a zase jich tak úplně málo není, kdy skutečně obec nebo investor té stavby nevezme v potaz nebo nevyhoví námitce policie, a pak za to samozřejmě nese plnou odpovědnost. Ale zase i projektant nese plnou odpovědnost za to, co tam vymyslí, včetně dopravního značení.

Takže to, co udělal hospodářský výbor, je naprosto v pořádku. Už jenom z toho důvodu, že vždycky prioritou policie bylo - na to měla, nevím, jestli dneska v zákoně je, že má jediný parametr -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, váš čas!

 

Poslanec František Laudát: - zajišťovat plynulost dopravy a dneska už jsme někde jinde.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro pořádek se jenom ptám: v případě, že budete chtít dát nějaký procedurální návrh - ať už k vrácení garančnímu výboru, nebo jakýkoliv jiný, je důležité, aby zazněl v rozpravě, abychom pak o něm mohli dát hlasovat.

Nyní tedy pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Nedá mi to jako reakci tady na některá vystoupení. Já si myslím, že systémově je to s dálnicí naprosto stejné jako na jedničkách. Nevidím v tom žádný rozdíl. To znamená, že tady ty připomínky vidím jako liché. Mimochodem, možná jsem neměl brousit do Austrálie, tam to není na povolení, tam je to naprosto volně v tuto chvíli, to je nová informace, na některých highways je tam naprosto neomezená rychlost. Ale já bych se nekoukal ani do Austrálie ani do Ameriky. Mám zkušenosti z Kanady, kde je ale jiný systém, protože tam když jedete místo 140 160, tak policista si vás nevšimne, a jedete o 21 víc, a pak vás tam málem zavřou nebo nutí vás ležet u auta. To je jiný systém. Já bych spíš koukal do Bavorska, to je pro mě lepší vzor, do Německa, jak to dělal původně pan předseda Pilný na našem výboru, a tam si myslím, že ta možnost je.

A znovu opakuji, nemyslím si, že otázka nehodovosti se týká tohoto problému. Ta je podle mě někde jinde. Pokud by někdo měl připomínku, že auta vypouštějí víc plynů, tak to bych bral jako argument. Nikoliv nehodovost. Takže já si myslím, že ty argumenty nejsou úplně tak, jak tady byly prezentovány. Koukejme se spíš do Bavorska, já to aspoň tak dělám, protože si myslím, že všichni bychom rádi, aby Česká republika vypadala aspoň z 90 % jako Bavorsko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Kott.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych chtěl asi na začátek říct, že na hospodářském výboru k tomu byla poměrně bouřlivá debata. Teď mám samozřejmě na mysli pozměňovací návrh pana poslance Adamce o možnosti navýšit na některých úsecích a v některém časovém období na základě správního řízení rychlost o 20 kilometrů na dálnicích. Chtěl bych říci, že hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil, to tady možná ne úplně zdůraznil pan předseda hospodářského výboru, který se vůči tomu sice vymezil, nicméně hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil včetně hlasů poslanců za TOP 09, členů hospodářského výboru.

Trošku chci odmítnout námitky vůči tomuto pozměňovacímu návrhu, které se týkají zejména bezpečnosti. Chtěl bych říct, že pokud bychom chtěli řešit bezpečnost zejména na dálnicích, a to je mi líto, že právě Ministerstvo dopravy se tím hlouběji nezabývalo, tak problém samozřejmě může spočívat nebo spočívá v rychlosti v úsecích, kde to samozřejmě není dovoleno, to znamená překračování výše rychlosti.

Ale na co bych chtěl upozornit, je zejména předjíždění kamionů. Předjíždění kamionů je tak zásadní problém na dálnicích, a do těch kritických situací jsme se určitě všichni dostali, že bychom se tím měli dále zabývat. Chtěl bych tady vyjádřit naději, že Ministerstvo dopravy nad tím začne uvažovat a že v příští novele právě s touto úpravou přijde. To znamená, ta úprava by měla skutečně spočívat v zákazu předjíždění kamionů, to znamená vzájemného předjíždění kamionů. Věřím, že pokud ministerstvo přijde s takovou novelou, nalezne podporu v Poslanecké sněmovně a hlavně to bude podstatně větším přínosem pro bezpečnost na dálnicích než možnost navýšení rychlosti na 150 kilometrů v těch úsecích, které to konstrukčně i stavebně dovolují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Plzák a připraví se pan poslanec Huml. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Naprostý souhlas s mým předřečníkem. Mluvili jsme o tom na klubu. Já vidím předjíždění kamionů jako daleko větší riziko než nějakou vyšší rychlost.

Ale přihlásil jsem se proto, že jsem chtěl opravit ne nepravdu, nepřesnost svého kolegy Pilného. Ivane prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem v té Americe jezdil autem, takže s tím mám zkušenost. Tam ne že nikdo nejezdí rychle, tam všichni jedou rychle, všichni jedou 90 a 100 mil na dálnici, v těch pěti pruzích se to valí, a když jsem se ptal toho svého kolegy, který se mnou seděl v autě, který tam žije, jak je to možné, tak mi říkal: nesmíš být ten nejrychlejší. To je jedna věc. A druhá věc, nezavírá se tam za to, ale když tam pojedeš, a tys tam byl kolikrát, tak ti lidé, co tam sbírají do igelitových pytlů odpadky kolem dálnice, to jsou ti, co tam chytí, co jedou nejrychleji, anebo co jezdí v těch zakázaných carpoolech pro dva a tři více lidí. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Huml a připraví se pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji za slovo. Dobrý den. Ke kamionům budu reagovat. To stačí ošetřit dopravní značkou a můžete to udělat v podstatě už dnes bez legislativní úpravy. Stačí dát zákaz předjíždění náklaďáků, platí to k nejbližšímu vjezdu, deset kilometrů třeba. Velmi levné opatření, žádný problém. Legislativně tím špinit - myslím zákon je zbytečný.

Chci se ale vyjádřit k rychlosti jízdy. Byla doba, kdy na dálnicích bylo 90, na dálnicích se pohybovala zpravidla auta typu trabant a podobná. Pak někdo našel odvahu a zvýšil rychlost na 110, pak někdo našel odvahu znovu a zvýšil rychlost na 130. A já si myslím, že to opravdu nesouvisí s nehodovostí. Tam maximálně se může stát, že bude horší zranění, ale pravda je ta, že dnešní auta už jsou vybavena takovými, řekl bych, zádržnými systémy a vůbec bezpečnostními prvky, že nastala doba na to, aby se na některých úsecích rychlost na 150 zvýšila. A to jsem člověk, který viděl mnoho dopravních nehod, a já ten návrh podpořím, aby to na 150 bylo možné upravit. Dokonce bych chtěl i polemizovat s tou normou o tom, že naše připojovací pruhy jsou krátké. Jednak to můžete povolit pouze v levém jízdním pruhu v takovém úseku, to vám vůbec nic nebude bránit, ale současná právní úprava říká, že maximum je 130 a není možné to upravovat. Zákon vám dnes umožní to zvýšit v některých úsecích, které uznáte za vhodné, a takových úseků je mnoho. To není jenom D11, to je D5 na Plzeň, jsou tam třípruhové úseky. Já si myslím, že se rozhodně nedopustíme ničeho, když to zvýšení povolíme. A to je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vácha a připraví se pan poslanec Heger. Máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych chtěl upozornit, že zvýšená rychlost není nejčastější příčinou dopravní nehody, dokonce Policie ČR neeviduje zvýšenou rychlost jako termín, jako příčinu dopravní nehody. Na pátém místě se vyskytuje nepřizpůsobení rychlosti povaze a stavu vozovky. To, co si pletete, je možná to, že zvýšená rychlost je nejčastějším přestupkem, který policie eviduje a pokutuje. To znamená, já bych se přiklonil k tomu, abychom podpořili pozměňovací návrh pana poslance Adamce, a samozřejmě já pro něj budu hlasovat taktéž. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych si dovolil vystoupit proti možnému zvýšení na 150 kilometrů a je mi zcela jasné, že riskuji svoji pověst muže v tomto maskulinním problému, který se zde objevuje, a že riskuji svoji pověst pravicového politika. K tomu pravicovému politikovi bych řekl, že kdyby paralelně s tím pan poslanec Adamec navrhl zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, tak to bude velmi adekvátní, protože míra úrazů samozřejmě nezáleží jenom na rychlosti, ale záleží také na kvalitě silnic a záleží na rychlosti v tom směru, že čím rychlost je vyšší, tím je příslušné polytrauma, které naše medicína umí léčit, ale velmi draho, tak tím je to polytrauma těžší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP