(10.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Pokud jde o věci, které tady zazněly ve vztahu k Lesům České republiky a k tomu, že tam bylo postupováno nějakým způsobem personálně ne úplně optimálním. Já vám musím říci - běžte do lesnického sektoru a podívejte se a ptejte se lidí, vzhledem k tomu, jak to je malá komunita, kolik najdete lidí, kteří se neotočili za celý svůj profesní život ve třech podnicích: státní podnik Lesy České republiky, CE Wood a Less and Forrest. Najděte ty lidi, aby v životopise neměli zápis tady z těchto firem. To je prakticky skoro nemožné. A ti lidé, kteří přišli do pozic vrcholných manažerů Lesů České republiky, ti nepřicházeli přímo ze CE Woodu, ano, ti v tom CE Woodu kdysi pracovali, to je pravda. Pan generální ředitel Szórád přicházel z IKEA, byl pět let úplně mimo trh České republiky, působil jako špičkový manažer v Polsku. A pokud tady zmiňujete arbitráž, že je účastníkem, nebo aktivním účastníkem arbitráže proti České republice, tak on byl přizván jako člověk, který má svědčit, tak jako dalších 42 bývalých zaměstnanců CE Woodu nebo Lesů České republiky. Ti zaměstnanci například v Lesích České republiky dodnes někteří působí. Byl přizván jako svědek arbitrážního soudu. Co je na tom špatného, že k tomu soudu přišel? To je naprosto v pořádku. Takže v tom nevidím žádný problém.

A pokud tady mluvíte o nějaké netransparentnosti tendru a podobných věcí, my za letošní rok budeme mít na Lesích České republiky úsporu více než jedné půlmiliardy korun. My jsme zrušili vypsaná výběrová řízení na právní služby, na nákup automobilů a děláme výrazné úspory v oblasti IT. Mohu říci, že to, co se dělo za předchozích ministrů na resortu zemědělství v oblasti IT, to ještě bude příběh, který bude hodně zajímavý v budoucnu, a já v té věci dělám aktivní kroky, včetně toho, co se dělo na Státním pozemkovém úřadě, a chápu, že spousta lidí je z toho nervózních.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní zde mám opět několik faktických poznámek - pan poslanec Stanjura, pan poslanec Kučera, pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říci, že navrhuji Sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s odpovědí, protože pan ministr nakládá, nakládá na toho slušného člověka, kterého odvolal, neustále víc a víc.

Ten argument s tím starostou je fakt komický. Nepovede se žádnému generálnímu řediteli Povodí Odry, aby ho pochválil starosta obce Nové Heřminovy. To jsem si jistý. Naprosto jistý!

A jestli argument pro odvolání nebo špatnou komunikaci je ten, že obec, která se brání výstavbě přehrady, nehodnotí dobře ředitele podniku, který má od vlády za úkol tu přehradu postavit, tak to je postavené úplně na hlavu. Ani novému generálnímu řediteli, ani budoucímu a přespříštímu se to nepovede. Já jsem tam dvakrát na debatě s občany byl ještě jako primátor Opavy, který hájil tu přehradu, protože pomůže to Krnovu, pomůže to Opavě. Ale pro tu obec je to velmi bolestivé, a ti místní občané tu přehradu prostě nechtějí. A říct, že starosta této obce není spokojen s činností ředitele, jehož úkolem od vlády je udělat přesný opak, než si přeje samospráva v té obci, je opravdu pokrytecké.

A když už mluvíme o té aroganci, já si myslím, že funkce s sebou nenese automaticky nárok na pravdu a je to i o nějaké slušné lidské komunikaci. Pan ministr je mladý člověk, pan generální ředitel je minimálně o generaci starší. A to, že si trval na svém, je hodnoceno jako arogance. To, že neposlouchal ministra, je hodnoceno jako arogance a důvod k odvolání. Já tomu rozumím, že ministr ho kvůli tomu může odvolat. Ale já k tomu říkám, že si stojí na svém, i když ho to stojí židli. A protože - a já jsem to tady říkal, že pana Krajíčka dlouhodobě znám a že mám s ním velmi dobré vztahy a že si ho vážím. A protože ho znám, jak komunikuje v krizových situacích, v jiných situacích, tak jsem si jist, že to není arogantní člověk, pokud se ovšem míra arogance neposuzuje podle toho, že souhlasí s ministrem nebo nesouhlasí, tak v tomhle tom hodnocení byl arogantní, že si dovolil nesouhlasit s ministrem a dovolil si trvat na svém.

A jen tak mimochodem - (Předsedající upozorňuje na čas.) Já vím, že je čas, jen ještě poslední větu.

Nový generální ředitel už vyhověl panu ministrovi a vypsal otevřené výběrové řízení na ředitele závodu, uvidíme, kdo to bude, jestli to bude někdo zevnitř, nebo zvenku. A ten argument o tom, že má silnější mandát... Bývalý generální říkal: nebudu dělat..., já jsem přesvědčen, že je lepší člověk zevnitř, tak nebudu hrát komedii a nebudu tam pouštět lidi zvenku, když já to rozhodnu a chci tam člověka zevnitř, některého, který vyhraje výběrové řízení. Na tom není nic špatného.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem ten příklad o výběrovém řízení v Lesích České republiky uváděl jako příklad naprosto tristní personální politiky pana ministra zemědělství Jurečky, abych podtrhl vystoupení svého kolegy pana poslance Stanjury.

Jsem rád, že pan ministr Jurečka potvrdil, že do managementu Lesů České republiky obsadil lidi, kteří skutečně vyváděli ohromné prostředky prostřednictvím nevýhodných zakázek v době, kdy působili ve skupině CE Wood, a že se aktivně - a to zaznělo i z úst pana ministra Jurečky - že se aktivně účastnili arbitráže proti České republice, kterou vedla CE Wood v Paříži. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hodinu a patnáct minut poslouchám diskusi a je docela zajímavá.

Jsem z Ostravy, Moravskoslezského kraje, a Povodí Odry je mi také blízké. Ale minulý týden se mi stala situace, kdy mi volal člověk, jehož jméno nebudu říkat, řekněme mu pan M, a říkal mi: "Moje manželka pracuje ve firmě osm let, já tam pracuji dva roky a můj syn po škole tam nastoupil před půl rokem." Všichni tito tři lidé dostali výpověď k 1. lednu, protože firma ekonomicky neprospívá. Jak poslouchám tuto debatu, co mám těmto lidem říci? V této zemi je tolik nezaměstnaných lidí, s každodenními problémy o tom, čím se budou živit, jak budou fungovat, čím zabezpečí rodinu, a my tady hodinu a čtvrt rozebíráme, jestli nějaký generální ředitel byl odvolán správně, nebo nebyl odvolán správně.

Pánové, já doufám, a teď hovořím k pravici, že stejně budete debatovat hodinu a čtvrt o každém z těchto lidí, kteří tuto osobní tragédii prožívají dnes a denně. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát. Ještě poprosím o strpení, pane kolego, jenom bych chtěl přečíst omluvu pana poslance Šarapatky mezi 11. a 12. hodinou, a pak mezi 14. a 15. hodinou a omluvu paní poslankyně Adamové z celého dnešního jednacího dne.

 

Poslanec František Laudát: Já vaším prostřednictvím, pane předsedo - děkuji za slovo - zareaguji na pana Luzara.

Víte, mě děsí jedno - lidí je spousta, spousta lidí je nezaměstnaných a je to špatně. Na druhou stranu schopných lidí zase tolik není. Já bych jako odstrašující příklad, kam vede personální genocida - vypůjčuji si slova odborového svazu - personální genocida na Ředitelství silnic a dálnic vede k rozkladu té instituce. A myslím si, že i hodina tady stojí za to, abychom se zastali slušného člověka.

Víte, já bych byl rád - kdyby to nebyla KDU a byl to Babiš, tak možná bych mlčel, protože... Ale KDU se staví do role nějakého morálního garanta. A já bych jim řekl, já osobně přistupuji k lidem ne podle partajní knížky, dokonce i mají kontroverzní názory, ale buď něco umí, nebo neumí.

A pane Jurečko, víte, ideolog pražského jara Jan Procházka napsal knížku, která se jmenuje Přestřelka. Tam byl chlap, který utíkal přes hranice, protože se chtěl dostat za rodinou, někde na jižní Moravě, tam ho zastřelili, a je tam jedna věta: V té márnici už neleží imperialista nebo nepřítel lidu, ale mrtvý člověk. Zkuste se chovat o level výš v té jednodušší úrovni, prostě tímto způsobem ve svém resortu. Já pak před vámi budu opravdu chodit v úklonu, protože skutečně práce a pokora, trošku pokory do toho vládnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedo, vaším prostřednictvím bych se obrátil na kolegu Laudáta a vyprosil bych si, aby lidé byli nazýváni nevzdělanými, nepotřebnými, jenom proto, že přišli o práci, popřípadě jinak bráno, že toto jsou lidé jakoby lepší, a proto se jimi budeme zabývat, a ti ostatní, ti prostě mají smůlu, že přišli o práci. Je nám to líto, a jenom si povzdechneme. Čili tady bych opravdu silně zvažoval každé slovo vůči těm, kteří o práci přišli. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP