(10.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Počet přítomných se již ustálil, takže ještě jednou - hlasujeme o nesouhlasu s odpovědí pana ministra.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 25. Přihlášeno je 104, pro 43, proti 42. Tento návrh nebyl přijat.

 

Končím projednávání této části interpelace a budeme pokračovat třemi interpelacemi paní poslankyně Němcové na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Jenom avizuji, že předseda vlády je omluven.

První interpelace se týká situace v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a spolu s odpovědí se předkládá jako tisk 353. Otevírám rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Vážené dámy a pánové, já jsem v této situaci už potřetí, kdy budu žádat Sněmovnu o přerušení svých interpelací, a to proto, že předseda vlády není přítomen. Rozumím tomu, že je omluven. Musím pro korektnost říci, že jednou se mé interpelace nemohly projednávat, protože jsem já ze zdravotních důvodů nebyla přítomna, to se prostě stává. Ale nemá smysl, abychom projednávali interpelace, kdy kladu otázky předsedovi vlády za jeho nepřítomnosti. Možná by to jakž takž šlo u té první, kdy se zabýváme situací na Ústavu pro studium totalitních režimů, tedy když bych chtěla přistoupit, a to já nechci, že tu premiér není. Ale u těch druhých to nejde také, protože jednak tu není premiér, a ta další interpelace se týká úniku odposlechů a informací z vyšetřovacích spisů do médií. Možná teoreticky by bylo možno ji projednávat, kdyby tady byl alespoň ministr vnitra, protože jeho se to zejména týká, jestliže například v roce 2012 z celkového počtu 204 šetřených úniků bylo 180 od policie a v roce 2013 z celkových 157 bylo 142 od Policie České republiky šetřeno jako úniky nelegální. V tom případě, když tu není ministr vnitra, postrádá to také smysl. Ta třetí interpelace se týká sjednávání úvěrových smluv, ve které velmi zásadní roli hraje ministerstvo vedené ministrem Mládkem a ten tu také není.

Takže nevidím nejmenší důvod, abych se tady namáhala, vysvětlovala a kladla otázky, když není nikdo, kdo by na ně mohl jakkoliv odpovědět. Proto žádám o to, aby všechny tyto mé tři interpelace byly přerušeny do doby příštího týdne, kdy doufám, že tady pan premiér bude. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde návrh, abychom tisk 353, tisk 364 a 365 přerušili. Zeptám se, zda je námitka, abychom to udělali jedním hlasováním. Není tomu tak, takže v jednom hlasování přerušíme všechny tři interpelace vzhledem k tomu, že premiér je omluven.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s přerušením těchto tří interpelací, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 26. Přihlášeno je 113, pro 90, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Díky tomu, že jsme nějakou dobu ušetřili, byli jsme připraveni, že schůze bude pokračovat v 11 hodin, takže žádám jménem našeho klubu o přestávku v délce 27 minut, abychom mohli tak, jak jsme předpokládali, pokračovat od 11. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, vyhovím. Přerušuji schůzi do 11 hodin, kdy budeme pokračovat podle schváleného pořadu, to znamená body 127 a 128, to jsou body veřejného ochránce práv, a potom bodem 103, což je podpora vzdělávání.

 

(Jednání přerušeno v 10.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP