Čtvrtek 4. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

101.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

A konečně pátá volba, ta se týkala oné Dozorčí rady Vinařského fondu, kde jsme ze šesti kandidátů vybírali tři členy. Tak i v tomto případě byl aspoň jeden úspěch a v prvním kole byl zvolen Josef Vozdecký. Pan poslanec Vozdecký získal 90 hlasů (potlesk), takže pod čarou poměrně významnou převahu.

Tady bych asi měl přečíst výsledky všech kandidátů: Petr Adam 47 hlasů, Petr Bendl 33 hlasy, Jaroslav Faltýnek 68 hlasů, Herbert Pavera 36 a Josef Valihrach 41 hlas.

Takže rekapitulace této volby: V prvním kole byl zvolen Josef Vozdecký s 90 hlasy a do druhého kola postupuje Jaroslav Faltýnek se 68 hlasy a Petr Adam se 47 hlasy.

A poslední informace, kolegyně a kolegové, je organizační. V tuto chvíli předpokládám, že volební komise vypíše ona druhá kola příští týden opět na čtvrtek na 12 hodin a 30 minut, pokud nedojde k nějakému jinému požadavku od předsedů poslaneckých klubů.

Je 14.30, já končím volební body a rád předávám slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise. Přes neúspěch v mnoha oblastech té volby jsem rád, že Sněmovna má svého zástupce ve Vinařském fondu. To je velmi dobrá zpráva.

Než přikročíme k interpelacím na pana premiéra, přečtu ještě omluvy. Paní poslankyně Nytrová prosí o zrušení omluvy z dnešního jednání od 14.30. Dále pan poslanec Soukup se omlouvá dnes od 14.25 ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Kristýna Zelienková se omlouvá dnes mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Ivan Gabal se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá dnes od 14.30 do 19 z důvodu jednání.

 

A teď už přistoupíme k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP