(10.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A já už jsem včera říkal, pan ministr tu nebyl, když jsem reagoval na jeho závěrečné vystoupení k některému z bodů, kdy říkal, že vy nechcete bojovat s karusely. Já jsem říkal, že je to lež, že se smějeme pouze tomu, že to používáte vždycky, když jste v nějaké důkazní nouzi nebo když neumíte odpovědět na konkrétní otázku, tak říkáte: já bojuji s karusely. Jinak je to chvályhodné, protože tam jsou opravdu velké úniky. Nicméně jediný hmatatelný výsledek boje s karusely v roce 2014 byl, že se zadrželo 11 mld., které se vyplatí v roce 2015. Nic jiného.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a mám zde faktickou poznámku pana poslance Fiedlera a poté faktickou pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jen krátce zareaguji na to, co tady před chvílí říkal předřečník kolega poslanec Stanjura. Na tabuli o projednávaném bodu sice svítí státní rozpočet za první pololetí 2014, ale já bych se tedy dotkl toho, co už kolega Stanjura zmínil. Velmi podobné je to s výběrem nebo prostě se započítáním dříve přijaté platby za inkaso, za to, kdy se obchodníci předzásobili tabákovými výrobky. Takže výsledky, celkový deficit za rok 2014, kterým se opět pan vicepremiér Babiš tak holedbá, jak dosahuje skvělých výsledků, je poměrně výrazně zkreslen částkou asi 16 mld. korun, které do státního rozpočtu připluly už na konci roku 2014 a nepřipluly na začátku roku 2015, jak původně bylo očekáváno, takže i proto je současný nižší výběr daní, a to je další zkreslení údajů o hospodaření této republiky, kterými se ministr financí holedbá, jak skvělé hospodářské výsledky má, protože těch 16 mld. za ty cigarety mu připlulo o kvartál dříve. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, protože jsem zase slyšel číslo 13 mld., pan kolega Stanjura říká 11, někdo říká 12, tak já bych se chtěl ve vší slušnosti pana ministra financí zeptat, jaké to číslo je neoprávněně zadržených financí v tom loňském roce a kolik jste tedy museli vrátit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana zpravodaje, který se též hlásí k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den. Já nemohu než zareagovat na pana kolegu Fiedlera. On tady zase používá silná slova a dělá tady rétoriku pro svůj další politický vývoj. Pan ministr se neholedbá tím, že se předzásobili tabákoví prodejci a tím zkreslili posun. On konstatuje skutečnost. On nemohl to předzásobení zakázat, prostě to tak je a on tu skutečnost konstatuje. Je otázka jiná zadržení těch plateb. To mělo také svůj důvod, prověření těch transakcí, nicméně u těch tabákových výrobků je to úplně o něčem jiném. Já bych prosil prostřednictvím paní předsedající, když pan kolega Fiedler bude vystupovat, ať to má aspoň hlavu a patu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že to sloveso - nemusíme říct "holedbal", můžeme říct "pochválil se" nebo něco, ale to vystoupení mělo hlavu a patu v otázce těch čísel. Pan poslanec jenom říkal fakta, která v lednu, v únoru, v březnu, v každé měsíční zprávě o plnění státního rozpočtu uvádí samo Ministerstvo financí. Pan zpravodaj zase má pravdu, že je to naprosto legální a legitimní, to jsme úplně ve shodě. Nejsme ve shodě - a byl to pan ministr financí, který se chválil či holedbal, když v lednu byly výsledky hospodaření státu za rok 2014, a neřekl 8,5 mld. plus ČTÚ minus 11, 12 nebo 13 mld. zadržená vratka DPH a nějakých 15-16 mld. předzásobení na tabáku, což samozřejmě bude mít vliv na plnění daňových příjmů v roce 2015. Na tom se přece shodujeme. Jestli budeme říkat pochválil, dal zprávu, holedbal, tomu rozumím, to je subjektivní, ale reálně, kdybychom tyto tři vlivy sečetli a řekli, jak to vlastně bylo bez těch mimořádných věcí, a to jsou ty tři věci, tak když to sečtete, tak je to nějakých 35 mld. nebo 37 a ten výsledek je o 50 % horší, než se kterým se pochválil pan ministr Babiš někdy 5. ledna letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s faktickou k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Jen krátce zareaguji. Ano, je to faktické konstatování faktů. To prostě takto nesl čas a není to nějaké chybné vykázání. Ale to, co říkal pan kolega Stanjura, to řekl velmi správně a s tím se naprosto ztotožňuji, protože potom, když se reálně podíváme na ty výsledky, očistíme si to, dáme si tam ta zohledňující fakta, která ovlivnila to celkové číslo, ten celkový deficit na konci roku, tak ukazuje trošku jiný výsledek hospodaření nebo jiný úspěch v tom hospodaření, než bylo - použiji slovo prezentováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra, zda chce závěrečné slovo. Prosím. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. No, měli byste se domluvit, co vlastně chcete kritizovat. Buď 2014, nebo 2015. Já za to nemůžu, že náš stát má jednoduché účetnictví, a taky nemůžu za to, že jsem převzal Finanční správu v rozkladu, kterou si Kalousek zprivatizoval s Knížkem, kde byl zákaz kontrolovat, kde někdo zpronevěřil asi 100 mil. korun na IT. My jsme podali trestní oznámení. A proč Finanční správa v Praze nekontrolovala, proč tady jednou za 200 let někdo chodil na kontrolu? To nejsou neoprávněně zadržené peníze, to jsou oprávněně zadržené peníze. Oprávněně! Proto i čtrnáctkrát zasahovala Kobra a zadržela 2 mld. Proto ty karusely, kterým se smějete, těch 100 mld. ročně, o které nás tady okrádají organizované skupiny. Vždyť se zeptejte, jak jste spravovali tu Finanční správu. Pokud minulý rok byl zkreslen, tak potom to musíme přenést do tohoto roku. A pokud si očistíme dva měsíce na DPH od těch vlivů, tak jsme vybrali o 2 mld. více daní. Já nemůžu za to, že stát nemá podrozvahy jako normální firma, to není můj problém.

Takže faktem je, že poprvé od roku 1995 jsme absolutně snížili dluh. Absolutně! O 20 mld. A to je fakt, to je číslo. A snížili jsme, i kdyby byla pravda, co říká pan Stanjura, že deficit byl 100 mld., tak je to stále méně než 112. Taky jsme poprvé začali řídit cash-flow tohoto státu.

Takže je potřeba si říct, co vlastně chcete, jestli kritizujete 2014, ano, tabák, předzásobení 16,7 mld., ale my na tom tabáku tento rok vybereme absolutně o 2 mld. více. Takže rozpočet, tak jak jsme ho naplánovali, splníme. Já se ničím neholedbám. Já jenom konstatuji, já jenom žasnu, jak je stát organizován, jak funguje a v jaké kondici jsem převzal Finanční správu a Celní správu. Takže musíte se shodnout, co vlastně chcete, jestli kritizujete 2014, nebo 2015, ale pokud by byla pravda, co říká pan Stanjura, tak potom v tom roce 2015 to musíme taky zohlednit.

Já myslím, že je to zase nějaká politická debata, ale ta čísla jsou jasná. Poprvé jsme snížili dluh, ušetřili jsme lepším investováním cash-flow státu ty stovky miliard, co tam ležely ladem, já jsem je proměnil na výnos 260 mil. korun, že jsem je ukládal, že jsem je investoval a že jsme snížili úroky minulý rok o 3 mld. A pokračujeme dále. Dokonce se možná teď povede a budeme emitovat možná nějaký dluhopis za nulu, nula kupon. Takže já si myslím, že ty výsledky jsou dobré. Nikdo se neholedbá, to je jenom konstatování. A proto mým cílem je snižovat saldo, snižovat zadlužení. A proto v tom chceme i pokračovat. A ta vaše kritika. Ano, můžeme si to očistit, ale potom si musíte vybrat, jestli budete kritizovat 2014, nebo 2015. Oba nejde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP