(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte jen krátkou reflexi k mému předřečníkovi. Pane poslanče, ve vší úctě, teď neprojednáváme otázku nezaměstnanosti, teď je prostě interpelace na konkrétní personální krok, tedy v širším slova smyslu na personální politiku ministra zemědělství, protože tato personální politika do značné míry ovlivňuje efektivitu hospodaření s významnými státními prostředky, a my tady vedeme diskusi o tom, jestli ta personální politika je promyšlená a systémová, nebo jestli je zaujatá, stranicky zatížená a jestli základním předpokladem pro výkon funkce generálního ředitele je lezení do zadnice, protože když do zadnice panu ministrovi neleze, tak je to označeno za aroganci. To si myslím, že je předmětem této diskuse, nikoliv nezaměstnanost, což je samozřejmě tíživý problém a můžeme se mu věnovat kdykoliv jindy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka, pokud se nepletu. Ne, je tomu jinak. Pan poslanec Kostřica chce uplatnit faktickou poznámku. S řádnou přihláškou stále čeká pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já jsem dalek toho, abych používal nějaké bonmoty. To si myslím, že na naší politické scéně jsou jiní lidé, odpovědnější k tomu, nicméně se domnívám, že k péči zmíněného generálního ředitele patří také samozřejmě péče o břehy, a na mě dělá postup pana ministra Jurečky dojem bezbřehé arogance. Děkuji vám. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A teď tedy pan poslanec Bendl s řádnou přihláškou. Je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já se to pokusím ještě jednou shrnout pro ty z vás, kteří přišli později. Prostě Ministerstvo zemědělství, aspoň tak jak to vidím já, nesouhlasilo s tím, že generální ředitel si chce vybrat do uvolněné funkce ve svém středním managementu někoho zevnitř Povodí Odry. A protože se to ministrovi nelíbilo, protože by rád, aby se tam dostal také někdo zvenčí, nebo aby také někdo zvenčí té firmy měl šanci se tam dostat, a shodou okolností a náhod se dva dny předtím, než vyhrál výběrové řízení ten dotyčný člověk, dozvěděl ministr, že to je také člen KDU-ČSL, tak pak byl odvolán generální ředitel dobře fungující společnosti, státního podniku, který plnil úkoly vlády, a to dokonce přesto, že starosta nebo občané obce, kteří nesouhlasí s tím, řeknu, aby nějaký celostní projekt, který má pomoci Opavě a dalším obcím, tak proto byl nakonec tedy generální ředitel odvolán.

Já jsem přesvědčen o tom, že to je špatná personální politika, že by si ministr zemědělství měl vážit každého generálního ředitele, který funguje dobře. Jestli je tohle princip, na základě kterého se chce Ministerstvo zemědělství a vláda rozhodovat, pak fajn, dobře, aspoň ať se to veřejnost dozví.

Já jsem se chtěl ještě jednou na vás obrátit, pane ministře, přestože se pokusím celou tu problematiku podrobně sem dát jako nesouhlas s interpelací, kterou jsem poslal na vás a která se týká výběrového řízení právě v Lesích ČR, zda byste potvrdil, anebo vyvrátil, že firma, která organizovala výběrové řízení na obsazení vedení Lesů ČR vzešla z výběrového řízení, či nikoliv.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr je přihlášen, a má tedy slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Zaznělo tady několikrát slovo špatná personální politika. Já myslím, že přesně tady budu souhlasit s panem kolegou Stanjurou. Personální změny vyhodnocujme, prosím vás pěkně, ať na Lesích, na Povodí Odry, na jakékoliv jiné mně podřízené nebo pod nás spadající organizaci v okamžiku, kdy jsou nějaké výsledky, takže první výsledky můžeme zhodnotit po konci roku 2014, ty hospodářské, ty budou jasně dány na papíře. Jiné výsledky můžeme hodnotit - například ty, které dávají dohromady nějaké právní věci, již v průběhu času.

Já udělám jinou věc. Za resort zemědělství si nechám zpracovat za posledních osm let přehled toho, v jakých vedoucích pozicích tam byli dosazováni lidé na základě výběrového řízení či přímého jmenování mými předchůdci a s jakou tedy, když to tady dneska několikrát bylo zmiňováno, politickou příslušností, ať si v té statistice uděláme totiž jasno, protože já musím říct, že jestliže jsem například pozoroval v tu dobu jako člověk, který byl v praxi, například dění na ÚKZÚZ v Brně, kdy přišel do vedení této vyloženě odborné organizace člověk, který tam byl dosazen. A zase, mohl bych to tady kolegům vysvětlovat, na základě zhruba asi jakých předpokladů, protože oni touto optikou tady soudí dnes mě, já to dělat nechci, ale člověk, který opravdu, ale opravdu vůbec tomu nerozuměl, té problematice ani té organizaci, a tu organizaci dovedl do velice komplikované situace, tak to si myslím, že je špatná personální politika.

Pokud se podíváme na Lesy ČR, Lesy ČR už jsem tu zmiňoval. V letošním roce dosáhnou rekordního zisku. Dokázaly udělat výraznou úsporu oproti plánovaným výdajům v letošním roce především v oblasti IT. Na Státním pozemkovém úřadě dneska intenzivně pracujeme na věcech, kdy se vyšetřují okolnosti vydávání restitučních nároků v minulosti a některých pozemků, aby tyto věci skončily, pokud možno, u soudu, a ten rozsah tam bude opravdu veliký. Takže přišli lidé, kteří tyto věci začali dávat dohromady. Většina jejich předchůdců k těm věcem buďto mlčela, anebo nedělala nic pozitivního, aby se ty věci rozkryly. Takže poprosím o to hodnocení personální politiky až s nějakým odstupem času. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nejprve faktická poznámka pana poslance Laudáta. Dává přednost panu předsedovi Kalouskovi, takže v tom případě pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom stručné doporučení. Pane ministře, myslel-li jste skutečně vážně, že budete osm let zpátky zjišťovat politickou příslušnost těch či oněch zaměstnanců Ministerstva zemědělství, nezapomeňte přitom na rasu, náboženské přesvědčení a sexuální orientaci, ať to máte v kupě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát trvá na své faktické poznámce? (Ano.)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Ve věci zjišťování politické příslušnosti jsem chtěl říct totéž.

A k panu Luzarovi. Přesně bylo interpretováno to, co jsem neřekl. Pro mě je vzácný každý člověk a já nekoukám na to, v jaké pozici je. Mám velké výhrady proti lidem, kteří dokonce vedli tuto zemi, a vážím si víc možná lecjakého bezdomovce než jich. Takže prosím, tohle mně nepodsouvejte v žádném případě. Ale my se tady konkrétně zabýváme jedním hodně nešťastným a řekl bych lidsky hodně problémovým krokem. Nic víc, nic méně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nikoho dalšího přihlášeného nemám, tím bych rozpravu ukončil. Pan předseda Stanjura již v rozpravě navrhl nesouhlas s odpovědí pana ministra zemědělství, takže já zavolám kolegy z předsálí. Paní poslankyně Němcová se hlásí s faktickou poznámkou? (Ne.) Tak ji odmazávám.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s odpovědí ministra zemědělství Mariana Jurečky na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci odvolání generálního ředitele Povodí Odry."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. - Omlouvám se, neviděl jsem žádost o odhlášení, takže toto prohlašuji za zmatečné. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci a hlasování budeme opakovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP