(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury Daniela Hermana o jeho odpověď k této otázce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, především děkuji za tento dotaz a těší mě váš zájem o tento projekt, protože Collegium Bohemicum pokládáme za velmi důležitý projekt, který si samozřejmě zaslouží plnou podporu. A já vám řeknu, myslím, docela pozitivní informace. Dovolte mi ale trošinku zrekapitulovat historii.

Společnost Collegium Bohemicum byla založena 19. října 2006 na základě smlouvy mezi zakladateli statutární město Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Zakladatelé nemají ve správní radě rovné postavení. Hlavním zakladatelem z hlediska hlasovacích práv je statutární město, které také bylo doposud nejvýznamnějším přispěvatelem. 21. května 2008 uložila vláda Ministerstvu kultury vstoupit mezi zakladatele. Ve druhé polovině roku 2011 byla jmenována členkou správní rady Collegia Bohemica za Ministerstvo kultury paní náměstkyně Anna Matoušková, která je náměstkyní i dnes a je stále členkou této správní rady.

Jak jsem řekl, Ministerstvo kultury vnímá velice pozitivně činnost Collegia Bohemica i přesto, že se danou problematikou zabývají i některé další paměťové instituce, třeba Národní muzeum, Slezské zemské muzeum, Vojenský historický ústav a další. Usnesení vlády z roku 2008 neukládá Ministerstvu kultury, a proto ani neumožňuje přímé financování provozu společnosti Collegium Bohemicum a společnost může čerpat finanční prostředky na konkrétní projekty z vypsaných výběrových dotačních řízení, což však neřeší nastalou situaci.

Když jsem vstoupil do úřadu v lednu letošního roku, tak jsem si okamžitě vyžádal všechny materiály, které se této instituce týkají, a zmapoval jsem problémy, které jsou. V tuto chvíli je stav takový, že konkrétně máme už nejen příslib, ale jasně garantováno z Ministerstva financí, že obdržíme částku 48 milionů korun na příští rok, což je dané a je to je v plném souladu s těmi projektovými záměry. Je třeba dofinancovat ještě 3 miliony. Tyto 3 miliony máme ve svých vlastních prostředcích resortu Ministerstva kultury a Collegiu Bohemicu je také poskytneme. Ale tam hraje roli to, co jste, pane poslanče, sám zmínil, že došlo k porušení rozpočtových pravidel. To znamená, já jsem o tomto informoval pana premiéra a to hledání řešení spočívá v tom, že usnesením vlády budeme pověřeni ty 3 miliony uvolnit. V tuto chvíli mohu garantovat, že je celkem 51 mil. korun na tento projekt, což je suma, která je potřebná. Ty cesty poněkud, řekněme, krkolomnějším způsobem máme připravené a usnesení vlády já budu vládě předkládat.

Takže já si plně uvědomuji důležitost této instituce, má mou plnou podporu a věřím pevně, že i ve spolupráci s Úřadem vlády a dalšími kolegyněmi a kolegy ve vládě to, co tady říkám, splníme. Děkuji ještě jednou za vaši podporu a za váš zájem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za dobré zprávy. Poprosím pana poslance o jeho doplňující otázku.

 

Poslanec Radim Holeček: Já moc děkuji panu ministrovi. Mě to zcela uspokojilo a mám velikou radost, protože je to i moje srdeční záležitost. Jsem vystudovaný germanista a historik a pracuji na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, takže přivezu dobré zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Více uspokojených poslanců, to je naše přání. (Smích v sále.)

Další interpelaci přednese pan poslanec Adolf Beznoska na paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci zaměstnanosti. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji pěkně, pane předsedající, za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, pár dotazů na paní ministryni Marksovou.

Chtěl jsem se zeptat, v jaké fázi je vytváření oněch zmiňovaných dotovaných pracovních míst ve státních firmách. Hovořilo se o částce asi 288 tis. za jedno vytvořené pracovní místo. V jaké fázi je to připraveno? Případně jaký objem finančních prostředků předpokládáte v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 na vytvoření těchto pracovních míst? Jestli máte nějaký klíč, jak budou tato pracovní místa vytvářena? A jestli se bude jednat o společensky účelná pracovní místa? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím paní ministryni práce a sociálních věcí o její odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Teď nevím, jak to bude s tím uspokojením (s úsměvem), protože se domnívám, že tady asi je trošku víc věcí smíchaných dohromady.

Co se týče toho, že budeme podporovat, aby státní podniky braly více nezaměstnaných, tak to je projekt, který nemá žádné speciální obrysy. Došlo k několika jednáním se státními firmami, ale v podstatě se nejedná o zavedení žádných mimořádných nástrojů, protože tady šlo o tu dohodu, aby se státní podniky snažily využívat našich existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, těch, které už existují, aby o nich věděly a aby se snažily spolupracovat s úřady práce, protože já se domnívám, že veřejný sektor by měl být tím prvním, kdo tyhle nástroje využívá, jako je využívají už běžně obce a města.

Jinak obecně, co se týče aktivní politiky zaměstnanosti a podpory pracovních míst, tak říkám, tam se nic speciálního nemění. Teď tu částku, která je určena v rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti, tady nemám, ale jsou to myslím asi 4 mld. korun. A zároveň se počítá s tím, že je řada projektů, které dotují pracovní místa nezaměstnaných v různých kategoriích obtížně umístitelných, které jsou financovány z evropských prostředků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, pane poslanče, a teď po předchozí interpelaci, jak jste na tom vy? Jste také uspokojen?

 

Poslanec Adolf Beznoska: Tak jenom zčásti, to si asi rozumíme. Možná by bylo fajn - a to se uvidí při projednávání rozpočtu - kolik je na APZ. Ale ta debata, vy jste to tady zmiňovala, zmiňoval to tady i pan premiér, byla skutečně o tom, že jste ochotni poskytnout až 288 tis. korun ročně na vytvoření jednoho pracovního místa. Tak jsem myslel, že s tím nějak kalkulujete. A v rámci třeba té části APZ že to budete mít ve státním rozpočtu nějak vykalkulováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně nemá doplňující odpověď. Děkuji panu poslanci, paní ministryni.

S další interpelací má být připraven pan poslanec Jiří Štětina, který má interpelovat pana ministra zdravotnictví. Oba dva ale nevidím přítomny.

Budeme tedy pokračovat další interpelací, tentokrát 23. Pan poslanec René Číp má interpelovat nepřítomného pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci církevních restitucí a pozemkového úřadu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, v katastru obce Vysoká na Bruntálsku je vyčleněno na církevní restituce 50 hektarů orné půdy ve vlastnictví Pozemkového fondu. Tyto pozemky pozemkový úřad pronajímal soukromému zemědělci, který platil daň z nemovitosti. Ke dni 31. 12. 2013 byl nájem vypovězen. Pozemkový úřad následně v měsíci květnu 2014 uzavřel se soukromým zemědělcem dohodu o udržování pozemku na dobu určitou do 31. 12. 2014. Zemědělci tudíž nevznikla daňová povinnost, protože rozhodné období pro platbu daně z nemovitosti je 1. leden. Pokud pozemkový úřad neuzavře novou smlouvu od 1. 1., obec o tuto daň opět přijde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP