(10.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já dám samozřejmě přednostnímu právu slovo. Ale dříve než tak učiním, jenom upozorňuji, že jsme uzavřeli obecnou rozpravu. Mám zde evidenci dvou přednostních práv, to je pana poslance Stanjury a pana poslance Kučery, a eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Farského, kterou nemohu připustit, protože je rozprava uzavřena. Tak jenom abychom učinili těmto formalitám zadost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, jestli pan ministr financí nechtěl poslouchat, anebo neposlouchal. On říká 2014. Já jsem mluvil ke dvěma, k oběma letům a říkal jsem úplně jasně, že pokud se to pozitivně projevilo v roce 2014, tak se ty samé faktory negativně projeví na roku 2015. To je to samé, co jste říkal vy, až na to, že já to nepovažuji za politiku, ale za seriózní konstatování věci. Protože pokud to pomohlo roku 2014 a teď vás to doběhlo, a vy to přiznáváte, v roce 2015, a já to říkám taky, že to bude mít negativní vliv na výsledek roku 2015. Ta vaše pohádka o tom, jak jste snížil dluh, prostě nemá reálný základ. Ano, vy jste snížil stav finančních rezerv. To je pravda. Ale vy jste vyrobil dluh 78 nebo 105 miliard a přitom jste absolutní zadlužení snížil. Každý, kdo studoval matematiku nejpozději v druhém ročníku základní školy ví, že to není možné.

V tom zákoně o finanční ústavě, který předkládáte, taky říkáte, že ten dluh vůči HDP bude očištěn o stav finančních rezerv, a je to dobře. Protože je na politické úvaze ministra financí či vlády, jestli ty rezervy budou mít 10 miliard, 50 miliard nebo 100 miliard. Ale reálně to neovlivňuje celkové zadlužení veřejného sektoru vůči HDP. Takže kdybyste říkal snížil jsem rezervy, protože považuji finanční situaci České republiky, a to zejména díky předchozím vládám, za stabilní a nepotřebujeme udržovat velkou rezervu, tak máte pravdu. A my to nijak nekritizujeme. To, že jste ty peníze uložil a vydělaly 260 milionů korun, taky nekritizujeme. Protože když snížíte rezervy, tak s těmi penězi můžete pracovat, případně můžete pracovat s ostatními penězi, které patří státu a jeho organizačním složkám. Takže nebraňte se kritice, která není. V tom jsme vás naopak pochválili. Ale nejste první ministr financí, který to dělá. Nejste první ministr financí, který snížil stav finančních rezerv státu. To samé provedla naše vláda v roce 2013. A z toho statistického úřadu, kdo chce z kolegů poslankyň a poslanců, mohu předat kopii toho, kde je přesně vidět, o kolik se snížily finanční rezervy, v kterém roce 2013, 2014, kolik byl dluh státního rozpočtu, jaké byly dluhy ostatních institucí, které se započítávaly do veřejného dluhu, kolik se na tom celkovém zadlužení České republiky podílely obce a kraje. Je to jednoduché. Takže ten zázrak, že mám dluh minus 80 miliard za jeden rok a přitom celkově jsem ho snížil, je v tom, že se pouze snížil stav finančních rezerv. Nic jiného.

Kolik se vybere za tabák, teprve uvidíme. Vy sám jste musel přiznat chybu, že jsme mohli mít od 1. ledna zdaněné tabákové listy, jak jsme navrhovali my z opozice. Tehdy jste se smál. Dneska jste to předložil a my říkáme dobře a budeme to podporovat, nebude to mít tu logiku "když to bude vláda, jsme proti, a když to navrhuje opozice, jsme pro", ale je tam zpoždění šest měsíců minimálně. Ještě nevím, jak ten zákon, jak rychle bude projednán a přijat. A taky se zvýšila sazba spotřební daně u tabáku. Tak je logické, že pokud nepoklesne spotřeba cigaret a tabákových výrobků, že ten výnos bude vyšší. A to předzásobení, máte pravdu. V roce 2014 je to plus, v roce 2015 je to minus pro celkový výsledek státního rozpočtu. Ale je to korektní říkat. A já jsem říkal oba dva roky. Takže jsem nekritizoval oba dva roky současně.

Takže je to velmi jednoduché a vystupuji tady věcně s čísly a fakty a s politickou debatou to nemá nic společného. Jenže vy každou otázku - otázku! - považujete za politický útok. A když je otázka, tak čekám odpověď a podle té odpovědi buď se s tím ztotožním, řeknu máte pravdu, nebo řeknu ne, nesouhlasím, my to vidíme jinak. To není žádný politický útok, žádná politická debata. A jediné, co jsem vám vyčítal, že ty vlivy, které přiznáváte v únoru a v březnu a jsou objektivní, že jste to neuváděli v okamžiku, kdy jste prezentovali vynikající výsledek 78 miliard minus v roce 2014. To je všechno. Nebudu používat silnější slovesa, použiji klidně to slovo prezentování. Kdo chce, si může najít tu tiskovou konferenci ve videoarchivech, na různých serverech a může sám posoudit, zda to bylo suché prezentování, nebo se někdo pochválil, jak to řídil výborně, jak to výborně dopadlo. To už nechám na individuální úvaze každého z vás či diváků či voličů, aby se na to podívali.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru s přednostním právem.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Zlepšený výběr daní. Tato vlajková loď ministra Babiše jde dramaticky ke dnu. To jistě všichni víme. Neschopnost ministra Babiše vybírat daně je zcela evidentní. A potvrdí mi ji všichni, kteří spravují městské rozpočty. Jistě všichni víme, s jakým propadem příjmů se městské rozpočty a obecní rozpočty vypořádávají v letošním roce. Jenom v Lounech máme minus 14 milionů propadu v rozpočtu za první čtvrtletí díky neschopnosti ministra Babiše vybírat daně. V ničem jiném to není. Já bych poprosil skutečně ministra Babiše, aby se do těch obcí rozjel a zkusil jim tu pohádku o těch karuselech popovídat, aby jim vysvětlil něco o karuselech, o Kobře, protože my se dnes a denně na té obci musíme srovnávat s dramatickým propadem příjmů, který není zaviněn ničím jiným než neschopností ministra Babiše vybírat daně. A to nejsou jenom obce, samozřejmě. Podobný problém mají například v Ústeckém kraji, co se týká platby za sociální služby. Tam nám mohou potvrdit, v jaké dramatické a složité situaci jsou organizace, které poskytují sociální služby a které nedostaly peníze, které jim slíbil ministr Babiš, protože opět nejsou peníze díky nízkému výběru příjmů za první čtvrtletí, samozřejmě podotýkám letošního roku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už mám jenom jednu krátkou poznámku. Pan ministr financí říká: já za to nemůžu, že Česká republika má špatné účetnictví, nejsou (nesrozumitelné) účty a podobně.

Pane ministře, už jste 15 měsíců členem vlády a mohl jste navrhnout změny legislativy. To jste mohl říkat první den nebo první týden, možná první měsíc po nástupu do funkce. Po 15 měsících říkat já za to nemůžu - no už za to můžete i vy! Nejen vy, ale i vy! Kolik legislativních návrhů jste předložil, aby se ta situace, kterou kritizujete a dejme tomu, že oprávněně, změnila? Podle mých informací ani jeden.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní závěrečné slovo pana zpravodaje Volného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Já nemohu nereagovat na pár věcí, zejména na kolegu Kučeru, který populisticky a naprosto nekorektně se ohání slovy "všichni víme". Jestli jde ke dnu výběr daní pana Babiše, já to nevím. Prosím vás, vynechte mě z toho všichni víme. Je to velice populistické a je to nefér.

Pak bych se chtěl jenom krátce zmínit. Pan kolega Stanjura tady mluvil o finančních rezervách. Já si myslím, že finanční rezervy v tom smyslu, které tady byly, je velice nadnesené. On tady začal říkat ano byly 20 miliard, 50 miliard nebo 100 miliard. Měl pokračovat. Bylo tady 200, více než 200 miliard leželo ladem za nula úrok, které stárly a ztrácely hodnotu inflací, akorát se s těmi penězi začalo pracovat. To nebyla finanční rezerva, ale byly to peníze, které naprosto bohapustě ležely a nepracovalo se s nimi. To je vše.

Já jenom v závěrečné řeči prosím tuto Sněmovnu, aby toto usnesení rozpočtového výboru přijala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu zpravodaji. Pane poslanče Stanjuro, mohu otevřít podrobnou rozpravu? Ne. Tak dobře. S přednostním právem. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP