(9.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nyní se tedy dostáváme k návrhu paní poslankyně Soni Markové. Prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil, kterou část budeme hlasovat jako B1. Prosím o strpení. Pan předseda Vyzula zaskočil za nepřítomného zpravodaje, tak je logické, že si potřebuje proceduru odkonzultovat. (V sále je obrovský hluk a neklid!) Děkuji Sněmovně za trpělivost a prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za pochopení. Návrhy paní poslankyně Markové bychom mohli hlasovat takto: podle pozměňovacího návrhu, který máte před sebou, ho má rozdělený na B1.A a B1.B. B1.A, pokud bude přijat, tak je nehlasovatelný B1.B. B1.A znamená zrušení všech poplatků - jedna část. A druhá část je potom, že devadesátikorunový poplatek, který se bude stále platit za pohotovost, by se započítával do limitu. B1.B potom ruší poplatky. Je tady několik bodů, které se toho týkají, jsou to body 3 až 8. Jestli to takto stačí?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je pouze částečné objasnění, protože pak se chci zeptat, co uděláme s bodem 9 a 10. Ten patří k B1.A, nebo B1.B?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: B1.B. Pardon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: K béčku, takže v tom případě bychom hlasovali nejprve o bodě B1.A, to znamená, v tisku by to byly body 1 a 2. A v případě, že projdou, je zbytek nehlasovatelný. V případě, že by neprošly, tak budeme hlasovat druhým hlasováním o bodech 3 až 10. Je tomu tak? (Zpravodaj: Ano, přesně tak.) Výborně.

 

V tom případě přistoupíme k hlasování o bodu B1.B - neboli body 1 a 2 návrhu paní poslankyně Markové. Pan zpravodaj, stanovisko prosím? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.) Dvakrát negativní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 257. Přihlášeno je 152, pro 29, proti 111. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom tedy, pane zpravodaji, přikročili ke druhé části.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: B1.B, to znamená body 3 až 10.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 258. Přihlášeno je 153, pro 28, proti 112. Tento návrh nebyl přijat. Dále, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále bychom hlasovali o bodu C, to je pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který tady před chvílí zdůvodnil.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vaše stanovisko? (Souhlas.) Vaše stanovisko, pane ministře? (Zásadně negativní.)

V tom případě, jakkoliv se mohu podivovat, tak zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 259. Přihlášeno je 153, pro 55, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme zřejmě vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 260, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zeptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 260. Přihlášeno je 153, pro 113, proti 31. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a rovněž i panu ministrovi. Předám řízení schůze. (V sále je stále obrovský hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem č. 145 hned, jak se situace v sále uklidní.

 

Tímto bodem je

 

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

I když tady není pan ministr Chovanec, pan ministr zdravotnictví ho zastoupí. U stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Koubek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 203/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedo. Dovolím si upozornit, že tady ještě asi můj předchůdce je stále přihlášen, u tohoto stolku, takže nebude asi moci hlasovat z místa.

Co se týče samotného postupu, je to poměrně velice jednoduché, neboť máme jeden pozměňovací návrh, tudíž bychom nejprve hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu, který na své 13. schůzi přijal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a následně bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že je to poměrně jednoduché. Nemusíme tedy hlasovat proceduru. Přikročíme rovnou k pozměňovacímu návrhu. Stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.) Oba vyslovili s pozměňovacím návrhem souhlas.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 261, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 261. Z přítomných 150 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože to byl jediný pozměňovací návrh, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 203, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

(Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP