(11.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo uvedeno. Kdo je proti?

(Hlasování pořadové číslo 278.) Přítomných je 151 poslanců, pro návrh bylo 77 poslanců. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, zákon je přijat. Zcela jistě nebude mít problém ani v Senátu ani na Hradě, takže teď jste rozhodli o tom, že bývalí agenti StB mohou být členy vlády.

Při minulém hlasování o zákonu o státní službě jste rozhodli o tom, že Vysoká škola SNB před rokem 1989 je pro účely služebního zákona srovnatelným vzděláním s Univerzitou Karlovou.

Prvním místopředsedou vlády je člověk, který není schopen předložit lustrační osvědčení, v přímém rozporu s dosud platným a účinným zákonem.

Náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení je bývalý důstojník Státní bezpečnosti.

Mandátový a imunitní výbor této Sněmovny se pokusil zakázat použít legitimní výraz komunistický fízl.

Mně když moje pětaosmdesátiletá maminka vypráví, že se v těchto týdnech a měsících cítí jako v roce 1947, tak přesně vím, o čem mluví. Kam až do chcete dotáhnout?! (Smích z levé strany sálu, potlesk ze strany pravé.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s přednostním právem byl pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Včera jsme měli debatu o tom, jestli komunistický fízl patří na půdu Poslanecké sněmovny, nebo ne, a ten, který podle mého názoru je komunistický fízl, se hájil tím, připomeňte si a podívejte se na záznam, že on se cítí uražen, protože za komunistického fízla on sám by se považoval v okamžiku, kdyby sloužil u StB.

A co jsme před chvílí schválili? Pořád mluvíme jenom o agentech StB. Ale my jsme schválili úplně něco jiného. Ministrem se může stát komunistický fízl, který byl v dikci poslance Ondráčka členem a zaměstnancem StB. I on s tím souhlasí, protože i o nich mluví lustrační zákon, nejenom o agentech, o těch, kteří byli horší než ti agenti! To je třeba říci. Mluví o všech nomenklaturních kádrech KSČ, kteří byli také horší než ti agenti StB!

A když se podíváte na tu sjetinu, tak je mi opravdu smutno, že pro to, aby nomenklaturní kádři, příslušníci StB a jejich agenti mohli být ministry, hlasoval i bývalý ředitel ÚSTRu. Svedli jsme v jeho zájmu nejednu politickou bitvu proto, aby Ústav pro studium totalitních režimů mohl plnit svoji roli. A stáli jsme po jeho boku! A jeho bývalý ředitel hlasoval teďka, před minutou, pro zrušení lustračního zákona, který se týká, jak říkám, jak estébáků, nomenklaturních kádrů, tak agentů.

Já toho nelituju, že jsme stáli po boku bývalého ředitele. Nelituju toho, protože (nesrozumitelné), ale kvůli tomu, že ten princip je správný. Takže tu podporu neodvolávám. Jenom říkám, že já osobně jsem velmi zklamán, že on a jeho straničtí kolegové dodali ty rozhodující hlasy. Protože bez vás by to, pánové, dneska neprošlo! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji, pane předsedající, paní a pánové, hezký dobrý den, páteční dopoledne.

Rád bych v této souvislosti poznamenal, protože nechci, abychom byli v jednom pytli s těmi ostatními, co to nepodpořili, zejména s pravicí, že výsledek hlasování mě udivil. Udivil mě v tom, že jde přece o výsledek dohod, ke kterým se pracně dopracovávalo v průběhu celého léta, že v průběhu celého léta nám některým, pravda, nezbyl čas na prázdniny a dovolené, protože jsme neustále kolem dokolečka jednali o služebním zákoně, co tam má být, co tam nemá být, proč to tam má být, koho se má týkat, koho se nemá týkat, jak to má vypadat, jak ty dohody budou vypadat a bude tam dohoda vládní koalice s pravicovou opozicí. My jsme jako komunisté z toho byli vynecháni.

O služebním zákoně se hlasovalo podle té původní dohody. A já jsem překvapen, že se podle původní dohody nehlasovalo o doprovodném zákoně, bez kterého by služební zákon jaksi, uznáte, těžko mohl existovat, nebo alespoň být realizován, anebo alespoň by to tomu služebnímu zákonu při jeho cestě jeho vlastním životem přineslo velké problémy.

Takže aby bylo jasno, nechceme vzbouzet strašáky minulosti. Ostatně jsou zde spíše na evropském kontinentě patrné známky probouzení se nebezpečí předminulosti a mám pocit, že ti, kteří hovoří o tom, že zdánlivě mrtvý fašismus, hnědé nebezpečí, se docela reálně probouzí, ve většině států Evropy nějaké výhonky má, tak že to je to nebezpečí, o kterém bychom se třeba měli bavit.

Ale to nemá vůbec žádnou souvislost s tím, že vy jste, přátelé, udělali dohody v létě, které část z vás teď pod nějakou záminkou, podle mého soudu naprosto irelevantní, protože jde doopravdy o věci, které jsou dávnou minulostí, které dnes neohrozí nikoho. Anebo se snad bojíte, že by parlamentní demokracie byla tak křehká, že by stačilo, kdyby nějaký zakuklený nomenklaturní kádr někde jako referent na nějakém ministerstvu mohl celou parlamentní demokracii zbourat? To si tedy málo věříte. Tak celou tu věc znehodnotíte a zbouráte. Nepřipadá mi to úplně fér ani vůči těm, se kterými jste ty dohody učinili, ani vůči občanům České republiky. Co si potom mají myslet o pevnosti dohod, na druhé straně o věrolomnosti a o tom, že vlastně tady nic nemusí platit, žádná pravidla nemusejí být dodržována a že se všechno dá účelově překroutit? Možná to je návaznost na tu včerejší diskusi. Já ji tam tedy moc nevidím, že by nějak logicky měla být. To je snad všechno.

Komunisté nehlasovali pro tento zákon, protože za prvé nehlasovali ani pro služební zákon, který nepovažují za kvalitní, a tudíž jsme se zdrželi hlasování i u zákona doprovodného. Nebylo to pro to, pro co nepodpořila ten zákon pravicová část opozice.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je přihlášen s přednostním právem pan ministr kultury Herman.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, to, co jsme tady před chvilkou slyšeli, chápu jako součást předvolebního boje (Velký hluk a bušení do lavic z pravé strany sálu.), protože jsme 14 dní před volbami. Já tomu velmi dobře rozumím, protože úloha opozičního politika je prostě taková. Na druhou stranu je zde také otázka odpovědnosti, odpovědnosti za to, aby tato země fungovala a abychom nezadrhávali věci, které jsou opravdu podstatné pro její chod právě díky určitému politikaření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP