Čtvrtek 4. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

100.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Čtvrtá volba, to byla ta náročná, to bylo oněch 25 jmen do Rady Státního fondu kultury České republiky. Byť jmen a kandidátů bylo hodně, tak jsme museli zachovat parametry tajné volby, tzn. můžeme zvolit pouze toho, kdo získá nadpoloviční počet hlasů. Stal se jím pouze jeden kandidát a byl to pan Jiří Dědeček. Ještě jednou zopakuji - Jiří Dědeček byl zvolen, získal 78 hlasů.

Podle ustanovení tajné volby do druhého kola postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst, takže náhodou to vychází na oněch 24. Takže všech 24 jmen v uvozovkách neúspěšných v prvním kole postupuje do druhého kola.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP