(12.00 hodin)
(pokračuje Heger)

A pokud jde o bezpečí, jsem přesvědčen, že bezpečí nezáleží na absolutní rychlosti, ale na rozdílu, v jakém se jezdí v jednotlivých pruzích. A jestliže jede v jednom pruhu kamion, který jede maximálně 90, nebo kolik je ten limit, a v druhém pruhu budou jezdit všichni ostatní 150, tak v tomhle tom rozdílu to nebezpečí extrémně vzroste, protože při té stopadesátce se za vámi to auto objeví tak rychle, že ani nestačíte mrknout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Poslanci Leošovi Hegerovi. Spustil další linii faktický poznámek. První se přihlásil k faktické poznámce pan kolega Jiří Koskuba, připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, patřil jsem k těm, který nikdy nechtěl ve Sněmovně kolegy omezovat v diskusi. Nicméně chci vás poprosit o jednu věc. Jsme ve třetím čtení. Slyším tu dva názory - jedni lidé s tím zásadním pozměňovákem souhlasit nebudou, jiní s ním souhlasí. Neurazte se, můžeme vystoupit všichni, říci, kdo souhlasí, kdo nesouhlasí. Ale on existuje takový zvyk - až budeme hlasovat, tak zmáčkneme čudlík. Ti, co s ním souhlasí, zmáčknou čudlík zelený, ti, co s ním nesouhlasí, zmáčknou čudlík červený. (Smích v sále.) A na té tabuli uvidíme, kdo má jaký názor. (Potlesk.)

Buďte tak laskaví, pojďme hlasovat. Ti, co se těší, že budou moct po dálnici frčet už legálně stopadesátkou - takže budou jezdit 180. Protože já po dálnici taky jezdím a připadám si ve 130 někdy jako idiot v tom pravém pruhu. Takže tím umožníme, že začneme jezdit 200. A pak sami uvidíme, co to s lidmi udělá. Zpochybňujeme tu očkování, tak proč bychom jim nedovolili jezdit ta dvě kila, že ano. Je nás moc a tak aspoň se to vyřeší. (Hlasitý smích v sále.)

Ale prosím vás, pojďme už hlasovat. Čas letí a za chvilku bude volební blok. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Koskubovi. Pan kolega František Vácha si svou faktickou poznámku zrušil, čili vyslechl vaše prosby, pane kolego. Takže můžeme tedy přistoupit k tomu, že bychom uzavřeli rozpravu ve třetím čtení. Případně mačkejte tlačítka, nikoliv čudlíky, ale to jenom abychom dali zadost jazyku českému.

Prosím teď zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. O totéž žádám pana ministra. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Dovolím si vás seznámit s usnesením hospodářského výboru z jeho 20. schůze z 15. dubna, kdy projednával sněmovní tisk 374 jako garanční výbor, to znamená včetně pozměňovacích návrhů po druhém čtení.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 374/3 v následujícím pořadí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane zpravodaji. Jenom bych chtěl vědět, jestli v rozpravě - protože jsem nebyl u všech vystoupení - jestli v rozpravě padl nebo nepadl návrh podle § 95, tzn. vrácení zákona do druhého čtení, protože v rozpravě to musí padnout a musí být jako procedurální návrh. A o tom bychom případně měli hlasovat.

 

Poslanec Karel Šidlo: Rozumím, omlouvám se, ale dostal jsem se v podstatě k tomu tisku 374/3, který nám říká, že v průběhu projednávání návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. A ve třetím čtení návrh byl podán na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji, pane zpravodaji. Čili to bude první věc, se kterou se musíme procedurálně vypořádat. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Tento procedurální návrh, který by znamenal ukončení třetího čtení a opakování čtení druhého, rozhodneme bezprostředně, jakmile se ustálí počet přítomných.... Myslím, že už to nepřibývá, můžeme.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39. Z přítomných 165 pro 34, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Takže nyní skutečně k proceduře, která byla navržena hospodářským výborem.

Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9 a A10 společně, protože se jedná o jednotlivé body usnesení hospodářského výboru, které mají kladné vypořádání předkladatele.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu A3 a to je opět pozměňovací návrh, který je součástí usnesení hospodářského výboru, který ho přijal, ale má negativní stanovisko předkladatele.

Podobně je na tom třetí hlasování, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A8 a A11 společně, protože se týkají stejné problematiky a mají opět negativní stanovisko předkladatele.

To je vypořádání všech pozměňovacích návrhů, které jsou součástí usnesení hospodářského výboru.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pana poslance Birkeho pod písmenem B1, potom pod písmenem B2 a B3, každé samostatně.

Další pozměňovací návrhy pana poslance - je to můj kolega, já si teď nemůžu vzpomenout - Šenfelda jsou pod písmenem C1 a C2. Hlasovalo by se společně.

Potom jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Korteho pod písmeny D1 a D2. Hlasovalo by se společně.

Poslední hlasování o pozměňovacích návrzích by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pana Stanjury, potažmo pana kolegy Adamce pod písmenem E.

A závěrečné hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to máme cca deset hlasování. Nyní žádá ještě o slovo pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. K proceduře hlasování, pane předsedo, ano? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Nejenom kvůli tomuto návrhu zákona, ale i kvůli jiným, které budeme projednávat, doporučuji, abychom o usnesení garančního výboru hlasovali jako o celku bez ohledu na stanovisko předkladatele, protože jedna věc je stanovisko předkladatele, to tady pan ministr řekne, ale garanční výbor podle mě má usnesení výboru posoudit jako celek. Takže navrhuji, abychom o bodech A1 až A11 hlasovali v celku, ne na čtyřikrát, jak navrhoval pan zpravodaj. To je protinávrh k proceduře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme o protinávrhu k proceduře. To znamená místo tří hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A by bylo jedno hlasování. Rozumíme si všichni? (Souhlas z lavic.) S tím se vypořádáme hlasováním, nebudeme o tom diskutovat.

 

Hlasování číslo 40 jsem zahájil. Kdo je pro pozměňovací návrh k proceduře podle pana kolegy Stanjury? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40. Z přítomných 172 pro 56, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou navrhl zpravodaj, v hlasování 41. To jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru, která je navržena - cca devět hlasování a závěrečné hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41. Z přítomných 172 pro 163, proti nikdo. Procedura byla schválena a budeme tedy postupovat podle návrhu zpravodaje.

 

Prosím, pane zpravodaji, první stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP