(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Zahajuji odpolední část jednání Poslanecké sněmovny, a než přistoupíme k bodu 135, což jsou ústní interpelace, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, já vám pěkně děkuji. Přeji do prořídlých řad odpoledních naší Sněmovny hezký den.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní vás tedy seznámím s výsledky všech volebních bodů a jednotlivých voleb, které jsme realizovali dnes v polední pauze. Předešlu nebo naznačím, že jsme nebyli v těch volbách příliš úspěšní a že jsme v řadě případů nezvolili, ale tak už to bývá. A teď tedy budu konstatovat fakta.

Ve všech volebních bodech bylo vydáno i odevzdáno 148 platných hlasovacích lístků. Kvorum voleb tedy bylo 75, kvorum nutné pro zvolení daného kandidáta nebo kandidátky.

 

97.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Meziparlamentní unie - 2. kolo

První volba byla stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Poslanec Stanislav Grospič získal 66 hlasů a Jaroslav Lobkowicz 56 hlasů. Nebyl tedy zvolen nikdo. Připomenu, že toto už bylo druhé kolo tajné volby, tzn. tím, že nikdo zvolen nebyl, tato volba v tuto chvíli končí, je uzavřena a volební komise bude vyhlašovat úplně od začátku novou lhůtu na nové nominace. Je to tedy do Meziparlamentní unie.

 

98.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Další volba se týkala vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Navržen byl pouze pan poslanec Stanislav Grospič. Ten získal 69 hlasů, takže ani v tomto případě nebylo dosaženo kvora a zvoleno nebylo. U této volby se bude opakovat, tedy proběhne druhé kolo, do kterého postupuje právě Stanislav Grospič.

 

99.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě
a realizaci stavby dálnice D47

Třetí volba se týkala předsedy oné komise pro D47. Pro poslance Jana Birkeho bylo odevzdáno 43 hlasů, pro Stanislava Pflégra 68 hlasů. Takže ani v tomto případě nebyl nikdo zvolen. I zde vyhlásíme druhé kolo a postupují oba kandidáti, tedy Jan Birke i Stanislav Pfléger.

 

100.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Čtvrtá volba, to byla ta náročná, to bylo oněch 25 jmen do Rady Státního fondu kultury České republiky. Byť jmen a kandidátů bylo hodně, tak jsme museli zachovat parametry tajné volby, tzn. můžeme zvolit pouze toho, kdo získá nadpoloviční počet hlasů. Stal se jím pouze jeden kandidát a byl to pan Jiří Dědeček. Ještě jednou zopakuji - Jiří Dědeček byl zvolen, získal 78 hlasů.

Podle ustanovení tajné volby do druhého kola postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst, takže náhodou to vychází na oněch 24. Takže všech 24 jmen v uvozovkách neúspěšných v prvním kole postupuje do druhého kola.

 

101.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

A konečně pátá volba, ta se týkala oné Dozorčí rady Vinařského fondu, kde jsme ze šesti kandidátů vybírali tři členy. Tak i v tomto případě byl aspoň jeden úspěch a v prvním kole byl zvolen Josef Vozdecký. Pan poslanec Vozdecký získal 90 hlasů (potlesk), takže pod čarou poměrně významnou převahu.

Tady bych asi měl přečíst výsledky všech kandidátů: Petr Adam 47 hlasů, Petr Bendl 33 hlasy, Jaroslav Faltýnek 68 hlasů, Herbert Pavera 36 a Josef Valihrach 41 hlas.

Takže rekapitulace této volby: V prvním kole byl zvolen Josef Vozdecký s 90 hlasy a do druhého kola postupuje Jaroslav Faltýnek se 68 hlasy a Petr Adam se 47 hlasy.

A poslední informace, kolegyně a kolegové, je organizační. V tuto chvíli předpokládám, že volební komise vypíše ona druhá kola příští týden opět na čtvrtek na 12 hodin a 30 minut, pokud nedojde k nějakému jinému požadavku od předsedů poslaneckých klubů.

Je 14.30, já končím volební body a rád předávám slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise. Přes neúspěch v mnoha oblastech té volby jsem rád, že Sněmovna má svého zástupce ve Vinařském fondu. To je velmi dobrá zpráva.

Než přikročíme k interpelacím na pana premiéra, přečtu ještě omluvy. Paní poslankyně Nytrová prosí o zrušení omluvy z dnešního jednání od 14.30. Dále pan poslanec Soukup se omlouvá dnes od 14.25 ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Kristýna Zelienková se omlouvá dnes mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Ivan Gabal se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá dnes od 14.30 do 19 z důvodu jednání.

 

A teď už přistoupíme k bodu

 

135.
Ústní interpelace

Přistoupíme k bodu 135, jímž jsou ústní interpelace na pana premiéra Bohuslava Sobotku.

Jako první bude interpelovat pan poslanec Miroslav Kalousek pana premiéra ve věci stavu přípravy operačních programů Evropské unie a finanční periody. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, vláda České republiky vyhlásila čerpání ze strukturálních fondů jako jednu ze svých hlavních priorit a není důvod, aby v tomto případě opozice oponovala. Ano, domníváme se to samé. Nicméně uběhl rok první plánovací periody 2007 až 2020 a uběhl první rok vaší vlády a dosud není uzavřen v diskusi s Evropskou komisí jeden jediný operační program. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP