(10.50 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, vážené dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovacích návrhů není naštěstí tolik, jak jsem čekal. Je jich celkem šest a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu nejprve ústavněprávního výboru, potom o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy, o mém pozměňovacím návrhu, o pozměňovacím návrhu pana poslance Plíška, o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hnykové a o pozměňovacím návrhu pana poslance Krákory. A poté, co se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Chci se zeptat, zda máte někdo námitku proti takto navrženému postupu hlasování. Žádnou námitku nevidím, v tom případě budeme postupovat tak, jak jste to, pane zpravodaji, popsal. Poprosím vás, abyste nyní přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu, tak jak je uveden v usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko? (Kladné.) Pan poslanec Sklenák? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 270, přítomných poslanců je 142, pro 107, návrh byl přijat.

 

Omlouvám se, mám zde jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Dolejš? Ne, dobře, ruším. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dále mám na řadě pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vaše stanovisko? (Neutrální) Pan předseda Sklenák? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 271, přítomných poslanců 143, pro 59, tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dále máme na řadě pozměňovací návrh můj. Samozřejmě moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 272, přítomných poslanců 144, pro 107, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dále máme v pořadí pozměňovací návrh pana poslance Plíška. Mé stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 273, přítomných poslanců 144, pro návrh 48, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dále máme na řadě pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové. Můj názor je kladný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 274, přítomných poslanců 146, pro návrh bylo 139 poslanců, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Poslední pozměňovací návrh, kterým bychom se měli zabývat, je pozměňovací návrh pana poslance Krákory. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 275, přítomných poslanců je 146, pro návrh bylo 141 poslanců, návrh byl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, podle sněmovního tisku 242, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Poprosím vás o stanovisko k tomuto usnesení. (Zpravodaj: Moje stanovisko je kladné. Navrhovatel: Také kladné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 276, přítomných poslanců je 148. Návrh nebyl přijat. (Pro bylo 73, proti 32. Údiv v sále.)

 

Poprosím vás o chvilku strpení... (Kontrola hlasování.)

Vypadá to, že zde máme připomínku k hlasování. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedo, já bych chtěl zpochybnit hlasování, neboť jsem hlasoval ano a mám neutrální, zdržel jsem se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. V tom případě budeme hlasování opakovat. Mám zde s přednostním právem pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím, ale na výsledku hlasování by to nic nezměnilo. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se mýlit, ale myslím, že vám zrovna chybí hlas pana premiéra. Děkuji. (Silný potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí - mám zde požadavek na odhlášení. Všechny vás odhlásím a poprosím vás o opětovné přihlášení. Budeme opakovat hlasování, protože bylo zpochybněno. (Připomínky v sále.)

 

Byla vznesena námitka proti zápisu k hlasování. Nejdříve dám hlasovat o tom, zda budeme akceptovat tuto námitku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 277, přítomných poslanců 150, pro 141, námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP