(11.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Chtěl bych říct, že ne všechny české dálnice jsou dálnice D1 v těch rozkopaných úsecích, nebo opravovaných, jak jsme na to zvyklí, většina z nás, co jezdíme z Prahy do Brna. Není to tak. Můžeme porovnávat nové úseky, nové výstavby, které jsou srovnatelné s německými dálnicemi. Já si myslím, že ten důvod tady je, proč povolit případné zvýšení za ideálních podmínek této rychlosti.

A musím tedy říct, že - a teď to bude ode mě možná vůči vám nefér, ale kdo jezdíte po dálnicích, po těch pěkně udělaných, nových dálnicích, já třeba po nových úsecích D11, sáhněte si do svědomí, kdo jedete 130. Sáhněte si do něj. Protože ty úseky k tomu přímo svádějí a žádná vyšší nehodovost stejně není.

Já bych poprosil, abyste podpořili i přes nesouhlas pana ministra tento pozměňovací návrh, protože konečně dáme možnost s tím pracovat do budoucna. Neznamená to automatické zvýšení, je to pouze možnost, tak toho využijme na tom dnešním jednání a schvalme to!

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji několik faktických poznámek - pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já mám takovou sémantickou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Kudela. On říká: já bych chtěl, aby byla zachována koordinační role policie. Proti tomu se nedá nic namítat. Ale současně chce a navrhuje, aby stanovisko policie bylo závazné. To ale pak není koordinace. To se prostě vylučuje ve významu těch slov. Když něco koordinuji, tak mám několik stanovisek a nějak rozhodnu. Pokud jeden z těch účastníků má právo veta, tak ten rozhoduje a nic se nekoordinuje. Já myslím, že to je poměrně jednoduché, pokud se podíváte na význam slov.

A teď k podstatě té věci. Já naopak podporuji návrh hospodářského výboru, který to právo veta policii nedává. Protože to bychom museli změnit zákon. Ať to tedy nedělají správní úřady, ať to dělá policie, a pak je to v pořádku. Pokud to dělají správní úřady, tak jedno ze stanovisek, které si vyžádají, je stanovisko policie, a my mnozí, kteří jsme na těch radnicích působili, tak víme, že je velmi složité pro správní úřad zdůvodnit rozhodnutí, které jde proti doporučení policie. Ale ta možnost existuje. A ti úředníci opravdu velmi váží, zda to rozhodnutí policie budou akceptovat, nebo ne, a není to žádný masový příběh toho, že oni neakceptují a dělají si co chtějí. Protože oni nesou odpovědnost za to rozhodnutí, ne policie.

Takže já se naopak domnívám, že návrh hospodářského výboru je rozumný. Já už jsem to avizoval ve svém prvním vystoupení, náš klub bude podporovat všechny pozměňovací návrhy, které doporučil garanční výbor, proto jsme si ty garanční výbory také zřídili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl nebojově plédovat za ten návrh pana kolegy Stanjury vrátit tento návrh zákona do druhého čtení, přestože i hlasy opozice směřuje tento návrh ke schválení.

Ale myslím si a z praktické zkušenosti vím, že je daleko efektivnější z hlediska vynakládání finančních prostředků, když správy a údržby silnic krajů mohou být zapojeny do toho konkurenčního prostředí. Myslím si, že by stálo za to, abychom tuhle možnost do zákona dali, ať kraje mají možnost se podílet na správě a údržbě silnic na státních - výhradně státních komunikacích. Ve Středočeském kraji to tak je už dvanáct nebo jedenáct let, a podíváte-li se např. na výdaje v oblasti opravy komunikací, Středočeský kraj, ač má nejvíce komunikací ze všech krajů v České republice, je výrazně nejlevnější, co se týká správy a údržby silnic v přepočtu na jeden kilometr.

Proto prosím o podpoření návratu do druhého čtení s tím, že jsem přesvědčen, že by výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj si iniciativně měl zejména tu záležitost možnosti zapojení správy a údržby silnic na krajích do procesu údržby na státních komunikacích otevřít. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvu, která ke mně dorazila, a to je, že dnes od 11.10 do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler.

A protože máme 11.44... (Hlas mimo mikrofon) Ano, volební bod je až na 12.45, správně.

Mám zde ještě další faktické poznámky. Udělím slovo nejprve panu poslanci Pilnému, poté pan poslanec Šidlo, poté faktická poznámka pana poslance Laudáta. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, když tedy Sněmovna vykládá to třetí čtení tak volně, jak tady je, tak si dovolím vystoupit také k faktické poznámce. Ta se týká toho potenciálního zvyšování rychlostí.

Když se podíváte na statistiku nehod, tak rostou, silnice v České republice rozhodně neskýtají nějaký podklad pro nějakou benevolenci, a argumenty, že porsche v Austrálii může jezdit 300 kilometrů na zvláštní povolení, mě přesvědčí stejně tak málo, jako že dálnice D11, po které také jezdím, svádí k vyšší rychlosti. Když budete jezdit po amerických dálnicích, tak skoro každá dálnice vás svádí k vyšší rychlosti a nikdo tam tak nejezdí, protože za to jde do vězení. To je úplně jiný problém. Takže já jsem z důvodu bezpečnosti a z důvodu stavu českých silnic na hospodářském výboru hlasoval a tady budu také hlasovat proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože je příliš nebezpečný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také připojit malou poznámku.

Zpravodaj garančního výboru podle nového jednacího řádu to nemá příliš jednoduché, takže ta moje vystoupení jsou limitována usnesením hospodářského výboru, ale rád bych tady před vámi na plénu veřejně zopakoval to, co jsem říkal na hospodářském výboru při projednávání a přípravě třetího čtení tohoto tisku.

Je to právě pozměňovací návrh pana kolegy Adamce, kdy jsem říkal jednoznačně, že v podstatě filozofie českého zákona ohledně limitů rychlosti na komunikacích je vázána vždycky kategorií komunikace jako rychlost maximální. To nelze porovnávat s Chorvatskem ani s Německem, kde ty parametry jsou postaveny úplně jinak, a my tady vlastně tímto pozměňovacím návrhem prolamujeme tento limit směrem nahoru. Logické je, když dopravní značky snižují rychlost z důvodů ať už krátkodobých, nebo dlouhodobých závad nebo jiných technologických problémů na konkrétní komunikaci, ale ne tak, abychom dopravními značkami zvedali rychlost přes stanovené limity podle kategorie komunikace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Adamec. Pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou chce vystoupit? se táži. (Ano.). Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych tady varoval před tím, co tady říkal pan poslanec Kudela, protože to se vracíme - a my víme v hospodářském výboru moc dobře, co děláme. To se vracíme skutečně o řadu a řadu let zpátky. Protože byl to odvěký souboj po roce 1990, kdy policie byla dotčeným orgánem v tomto rozhodování, ale běžná praxe ve světě je, že stavby i dopravní projekty včetně značení samozřejmě dělají dopravní inženýři. Ti jsou na to školení, ti to studují. A jestliže se vrátíme zpátky, tady jim nikdo nebere, policii, aby řekli svůj názor, ale skutečně jsou to starostové obcí a měst, kteří zodpovídají za to, jak se lidem v obci žije. Nikdo tady neomezuje práva státu, pokud jednička silnice prochází obcí, nicméně skutečně tam potom můžou dělat dílčí opatření, ale také potom investor si nese zodpovědnost za to, co tam jeho inženýři napáchali. Takže to je naprosto v pořádku. Byl to i odvěký spor v Praze až do jedné události, kdy skutečně policista zasáhl do řídicího systému individuální dopravy způsobem, že zkolabovala půlka Prahy, a nechci se tady dál o tom dál šířit. A po mnoha a mnoha letech dohadů policie má řešit porušování zákonů a vyhlášek na komunikacích, ale nemá být tím rozhodujícím orgánem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP