(11.10 hodin)
(pokračuje Herman)

Já jsem tady byl osloven panem předsedou poslaneckého klubu ODS. Včera jsem tady vystoupil v té dlouhé diskusi, která zde hovořila o otázce minulosti. My jsme, jak jste si mohli dobře všimnout, jako klub KDU-ČSL podpořili pozměňovací návrhy, které hovořily o tom, že by ve vládě neměli být lidé, kteří nemají jasnou minulost. A myslím si, že je špatně, že Poslanecká sněmovna není schopná toto jasně formulovat. Na druhou stranu je to právě KDU-ČSL, která i v diskusích, které v současné vládě někdy probíhají, drží tato témata, témata lidskoprávní, že není možné vyprodávat lidská práva za byznys, že je třeba agresi proti cizímu státu nazvat agresí, že je třeba držet určité principy včetně lustračního zákona. To každý dobře ví, to je dokumentovatelné. Komunismus byl režimem zločinným a byl jednoznačně takto odsouzen. Včera jsem zde citoval zákon 198.

Na druhou stranu bohužel realita v naší zemi je taková, že vyrovnávání se s otázkou minulosti je velmi klopotné. Dovolím si říci, že se to netýká jenom minulosti komunistické, týká se to i minulosti starší. Ale přesto se o to nějak snažíme. Na ty různé útoky a výtky, které zde zaznívají na některé členy vlády, tak minimálně ti, s kterými jsem o tom hovořil - a tady musím říci, že jsem vázán určitými prvky tajemství, nechci říci zpovědního -, mě přesvědčili o tom, že se dokážou na svoji minulosti podívat pravdivě a poctivě. To, že s vámi některými o tom třeba nehovoří, dobře, možná by mohli. Já určitou povědomost o tom mám. Takže v tomto smyslu se nemusíme obávat o to, že by někdo chtěl infiltrovat v současné vládě tedy minimálně některé osoby, o kterých se asi tady hovoří, vládu těmi či oněmi prvky.

Myslím si, že je třeba, abychom se snažili skutečně držet politickou kulturu a nezatahovat tento momentální politický souboj před volbami, kterému, jak říkám, rozumím, do konceptu fungování této země. Politika je vždycky otázkou možného. A já mohu ujistit všechny, že KDU-ČSL jako součást této koalice neopouští principy, které jsou křesťanskodemokratickou tradicí, která je založena na respektu k lidským právům a odvaze podívat se pravdě do očí. (Potlesk poslanců ANO a KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Registruji dvě faktické poznámky, v tento moment už tři. První má pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Blažek a následuje pan poslanec Korte. (Někteří poslanci vpravo postávají před svými lavicemi. Napjatá atmosféra.)

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. (Poslanec Okamura mimo mikrofon cosi říká předsedajícímu.) Jestli se hlásil pan Okamura... A on je nemocný... (Smích v sále.)

Víte, já jsem si to tady vyslechl. Co jsme si vyslechli? Vyslechli jsme si od komunistů, že je ohrožena demokracie. Od lidovců, že oni jsou vlastně ti jediní, kteří spasí svět - a vůbec to nebylo volební prohlášení, pane ministře, bylo to skutečně takové objektivní zhodnocení situace - já se přitom směju, to mi, doufám, odpustíte. Ale přesto bych chtěl všem připomenout jednu jedinou věc. Co je příčinou toho maléru, ke kterému tady dneska došlo? K tomu, co jsem řekl v úvodu, když jsme ten zákon začali projednávat - ten zákon je blbej! Děkuju vám. (Potlesk poslanců sociální demokracie a některých poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A já se musím všem kolegyním a kolegům omluvit, protože není otevřena rozprava, tudíž nemůžou být pokládány faktické poznámky. (Nesouhlas v plénu. Poslanec Kalousek mimo mikrofon: Je otevřená rozprava, vystoupil pan ministr Herman.) Pan ministr Herman vystoupil, tudíž se otevřela rozprava. Máte pravdu, pane Kalousku. V tom případě další je přihlášen pan poslanec Okamura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom v krátkosti řekl stanovisko hnutí Úsvit. My jsme samozřejmě absolutně v šoku, že prošel zákon, který umožňuje agentům StB fungovat ve státní správě. Jsme v šoku, že tato koalice tento zákon vůbec mohla propustit. A jenom třešničkou na dortu, a velmi hořkou, bylo vystoupení pana ministra Hermana. To jsem tedy vůbec nepochopil. To byla změť výmluv, nějakého kličkování a že se něčeho nemusíme bát... Ale já jsem také z věřící rodiny po mamince, říkala mi: Ne slova, ale činy. Ale vy jste hlasovali tak, jak jste hlasovali, a umožnili jste fungování bývalých příslušníků StB ve státní správě na vysokých pozicích. To je prostě fakt a s tím my v Úsvitu nesouhlasíme. My jsme hnutí a nerozlišujeme nalevo napravo. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale tohle to je přece jenom trošku moc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek. (Šum v sále, nejasno mezi poslanci nalevo. Připomínky, že není otevřená rozprava.) Já to upřesním, protože jsem dotazován, zda je, nebo není otevřená rozprava. Já konstatuji, že jsem neukončil tento bod. Neřekl jsem, že ukončuji tento bod. Z toho důvodu tím, že vystoupil pan ministr, se rozprava otevřela.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem si před týdnem zhruba vzpomněl na Gustáva Husáka, který se musel obrátit v hrobě, když zde věrný soudruh Andrej Babiš prohlásil, že je pravičák. Musel si sednout v tom hrobě a říkat si: I Andrej. Dnes si dal takhle ruce za hlavu (ukazuje), lehl si spokojeně a mohl si říkat: Ten Andrej Andrejevič, to je lišák! Takhle jsem ty lidovce ani já nedokázal sešněrovat. (Smích a potlesk poslanců z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další vystoupí pan poslanec Daniel Korte. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr Daniel Herman zde vystoupil. Mluvil velmi ušlechtile v duchu nejlepších tradic KDU-ČSL. A v duchu těchto tradic také on a poslanci tohoto klubu předvedli typický rozpor mezi slovy a činy. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, letos máme výročí 25 let od pádu zločineckého komunistického režimu. Já bych si nedokázal představit, že podobná debata a podobné hlasování by proběhlo v Bundestagu 25 let od konce druhé světové války. Můžu říct, že hlasování kolegů z KDU-ČSL je mi opravdu velmi líto. (Potlesk z řad ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Karel Černý, dále se z dnešního jednání mezi 12.30 a 15 omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník a od 10.30 se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Tomáš Podivínský.

Další faktickou poznámku má nahlášenou pan předseda Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já opravdu musím - musím, i když jsem nechtěl - reagovat na slova pana ministra Hermana. Já jsem s panem ministrem Hermanem seděl v radě - nebo on byl ředitelem, když já jsem byl v radě Ústavu pro studium totalitních režimů. A tam jsem mu docela rozuměl. Musím se přiznat, že dnes jsem mu nerozuměl vůbec. Pan ministr tady hovořil o předvolebním boji. My tu žádný předvolební boj nevedeme. My se tady zastáváme určitých hodnot a principů, které považujeme za důležité, pane ministře. A nerozuměl jsem ani těm tajemným sdělením o jakýchsi záhadných tajemstvích a o nějakých principiálních postojích, které KDU-ČSL zastává ve vládě. Já jsem si těch principiálních postojů nevšiml. Někteří občané si ani nevšimli, že KDU-ČSL v této vládě je. Ale budiž, tomu se tady věnovat nechci.

Pane ministře, abych to řekl kultivovaně a nedával najevo to rozhořčení, které cítím, tak vám to řeknu dvěma úslovími. Jedno úsloví zní: Hic Rhodus, hic salta! A to druhé, tomu budete rozumět všichni: Po ovoci poznáte je. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Adam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP